Contact
Kijk- en luistertoetsen van JIJ!
Kijk- en luistertoetsen van JIJ!
Meer schoolexamens

JIJ! Schoolexamens kijk- en luistervaardigheid

Vanaf schooljaar 2020-2021 flexibele en betaalbare kijk- en luistertoetsen!

Ben je op zoek naar flexibele en betaalbare kijk- en luistertoetsen voor het schoolexamen?
Vanaf schooljaar 2020-2021 kun je kiezen voor de JIJ! Schoolexamens kijk- en luistervaardigheid voor de vakken Nederlands, Engels, Duits en Frans. Hiermee biedt JIJ! een valide en betrouwbare keuze voor de kijk- en luistertoetsen in jouw PTA!

Valide en betrouwbare kijk- en luistertoetsen

Zelf de regie met kijk- en luistertoetsen van JIJ!

De digitale kijk- en luistertoetsen van JIJ! voldoen uiteraard aan alle exameneisen én bieden meer gemak voor docenten. Je neemt de toetsen eenvoudig digitaal af op ieder gewenst moment. Bovendien zie je als docent direct de resultaten in een overzichtelijke rapportage. Zo behoud je altijd de regie. De toetsen hanteren een random vraagvolgorde om spieken tegen te gaan.

Inzicht geven in de kennis en het talent van de leerling staat centraal, ook bij de summatieve toetsen van JIJ! Daarom zie je niet alleen een cijfer per leerling, maar ook de behaalde referentie- en ERK-niveaus met daarbij de onderliggende aspectscores.

Regie met JIJ! kijk- en luistertoetsen

De voordelen van JIJ! Schoolexamens kijk- en luistervaardigheid

JIJ! Schoolexamens kijk- en luistervaardigheid biedt veel voordelen:

 • Jij hebt de regie: je kunt individuele leerlingen digitaal toetsen op elk gewenst niveau, moment en device.
 • De toetsen hanteren een random vraagvolgorde om spieken tegen te gaan.
 • Als docent heb je direct inzicht, niet alleen in het cijfer maar ook in het behaalde referentie- of ERK-niveau én de onderliggende aspectscores.
 • Je kunt diverse rapportages genereren op individueel-, klas- en schoolniveau en vergelijken met de landelijk gemiddelde score.
 • Maatwerk: je kunt op elk moment voor een leerling een toets op een hoger niveau selecteren. Het is niet nodig om dit al bij je bestelling aan te geven.
 • Automatische leerling- en resultatenkoppeling met online schoolomgeving Magister of SOMtoday.
 • De kosten voor JIJ! schoolexamens kijk- en luistervaardigheid bestaan uit twee componenten: een licentieprijs afhankelijk van het aantal afnames (start bij €240,00 per school) en een prijs van €4,95 per leerling, per afgenomen toets (prijzen zijn excl. btw), inclusief oefenen.
 • Ondersteuning van onze onderwijskundige specialisten voor een effectieve en efficiënte inzet van de kijk- en luistertoetsen en het toetsplatform JIJ!
 • Valide en betrouwbare toetsen, Bureau ICE is certificeerd door CIIO in samenwerking met Onderwijs.pro.

Voordelen JIJ! kijk- en luistertoetsen

Toetsaanbod

JIJ! schoolexamens kijk- en luistervaardigheid biedt de volgende kant-en-klare genormeerde kijk- en luistertoetsen voor het schoolexamen:

 • Kijk- en luistertoetsen moderne vreemde talen voor het schoolexamen gebaseerd op het examenprogramma en het ERK met de SLO-taalprofielen 2015.
 • Nederlands volgens het examenprogramma vmbo-gl/tl referentieniveau 2F Meijerink.
 • Engels, Duits en Frans kijk- en luistertoetsen op elk uitstroomniveau (vmbo-gl/tl, havo en vwo).

De kijk- en luistertoetsen neem je digitaal af. Het eindcijfer van leerlingen wordt bepaald door een vaste norm op basis van criteria die gelden voor het behalen van het streefniveau ERK.

JIJ! schoolexamens kijk- en luistervaardigheid

Rapportage

Als docent heb je direct inzicht in de resultaten, niet alleen in het cijfer maar ook in het behaalde referentie- of ERK-niveau én de onderliggende aspectscores.
Je kunt diverse rapportages genereren op individueel-, klas- en schoolniveau en vergelijken met de landelijk gemiddelde score.
Jij bepaalt zelf wanneer en hoe je dit terugkoppelt aan de leerling.
Er is een automatische leerling- en resultatenkoppeling met de online schoolomgeving van Magister of SOMtoday.

Rapportage kijk- en luistertoetsen

JIJ! leerlingvolgsysteem

JIJ! Schoolexamens kijk- en luistervaardigheid is een toetspakket binnen het JIJ! Leerlingvolgsysteem dat geheel aansluit bij het onderzoekskader van de Onderwijsinspectie. Het gebruik van het JIJ! Leerlingvolgsysteem verhoogt het inzicht en helpt bij het afleggen van verantwoording. JIJ! is het enige digitale leerlingvolgsysteem voor alle jaarlagen in het voortgezet onderwijs waarmee je plaats-, tijd- en device-onafhankelijk de individuele groei van een leerling kunt laten zien.

Meer informatie aanvragen

Interesse Kijk- en Luistertoetsen

 • Contactgegevens

Al overtuigd?

Wil je komend schooljaar de kijk- en luistertoetsen van JIJ! afnemen voor het schoolexamen? Vraag dan een JIJ! licentie aan, zodat we het oefenmateriaal en de schoolexamens in het nieuwe schooljaar voor je leerlingen klaar kunnen zetten.

Kijk- en luistertoets Engels