Alex Otten – Sterre der Zee – IEP LVS

Naam: AlexOtten
Stad: Delfzijl
School: KBS Sterre der Zee
IEP biedt input voor mooie, inhoudelijke kindgesprekken, die niet alleen om de cognitieve resultaten gaan.