Menu
NT2 - Header productpagina desktop - Bureau ICE
NT2 - Header productpagina mobiel - Bureau ICE

Verbeteringen – 26 november 2020

Aanpassingen

Op donderdag 26 november, vanaf 22.00 uur, worden enkele belangrijke wijzigingen in het toetsplatform doorgevoerd. Wij raden je aan om op dat moment geen toetsen en examens te plannen en af te nemen. Lees hier meer over de update.

Aanpassingen

Groep klaarzetten en aanpassen

Het is vanaf nu mogelijk om tijdens het klaarzetten een groep aan te passen door deelnemers te verwijderen uit de groep. Klik tijdens het klaarzetten op het potloodje in de pop-up, en vink de deelnemers uit die je uit de groep wil verwijderen. De toets of het examen wordt vervolgens klaargezet voor de geselecteerde deelnemers.

 

Beoordeling inzien bij vaststellen resultaat

Het is vanaf nu mogelijk om de beoordeling in te zien, bij het gebruik van het vaststellen van resultaten bij examens. Hierdoor hoeft er niet meer in het systeem gezocht te worden naar de bijbehorende beoordeling en wordt het vaststellen administratief minder zwaar.

Resterende tijd altijd in beeld

Op veler verzoek hebben we ervoor gezorgd dat de resterende tijd altijd zichtbaar is in de toetsspeler. Bij het scrollen van de pagina blijft de tijd altijd rechtsboven in beeld, waardoor deelnemers niet verrast kunnen worden door het verlopen van de tijd.

Overige aanpassingen

Toegang beoordelaars- en assessorbeheer
Ook met de rollen Docent en Examenbureau is het vanaf nu mogelijk om aanpassingen te doen in het beoordelaars- en assessorbeheer. Eerder konden zij alleen de schermen bekijken, nu kunnen zij ook acties uitvoeren.

Vreemde werking extra voorzieningen
Bij gebruik van de spellingscontrole in combinatie met het vergroten van het lettertype en speciale karakters toetsenbord werkten de laatst genoemde opties niet naar behoren. Dit is nu opgelost.

‘Vrijgeven tot’ toegevoegd aan webservice klaarzetten
In de webservice klaarzetten is het vanaf nu ook mogelijk om mee te geven tot wanneer de toets of het examen vrijgegeven moet worden. Dit is reeds gecommuniceerd met OnTrac.

Dropdown-menu bij keuze beoordelingsmodel
Bij toetsen en examens met meerdere beoordelingsmodellen hebben we in de filters het vrije tekstveld vervangen door een dropdown menu. Hierdoor wordt het zoeken vereenvoudigd.

Button Koppel aan Entree
Bij het door medewerkers koppelen van het eigen Toetsplatform Taal-account aan het Entree-account veranderde de button niet. Hierdoor leek het alsof de koppeling niet geslaagd was. De button wordt nu aangepast als er een koppeling tot stand is gebracht.

Voor het koppelen:

Na het koppelen:

Uiterlijk schermen beoordelaars- en assessorbeheer
Tot slot hebben we ook een verbeterslag gemaakt over de schermen behorend bij het beoordelaars- en assessorbeheer. Hierdoor zien de schermen er rustiger uit.

  • Tabelheaders en cardheaders hebben geen teksten in capslock meer
  • Tabelteksten hebben een duidelijkere tekstkleur gekregen
  • In de tabel is bij de kolom Beoordelaar/Assessor het rode/groene bolletje en het gebruikers-icoon samengevoegd
  • Aantal zoekresultaten worden bovenaan ook getoond
  • Lijnen om knoppen zijn iets donkerder gemaakt
  • De grote getallen in de bovenste vijf blok-filters zijn iets kleiner geworden