IEP Training 2

Naam: Kees van het Hof
Het referentiekader is voor ons een vast onderwerp geworden in ouder-kind-gesprekken