Contact

Rapportages JIJ! Leerlingvolgsysteem

Direct nadat de leerling een toets heeft afgerond, is het resultaat zichtbaar. Op elk gewenst moment kun je in het JIJ! Leerlingvolgsysteem een rapportage van de toetsresultaten inzien. Zo krijg je inzicht in de verschillende onderdelen en kun je het onderwijs gericht aanpassen. Dit maakt de toetsen in het JIJ! Leerlingvolgsysteem zeer geschikt om formatief in te zetten. Daarnaast is het mogelijk om toetsresultaten, op klas- of leerlingniveau, te exporteren als pdf of Excelbestand.

Leerlingrapportages

Het JIJ! Leerlingvolgsysteem beoordeelt de afgenomen toetsen automatisch en direct. Het systeem maakt hiervan een rapportage die inzicht geeft in de onderdelen van de toets waar de klas als geheel en de leerlingen afzonderlijk in uitblinken en nog hiaten vertonen. U ziet de scores op referentieniveau en op ontwikkelniveau.

JIJ! Toetsing & Training - Leerlingrapportage JIJ! Leerlingvolgsysteem

Voortgangsrapportages

Om de voortgang te kunnen zien van een leerling of klas genereert naast leerlingrapportages ook voortgangsrapportages. In een grafiek laat het systeem zien hoe de leerling over een langere periode scoort ten opzichte van eerder behaalde resultaten of het landelijk gemiddelde.

Voortgangsrapportage JIJ! Leerlingvolgsysteem - JIJ! Toetsing & Training

Ontwikkelscores

In het JIJ! Leerlingvolgsysteem krijgen leerlingen voor de toetsen Nederlands, moderne vreemde talen en rekenen naast een niveau-uitslag ook een uitslag in de vorm van een ontwikkelscore. Deze ontwikkelscore kan de voortgang binnen een referentieniveau of ERK-niveau inzichtelijk maken. De ontwikkelscores worden afgezet op één schaal voor alle niveaus. De ontwikkelscore wordt berekend aan de hand van:

  1. het niveau van de toets
  2. de behaalde procentuele score

Hiermee ontstaat een verfijning van de toetsuitslag en kunnen de toetsresultaten op verschillende niveaus met elkaar en met het landelijk gemiddelde vergeleken worden. De ontwikkelscores geven een doorlopende voortgang weer in plaats van een momentopname. Omdat ontwikkelscores leerlingen en ouders een helder beeld geven van waar de leerling staat en waar hij naartoe moet, kunnen deze prima gecommuniceerd worden met ouders en leerlingen.

Ontwikkelscores JIJ! Leerlingvolgsysteem - JIJ! Toetsing & Training