Geschiedenis van Bureau ICE

Hoe wij zijn ontstaan

Bureau ICE bestaat al zo’n 30 jaar en is dankzij die ervaring expert op het gebied van ontwikkeling, toetsing, onderwijs en waardevol leren. We begonnen ooit als een start-up in een klein plaatsje in de Betuwe om nieuwe Nederlanders een eerlijke kans te geven op integratie in Nederland. Dit deden we door gedegen toetsen te ontwikkelen voor het staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT2). Vervolgens mochten we ons ook bezig houden met de ontwikkeling van het inburgeringsexamen, een mooie en intensieve samenwerking met de overheid die we tot op de dag van vandaag koesteren.

We groeien door

Groei naar een kennis- en expertisecentrum
Het bedrijf groeide en al snel werd het oorspronkelijke pand te klein. We verhuisden naar Culemborg, een plek midden in het land waar we iedere dag zeer gedreven en met veel plezier werken aan verbetering van het onderwijs. Zo groeide het bedrijf door naar een kennis- en expertisecentrum waar ruim 70 mensen producten en diensten ontwikkelen voor alle onderwijslagen.

Grootste platform in het mbo
Met het toetsplatform TOA werden we dé leverancier van gecertificeerde examens voor de generieke vakken. Ruim 90% van alle mbo-scholen maakt gebruikt van dit toetsplatform en we zijn al meer dan 10 jaar marktleider. Daarnaast verzorgen we trainingen voor onder andere assessoren, vaststellers en examencommissies. Ook geven we advies over examenproducten, examenprocessen en de borging van een kwalitatief goede examinering.

Advies, trainingen en leerlingvolgsysteem in het vo
Het vo maakte ondertussen kennis met onze trainingen en de TOA, later samengevoegd tot  JIJ!, toetsen om van te leren. Met JIJ! inspireren en stimuleren we het voortgezet onderwijs tot een het maken van een toetsbeleid en toetsen om van te leren: voor leerlingen, docenten en scholen.

Het po kleurt groen
In 2014 werd het voor basisscholen verplicht een eindtoets af te nemen. De verplichte eindtoets bood de mogelijkheid een eindtoets te ontwikkelen die écht recht doet aan de talenten van een kind. We maakten de IEP, een eindtoets die helemaal aansluit bij de belevingswereld van een kind. Krap vier jaar later maakt ruim 1/3 van alle kinderen deze mooie eindtoets. Dé reden om ook een Leerlingvolgsysteem te ontwikkelen.

Onderdeel van Sanoma Learning
Om de stap naar kindvriendelijke toetsen in het basisonderwijs mogelijk te maken, werken we sinds 2012 als onderdeel van Sanoma Learning. Deze gedreven educatieve uitgeverij past bij de ambities van Bureau ICE om eerlijke en optimale ontwikkeling voor iedereen mogelijk te maken.

Ruim 70 toetsspecialisten en onderwijsvernieuwers
In 2019 is Bureau ICE een bedrijf waarin ruim 70 mensen dagelijks vol vuur werken aan het vernieuwen en verbeteren van het onderwijs, te beginnen bij toetsen en toetskwaliteit. Wie er verder bij Bureau ICE werkt? Vind ons op LinkedIn.