De Pipegaal | IEP Eindtoets

Naam: Jildou Loen
Stad: Workum
School: De Pipegaal
IEP past heel goed bij hoe wij tegen toetsen en kinderen aan kijken

Bij basisschool De Pipegaal in Workum gebruiken ze IEP Eindtoets. Intern begeleider Jildou vertelt enthousiast over haar ervaringen: “Ik was gelijk al fan! De IEP Eindtoets sluit echt aan bij hoe wij in de dagelijkse praktijk met leerlingen omgaan.” Ze legt graag uit waarom.

“IEP past heel goed bij hoe wij kinderen en toetsen zien. Het is voor ons geen beoordeling, maar een check in de ontwikkeling. Het geeft antwoord op vragen als ‘zitten we nog op het goede spoor?’ en ‘zien we nog voldoende groei?’. Het is allemaal onderdeel van het proces en de IEP sluit daar helemaal bij aan. Niet voor niets zijn we met meerdere scholen naast de IEP Eindtoets ook overgestapt op het IEP LVS voor groep 3 t/m 8.”

Meten op referentieniveaus
“We gebruiken de rapportages van de IEP Eindtoets om samen met de leerkracht het onderwijs te evalueren. De analyses zijn erg overzichtelijk en het is handig dat we kunnen zien hoe we het doen ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Maar vooral vinden we het prettig dat de referentieniveaus erop staan. We laten zelf ook steeds meer de methodes los en gaan veel meer werken met de doorlopende leerlijn. Dat vinden we eerlijker.”

Aansluiting met leerlingen
“De IEP Eindtoets sluit aan bij hoe wij in de dagelijkse praktijk met leerlingen omgaan. De lay-out is geweldig: goed gebruik van kleuren, korte teksten, niet te veel vragen per tekst. Door de opbouw van makkelijk naar moeilijk is hij voor alle leerlingen leuk om te doen, ook als leren niet vanzelf gaat. De afname van de toets duurt niet lang. Met maar twee keer twee uur kunnen eigenlijk alle kinderen dat wel behappen. Je merkt dat de toets echt is opgesteld vanuit de ogen van de kinderen.”

“De reacties van de kinderen zijn voornamelijk positief. Alle kinderen vinden de toets prettig om te maken en ervaren het als gemakkelijk. Dat maakt wel dat sommige kinderen soms wat teleurgesteld zijn over het resultaat: dat is namelijk wel een eerlijk en passend schooladvies.”

Taal geen struikelblok bij rekenen
“De vragen zijn zo gemaakt om dát te meten wat je moet meten. Bij rekenen is taal bijvoorbeeld minder essentieel. Je hebt bij de IEP Eindtoets dus ook kale rekensommen, zonder uitgebreide verhalen. De sommen zijn daardoor niet onnodig complex.”

Goede rapportage voor ouders
“Wij vinden het heel belangrijk dat de ouders ook goed geïnformeerd worden over de resultaten van de toetsen. Ik ben zelf leerkracht van groep 7 en 8 geweest en heb toen gemerkt dat de uitslagen van andere toetsen soms erg moeilijk te begrijpen zijn. Dat is met de IEP Eindtoets helemaal niet het geval. De rapportage is helder. En niet alleen voor ouders, ook voor de kinderen. Dankzij de scores per vakgebied kunnen zij gemakkelijk zien waar hun sterke en minder sterke kanten liggen. ”

Leerkrachten bepalen eindtoets
“Ons bestuur ziet de leerkracht echt als vakman of -vrouw. Het team van leerkrachten mogen zelf beslissen welke eindtoets ze gebruiken. We wisselen regelmatig ervaringen uit met andere scholen binnen ons bestuur en in de regio. We merkten dat veel andere scholen al erg enthousiast waren over de IEP Eindtoets. Om te beoordelen of de toets ook iets voor onze school zou zijn, hebben wij een voorbeeldboekje besteld en wij waren direct om.”

Advies voor andere scholen
“Bestel een voorbeeldboekje en probeer het uit. Dan kun je zelf ervaren hoe het is om ermee te werken. Kijk vooral ook hoe de reacties van de kinderen zijn. Heel eerlijk: je hebt niets te verliezen, alleen maar te winnen.”