Contact
Kijk- en luistertoetsen van JIJ!
Kijk- en luistertoetsen van JIJ!

JIJ! Schoolexamens kijk- en luistervaardigheid 2020-2021

Flexibele en betaalbare kijk- en luistertoetsen!

Ben je op zoek naar flexibele, digitale kijk- en luistertoetsen voor het schoolexamen?
Vanaf dit schooljaar kun je kiezen voor de JIJ! Schoolexamens kijk- en luistervaardigheid voor de vakken Nederlands, Engels, Duits en Frans. Hiermee biedt JIJ! een valide en betrouwbare keuze voor de kijk- en luistertoetsen in jouw PTA!

Valide en betrouwbare schoolexamens

Regie bij de docent

De digitale kijk- en luistertoetsen van JIJ! voldoen aan alle exameneisen én bieden meer gemak voor docenten. Je neemt de toetsen eenvoudig digitaal af op het door jou gewenste moment. Bovendien zie je als docent direct de resultaten in een overzichtelijke rapportage. Zo behoud je de regie.

Inzicht geven in de kennis en het talent van de leerling staat centraal, ook bij de summatieve toetsen van JIJ! Daarom zie je niet alleen een cijfer per leerling, maar ook de behaalde referentie- en ERK-niveaus met daarbij de onderliggende aspectscores.

Regie met JIJ! schoolexamens

De voordelen van JIJ! kijk- en luistertoetsen

 • Jij hebt de regie: je kunt individuele leerlingen digitaal toetsen op elk gewenst niveau, moment en device.
 • Als docent heb je direct inzicht, niet alleen in het cijfer maar ook in het behaalde referentie- of ERK-niveau én de onderliggende aspectscores.
 • De toetsen hanteren een random vraagvolgorde wat afkijken lastiger maakt.
 • Je kunt diverse rapportages genereren op individueel-, klas- en schoolniveau en vergelijken met de landelijk gemiddelde score.
 • Maatwerk: je kunt op elk moment voor een leerling een toets op een hoger niveau selecteren. Het is niet nodig om dit al bij je bestelling aan te geven.
 • Automatische leerling- en resultatenkoppeling met online schoolomgeving Magister of SOMtoday.
 • De kosten voor JIJ! schoolexamens kijk- en luistervaardigheid bestaan uit twee componenten: een licentieprijs afhankelijk van het aantal afnames (start bij €240,00 per school) en een prijs van €4,95 per leerling, per afgenomen toets, inclusief oefenen.
 • Ondersteuning van onze onderwijskundige specialisten voor een effectieve en efficiënte inzet van de kijk- en luistertoetsen en het toetsplatform JIJ!
 • Mogelijkheden voor herkansingen.
 • Valide en betrouwbare toetsen, Bureau ICE is certificeerd door CIIO in samenwerking met Onderwijs.pro.
Voordelen JIJ! kijk- en luistertoetsen

Toetsaanbod JIJ! Schoolexamens

Het aanbod van JIJ! Schoolexamens kijk- en luistervaardigheid bestaat uit de volgende kant-en-klare, genormeerde kijk- en luistertoetsen:

 • Nederlands volgens het examenprogramma vmbo-gl/tl referentieniveau 2F Meijerink.
 • Engels, Duits en Frans gebaseerd op het examenprogramma en het ERK met de SLO-taalprofielen 2015 op elk uitstroomniveau (vmbo-gl/tl, havo en vwo).

De kijk- en luistertoetsen neem je digitaal af. Het eindcijfer van leerlingen wordt bepaald door een vaste norm op basis van criteria die gelden voor het behalen van het streefniveau ERK.

JIJ! schoolexamens kijk- en luistervaardigheid

Rapportage schoolexamens

Als docent heb je direct inzicht in de resultaten, niet alleen in het cijfer maar ook in het behaalde referentie- of ERK-niveau én de onderliggende aspectscores. Je kunt diverse rapportages genereren op individueel-, klas- en schoolniveau en vergelijken met de landelijk gemiddelde score. Jij bepaalt zelf wanneer en hoe je dit terugkoppelt aan de leerling. Er is een automatische leerling- en resultatenkoppeling met de online schoolomgeving van Magister of SOMtoday mogelijk.

Rapportage kijk- en luistertoetsen

Voorbeeldvragen bekijken?

Wil je een indruk krijgen van de kijk- en luistertoetsen van JIJ! Op de ‘Demopagina Schoolexamens’ kun je een aantal voorbeeldfragmenten met bijbehorende vragen beluisteren en bekijken. Wil je na de demo meer zien? Laat het ons weten. We nemen je graag mee in het JIJ! Leerlingvolgsysteem om je een voorbeeld van een kijk- luistertoets te laten zien.

Kijk- en luistertoets Engels

JIJ! Leerlingvolgsysteem

JIJ! Schoolexamens kijk- en luistervaardigheid is een toetspakket binnen het JIJ! Leerlingvolgsysteem dat geheel aansluit bij het onderzoekskader van de Onderwijsinspectie. Het gebruik van het JIJ! Leerlingvolgsysteem verhoogt het inzicht en helpt bij het afleggen van verantwoording. JIJ! is het enige digitale leerlingvolgsysteem voor alle jaarlagen in het voortgezet onderwijs waarmee je plaats-, tijd- en device-onafhankelijk de individuele groei van een leerling kunt laten zien en ze zo verder kunt helpen bij hun ontwikkeling.

Meer informatie aanvragen

Al overtuigd?

Wil je komend schooljaar de kijk- en luistertoetsen van JIJ! afnemen voor het schoolexamen? Vraag dan een JIJ! licentie aan, zodat we de schoolexamens in het nieuwe schooljaar voor je leerlingen klaar kunnen zetten.

Overzicht in leerlingvolgsysteem JIJ!