Menu
JIJ! toetsing voor ISK onderwijs
JIJ! toetsing voor ISK onderwijs

Advies toetsing ISK-leerlingen in het VO

Soepele overgang naar het VO

Voor leerlingen die een ISK-traject hebben doorlopen, is een soepele overgang naar het voortgezet onderwijs van groot belang voor hun verdere taalontwikkeling, schoolloopbaan én kansen op de arbeidsmarkt. Dat betekent dat men naast een contextrijke leeromgeving, een goede samenwerking en een warme overdracht tussen de scholen (Lowan, 2018), ook rekening dient te houden met toetsing in het ISK-traject én het voortgezet onderwijs. Dit adviesdocument is bedoeld voor iedereen die met leerlingen werkt die aan het einde van het ISK-traject zijn toegekomen of met leerlingen die zojuist zijn ingestroomd in het voortgezet onderwijs. Klik op de afbeelding om het document te lezen of klik op onderstaande knop.

Training voor ISK-docenten of VO-docenten

In de ISK is toetsing van de Nederlandse taal gebaseerd op het Raamwerk NT2 en ERK-niveaus en in het VO wordt getoetst volgens de referentieniveaus Taal en Rekenen van Meijerink, de F-niveaus. NT2-leerlingen zijn gebaat bij een soepele overgang van een Internationale schakelklas naar het voortgezet onderwijs. Werk je op een ISK of heb je NT2-leerlingen in je klas op het regulier onderwijs? Dan helpt deze training je om je NT2-leerlingen goed te begeleiden naar of in het reguliere VO.

Training: Toetsing NT2-leerlingen in het reguliere VO

Speciaal voor VO-docenten
Tijdens deze training gaan we in op de taalontwikkeling van de NT2-leerlingen, de verschillen tussen de ERK- en F-niveaus en onderzoeken we met behulp van praktijkvoorbeelden hoe de overgang zo soepel mogelijk kan verlopen.

Training: Toetsing op de ISK en de overgang naar toetsing in het reguliere VO

Speciaal voor ISK-docenten
Tijdens de training gaan we in op de taalontwikkeling van de NT2-leerlingen, de verschillen tussen de ERK- en F-niveaus en gaan we met behulp van praktijkvoorbeelden in op wat dit betekent voor de keuze van de toetsen op de ISK.

Doelgroep: ISK-docenten of docenten regulier VO
Tijdsinvestering: Eén dagdeel

training determineren