Menu
JIJ! Toetsing & Training - Toetsen om van te leren VO
JIJ! Toetsing & Training - Toetsen om van te leren VO

Aanpassingen JIJ! LVS maart 2021 - Schoolexamens rekenen

Achtergronden schoolexamens rekenen 2020-2021

Voor leerlingen met wiskunde in hun pakket worden rekenvaardigheden geïntegreerd in de eindtoetsing voor wiskunde. Als een leerling géén eindexamen doet in wiskunde is het sinds dit schooljaar verplicht om die leerling een schoolexamen rekenen af te laten leggen. Het resultaat van dit schoolexamen telt niet mee voor het bepalen van de diploma-uitslag, maar wordt vermeld op een bijlage bij de cijferlijst. De centrale rekentoets die leerlingen in het vo eerder moesten afnemen is inmiddels afgeschaft. Met het invoeren van een verplicht schoolexamen rekenen blijft rekenvaardigheid wel onderdeel van de ontwikkeling van leerlingen en kunnen zij hun behaalde referentieniveau ook aantonen aan hun eventuele vervolgopleiding. In de toetslijst van het JIJ! Leerlingvolgsysteem vind je schoolexamens (niveautoetsen en deelexamens per domein) die aan alle exameneisen voldoen.

Derde versie schoolexamens rekenen

Voor het schoolexamen rekenen zijn twee derde versies aan de toetslijst in het JIJ! Leerlingvolgsysteem toegevoegd. Het gaat om de volgende schoolexamens (niveautoetsen):

  • SE Rekenen havo 3F – 3
  • SE Rekenen vmbo 2F kb – 3

Je kunt deze versies gebruiken voor eventuele herkansingen.

In de loop van volgend schooljaar zullen ook de derde versies voor vmbo-tl en vmbo-bb beschikbaar komen.
Klik op de knop om het overzicht met alle beschikbare versies te bekijken.

Cijfer standaard aan bij schoolexamens

Op verzoek van verschillende docenten is zowel voor de schoolexamens rekenen als de kijk-en luistertoetsen de optie ‘Cijfer Weergeven’ in JIJ! standaard aangezet. Dit geldt voor zowel de versies 1 als 2 van de schoolexamens. Scholen die vanaf  1 februari 2021 schoolexamens via het JIJ! LVS hebben afgenomen krijgen automatisch een cijfer te zien op basis van onze adviescesuur.

Als je als docent dat cijfer niet wil tonen, kun je het cijfer met 1 druk op een knop verbergen. Je kunt het cijfer niet aanpassen in het JIJ! LVS.

Bij afnames vóór 1 februari 2021 zijn afgenomen, is geen cijfer zichtbaar. Docenten kunnen wel in de Toetswijzer opzoeken welk cijfer wij adviseren bij een x-aantal items goed. In de Toetswijzer Kijken luisteren staat deze tabel op pagina 9 en in de Toetswijzer rekenen op pagina 12. De Toetswijzers zijn te downloaden bij de betreffende schoolexamens in JIJ!