Rubrics 1

Naam: RuudNiemeijer
School: ROC Horizon College
Meer inzicht in de beoordelingscriteria, met het rubrics beoordelingsmodel.