Menu
NT2
NT2

Nieuw in Toetsplatform Taal: het rubrics beoordelingsmodel

Nieuw beoordelingsmodel

Om assessoren meer handvatten en ondersteuning te geven tijdens het beoordelen van examens, ontwikkelen we momenteel het rubrics beoordelingsmodel. Met ingang van schooljaar 2020-2021 kun je bij het beoordelen van examens dus kiezen uit het globaal beoordelingsmodel en het nieuwe rubrics beoordelingsmodel. We zullen Toetsplatform Taal goed voorbereiden op de komst van het rubrics model. De komende maanden gaan we diverse aanpassingen doorvoeren in het toetsplatform en de huidige beoordelingsmodellen. We leggen hier uit wat je kunt verwachten.

Zorgvuldige keuze maken

Het rubrics beoordelingsmodel is vanaf de zomer 2020 beschikbaar voor alle vakken en vaardigheden. Je kunt er vanaf komend voorjaar al mee kennismaken, zodat je vóór het nieuwe schooljaar een afgewogen keuze kunt maken of je het globaal model of het rubrics model gaat gebruiken bij het beoordelen van examens. We raden met klem aan om als vakgroep een zorgvuldige afweging te maken en de keuze niet aan de individuele assessor over te laten. De keuze van het beoordelingsmodel heeft immers invloed op de examencondities. Hierover zullen we je in de komende maanden nog verder informeren. Vanaf zomer 2021 zal het rubrics beoordelingsmodel het globaal beoordelingsmodel in zijn geheel vervangen. Voor het beoordelen van toetsen blijft overigens het diagnostisch beoordelingsmodel gelden.

Wat is het rubrics beoordelingsmodel?

Het rubrics beoordelingsmodel is een herziene versie van het globale beoordelingsmodel. De inhoud van de precondities, de formulering van de niveauvraag en de omschrijvingen van de aspecten zijn daarin aangepast. We kiezen voor duidelijkere formuleringen en niveauopbouw. Bovendien wordt de link met het Referentiekader Meijerink voor Nederlands en Taalprofielen 2015 voor moderne vreemde talen scherper zichtbaar.

Omschrijving van aspecten
In het nieuwe model tonen we bij de aspectvragen ook de volledige omschrijving van de aspecten. In het globaal beoordelingsmodel staat daar nu alleen: onvoldoende, voldoende en excellent. In het globaal beoordelingsmodel vind je de omschrijvingen van deze begrippen onder de Help-knop. In het rubrics beoordelingsmodel is deze informatie meteen zichtbaar in het beoordelaarsscherm. Ook hiermee hopen we beoordelaars meer te ondersteunen.

Doorklikmogelijkheid voor meer informatie
In het rubrics beoordelingsmodel worden bepaalde woorden of stukken tekst uitgelicht. Als je daarop klikt opent een pop-up met extra informatie . Het gaat dan bijvoorbeeld om een toelichting van de tekst in het beoordelingsmodel of voorbeeldwoorden.

Optie ‘onvoldoende’
Als je in het globaal model aan het begin van de beoordeling aangeeft dat een student voldoende heeft gescoord, wordt bij de aspectvragen de optie ‘onvoldoende’ niet meer getoond. In het rubrics model zal dit wel het geval zijn. Als beoordelaar heb je zo een beter overzicht van de niveaus die een student kan behalen binnen een aspect.

Technische aanpassingen

Om de komst van het rubrics beoordelingsmodel mogelijk te maken, voeren we de komende maanden technische aanpassingen door in Toetsplatform Taal en in de huidige beoordelingsmodellen. We zetten hieronder op een rij welke aanpassingen dat zijn.

Aanpassing per donderdagavond 19 december 2019

  1. Lay-out beoordelingsscherm

We verbeteren de indeling van het beoordelingsscherm.  Bij het beoordelen van toetsen en examens Schrijven is er bijvoorbeeld meer ruimte in het scherm voor de uitwerkingen van de student. Daarnaast is er meer ruimte voor de beoordelingsvragen.

Aanpassing per (naar verwachting) donderdagavond 6 februari 2020

  1. Overzichtsscherm

Aan het einde van de beoordelingsvragen verschijnt voortaan een overzichtsscherm. Dit scherm geeft je een overzicht van de antwoorden die zijn gegeven op de verschillende beoordelingsvragen en het cijfer dat de student krijgt. Dus voordat je afsluit zie je voortaan hoeveel punten een student heeft gehaald en welk cijfer dat oplevert.

  1. Melding inconsequentie

Je krijgt als beoordelaar of assessor een melding wanneer je aan het begin van de beoordeling aangeeft dat de student het niveau niet heeft behaald en hem of haar vervolgens bij alle aspecten een voldoende of hoger geeft. In die melding word je gewaarschuwd dat de student een onvoldoende krijgt omdat je aan het begin hebt aangegeven dat hij of zij onder het niveau zat. Je krijgt dan nog de kans om de beoordeling aan te passen.

  1. Opslaan van opmerkingen

In de beoordelingsmodellen heb je als beoordelaar de mogelijkheid  om opmerkingen te plaatsen bij je beoordeling. Dit was eerder al mogelijk in één veld maar voortaan komt er bij elke beoordelingsvraag een nieuw leeg opmerkingenveld. Aan het einde van de beoordeling worden de verschillende opmerkingen bij de relevante scoringsvragen getoond en weergegeven in het overzichtsscherm. Kies je voor een uitdraai met de uitwerkingen, dan zie je de opmerkingen ook terug in de rapportage.

Blijf op de hoogte!

Het nieuwe rubrics beoordelingsmodel is in het voorjaar van 2020 beschikbaar, zodat je er al mee kunt oefenen. In mei en in de zomer 2020 volgen nog meer aanpassingen in het toetsplatform en de huidige beoordelingsmodellen. We houden je met serviceberichten, de NT2-nieuwsbrief en in Toetsplatform Taal op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Nog geen abonnee van de NT2-nieuwsbrief? Meld je dan aan. Heb je vragen naar aanleiding van dit servicebericht? Neem dan contact op met onze klantenservice via klantenservice@bureau-ice.nl of bel 088 – 556 98 00.