Menu
JIJ! Toetsing & Training - Toetsen om van te leren VO
JIJ! Toetsing & Training - Toetsen om van te leren

Pilot nieuwe rekentoets

De verplichte centrale rekentoets voor het VO is afgeschaft. Rekenen wordt geïntegreerd in wiskunde en indien mogelijk ook in andere vakken in de onderbouw. Leerlingen zonder wiskunde in hun pakket moeten vanaf schooljaar 2020-2021 wél een apart schoolexamen rekenen afleggen. Dit om de vervolgopleiding inzicht te geven in de rekenvaardigheid van de leerling. Zowel de VO-Raad als OCW vinden het belangrijk dat leerlingen voldoende rekenvaardigheid wordt bijgebracht. Het is daarom ook van belang om de rekenvaardigheid van leerlingen in het voortgezet onderwijs goed in kaart te brengen en te volgen. Dit kan met de rekenvolgtoetsen in JIJ! en het afsluitende schoolexamen rekenen (niveautoets) of de deelexamens per rekendomein.

De pilot voor nieuwe rekentoetsen is inmiddels afgerond. Heb je vragen of wensen op het gebied van rekenen? Neem dan contact met ons op.

Valide en betrouwbare kijk- en luistertoetsen