Menu
JIJ! toetsing in het VO

Aanpassingen JIJ! LVS april 2020

Wel of geen cijfer?

De methode-onafhankelijke toetsen in het JIJ! Leerlingvolgsysteem meten het referentieniveau van leerlingen. Deze toetsen kun je zowel summatief als formatief inzetten. Wij merken dat steeds meer scholen de toetsen formatief inzetten. Zo kijkt de docent één of twee keer per jaar met de leerling waar hij/zij staat ten opzichte van het gewenste streefniveau en welke voortgang de leerling heeft behaald. Door de voortgang goed in kaart te brengen, kun je zien of en op welk vlak je de leering kunt bijsturen.

Nieuwe functionaliteit: cijfer uitzetten

De voortgang van een leerling tonen we in de resultaten met ontwikkelscores (klik op het plaatje om het te vergroten). Naast de ontwikkelscore was tot nu toe standaard een cijfer te zien bij de niveautoetsen in JIJ!. Als je de toetsen formatief inzet, geeft dit cijfer niet weer wat je wilde meten, je wilde namelijk het leerproces in kaart brengen. Het cijfer zegt alleen iets over die ene toets en laat niet zien wat de ontwikkeling van de leerling is. Daarom kun je vanaf nu als school ervoor kiezen om het cijfer van een toets uit te zetten, zodat bij de resultaten alleen het percentage goed op de toets, het referentieniveau en de ontwikkelscore zichtbaar is.

Instructie cijfers uitzetten

Zo zet je de cijfers bij een toets uit:
1. Klik in het JIJ! LVS in het menu op ‘Overzicht’ of ‘Afnames’.
2. Klik op een toets die is beoordeeld.
3. Klik op de oranje knop ‘Verberg cijfers’ om het cijfer niet te tonen in de resultaten. Je ziet het onderdeel ‘Gemiddeld cijfer’ nu verdwijnen uit de toetsresultaten. Daarnaast valt de kolom ‘Cijfer’ weg in de resultaten per leerling. (Klik op het plaatje hiernaast om het te vergroten).
4. Wil je de cijfers wel weer tonen, klik dan op de knop ‘Toon cijfers’.