Menu
JIJ! Toetsing & Training - Toetsen om van te leren VO
JIJ! Toetsing & Training - Toetsen om van te leren

Basisvragen formatief evalueren

Drie vragen voor elke les

Bij formatief evalueren, ofwel leerdoelgericht werken, draait het om het volgen en stimuleren van het leerproces van de leerling. De drie basisvragen die je een leerling elke les laat stellen zijn:

  1. Waar ga ik naartoe? (Feedup)
  2. Waar sta ik nu? (Feedback)
  3. Hoe kom ik verder? (Feedforward)

De eerste vraag gaat over de leerdoelen. Leerlingen moeten helder hebben wat ze gaan leren en waarom. Dan kan de tweede stap gezet worden, met de vragen: wat weet je, wat kun je, wat begrijp je? Met deze informatie kun je samen met leerlingen besluiten wat de volgende stap is in het leertraject, op weg naar de leerdoelen. Formatief evalueren richt zich dus op het leren zelf, niet op het beoordelen aan het eind van het leerproces.

Training formatief evalueren

Wil je op jouw school formatief evalueren een centrale plek geven in het onderwijs? Onze trainers helpen je graag om met het onderwijsteam aan de slag te gaan. In een praktische trainingscyclus ga je in op wat formatief evalueren is en krijg je de tools om het structureel in de lespraktijk in te zetten. Neem gerust contact op om te bespreken wat bij jullie doelen en wensen past.

Training formatief evalueren