Menu
JIJ! toetsing voor ISK onderwijs
JIJ! toetsing voor ISK onderwijs

JIJ! Toetsing voor ISK

Toetsen om van te leren

Wij geloven in toetsen om van te leren. Toetsen op een manier die leerlingen onderdeel maakt van hun eigen leer- en ontwikkelproces. Geen afrekenmoment maar een evaluatiemoment dat leerlingen laat zien waar ze staan en naartoe gaan. En dat docenten zicht geeft op wat goed gaat en waar nog extra hulp nodig is. Het JIJ! Leerlingvolgsysteem biedt zowel toetsen voor het hoofd als zelfevaluaties voor hart en handen om de ontwikkeling én talenten van ISK-leerling goed te kunnen volgen.

JIJ! Leerlingvolgsysteem met ISK-toetsen

Het JIJ! Leerlingvolgsysteem biedt een groot aantal genormeerde en objectieve toetsen voor je leerlingen:

  • Nederlands als tweede taal volgens het Europees Referentiekader (ERK) A1 t/m B1
  • Nederlands en rekenen volgens het referentiekader taal en rekenen Meijerink <1F t/m 4F
  • Engels, Frans, Duits en Spaans volgens het Europees Referentiekader (ERK) A1 t/m B2 of C1

Speciaal voor ISK-onderwijs zijn daaraan toegevoegd:

  • Rekenen <1F-1F taalloos
  • Taalleerbaarheidstoets
  • Woordenschattoets ISK
  • Toetsen <1F of <1F-1F
  • Intake EOA

Ter ondersteuning hebben we 7 toetsplannen ontwikkeld die gebruikt kunnen worden als richtlijn voor de inzet van de toetsen. Klik op onderstaande knop om de pagina met toetsplannen te gaan.

Toetsen speciaal voor ISK

Rekenen taalloos

De rekentoets <1F-1F taalloos bevat vragen zonder tekstuele context en meet onder en op het referentieniveau 1F van het referentiekader taal en rekenen Meijerink. De toets stelt daarom geen formeel referentieniveau vast, maar geeft wel een indicatie van het beheerste niveau. De toets brengt daarnaast in beeld welke onderwerpen de leerling goed en minder goed beheerst. Deze informatie kan gebruikt worden voor het vormgeven van het rekenonderwijs.

Taalleerbaarheid

De Taalleerbaarheidstoets voor gealfabetiseerde leerlingen geeft informatie over de snelheid waarmee de leerling een nieuwe taal zal kunnen leren. Zo kun je de leerling in een passend langzaam, gemiddeld of snel leertraject plaatsen.

Woordenschat

Een voorwaarde voor schoolsucces is een grote en veelzijdige woordenschat. De woordenschattoetsen ISK geven inzicht in de woordenschatontwikkeling van de leerling. Ze zijn gebaseerd op de meest voorkomende woorden in de eerste jaren van het voortgezet onderwijs en geven aan welke woorden de leerling nodig heeft voor de overgang naar het reguliere onderwijs.

Meer informatie

Vragen over het JIJ! Leerlingvolgsysteem met ISK-toetsen? Kijk of jouw vraag tussen de veelgestelde vragen staat of neem contact met ons op. We nemen je graag mee in de mogelijkheden en laten zien hoe jouw ISK-school het JIJ! LVS optimaal kan inzetten.