Menu
JIJ! Toetsing & Training - Toetsen om van te leren

JIJ! Rekentoetsen

In het JIJ! Leerlingvolgsysteem zijn er toetsen beschikbaar op de referentieniveaus 1F, 2F en 3F. En omdat er voor ieder referentieniveau minimaal drie varianten beschikbaar zijn kun je goed bepalen of jouw leerlingen een bepaald niveau hebben behaald. Speciaal voor de relaitief zwakke rekenaar zijn er toetsen beneden het referentieniveau 1F. Dit maakt het JIJ! Leerlingvolgsysteem de meest bruikbare wijze om het rekenonderwijs van jouw klas in kaart te krijgen.

 

Niveautoetsen en domeintoetsen

We bieden toetsen aan op 1F, 2F en 3F, in de vorm van niveau- en combitoetsen. De niveautoetsen meten of een leerling een bepaald referentieniveau heeft behaald. In de combitoetsen worden twee referentieniveaus gemeten. Deze toetsen zijn geschikt als nulmeting of om de voortgang van leerlingen te achterhalen.

Daarnaast zijn er domeintoetsen beschikbaar op 1F en 2F. Hierbij wordt slechts één van de vier rekendomeinen tegelijkertijd bevraagd De domeintoetsen sluiten aan op de opbouw van veel rekenmethodes én bieden de mogelijkheid om bijvoorbeeld het schoolexamencijfer Rekenen uit meerdere toetsen op te bouwen.

 

Taalloos toetsen van het rekenniveau

Tot slot bieden we toetsen aan onder 1F voor de relatief zwakke rekenaar, en twee speciale toetsen voor de taalzwakkere leerlingen.  De opgaven in deze taalloze rekentoetsen bevatten geen geschreven tekst.