Menu
JIJ! Groeipad VO
JIJ! Groeipad VO

Groeipad – 3. Bepaal de meetmomenten

Begin met een nulmeting

Aan het begin van het schooljaar neem je een nulmeting af. Voor groep-8 leerlingen die instromen is dit het moment om te zien waar zij staan en of er specifieke aandachtsgebieden zijn ten opzichte van het plaatsingsadvies.
Voor leerlingen in hogere leerjaren gebruik je dit meetmoment om de voortgang ten opzichte van eerdere metingen in kaart te brengen.
Breng bij deze meting zowel de cognitieve vaardigheden in kaart (hoofd) als de sociaal-emotionele (hart) en executieve (handen) vaardigheden. Zo krijg je een zo compleet mogelijk beeld van je leerlingen.

JIJ! Evaluatieroute op maat

Tussenmeting (optioneel)

Voor de leerlingen die bij de nulmeting op het merendeel van de toetsen hoger of lager scoorden dan het plaatsingsniveau adviseren we om een extra meetmoment in te lassen. Hier toets je alleen de vaardigheden waarbij je twijfelt over de voortgang. Zo zie je op tijd of een leerling de nodige groei maakt, nog wat extra begeleiding nodig heeft óf wellicht niet op de juiste plek zit.
Ook voor leerlingen in hogere leerjaren kan een tussenmeting op een of meerdere vakken of vaardigheden ondersteunen bij het bijsturen of extra uitdagen van de leerling.

Hulpmiddelen stap 3B

Voortgangsmeting

De meeste scholen nemen in april, mei of juni een voortgangsmeting af. Hier zie je wat de voortgang is ten opzichte van de nulmeting of de tussenmeting. De informatie kan ondersteunen bij de keuze voor de overgang naar het volgende leerjaar. Daarnaast is het aan te raden de informatie te delen met collega’s die lesgeven in de volgende leerjaren. Zo draag je een leerling ‘warm’ over naar het volgende jaar.

Leerling brugklas

Groeipad of JIJ! LVS-handleiding bekijken

Wil je nog eens terug naar de verschillende stappen in het Groeipad? Of, wil je snel aan de slag met het JIJ! Leerlingvolgsysteem? Klik dan op een van onderstaande knoppen. Heb je vragen? Laat het ons weten, we helpen je graag.