Menu
JIJ! Toolkit

Certificaten JIJ!

Downloads per vak of totaaloverzicht

Wil je leerlingen een certificaat uitreiken na het afronden van een toets of het behalen van een streefniveau? Bekijk hieronder de JIJ! certificaten die je kunt downloaden als invulbare PDF.

Certificaten schooljaar 2023-2024

Hoofd, hart en handen

Wil je leerlingen meer eigenaarschap geven over hun leerproces? Laat ze aan het einde van het schooljaar hun eigen certificaat invullen. Dit document kunnen ze gebruiken om dit schooljaar af te sluiten en meenemen als beginpunt voor komend schooljaar. Vul (eventueel) daarnaast zelf een certificaat in over de leerling. Het kan een mooi aanknopingspunt zijn voor een mentorgesprek aan het einde en/of begin van het schooljaar. Laat leerlingen hierbij zo breed mogelijk naar zichzelf kijken, dus met oog voor hoofd, hart én handen.

Overzicht vakken

Heb je aan het einde van het jaar op het gebied van meerdere vakken en vaardigheden gekeken waar een leerling staat? Dan kun je dit invullen op het totaaloverzicht-certificaat. Hieronder vind je ook certificaten per vak.

JIJ! LVS - hoofd, hart en handen

Certificaat Nederlands en NT2

Bekijk en/of download hier de certificaten voor het vak Nederlands en NT2. Je kunt op het certificaat een specifieke vaardigheid benoemen. Wil je meerdere vaardigheden vermelden? Gebruik dan het overzichtscertificaat bovenaan deze pagina.

training determineren

Certificaten Rekenen

Bekijk en/of download hier het certificaat voor rekenen. Je kunt de scores voor de verschillende domeinen op een certificaat benoemen. Heeft een leerling een schoolexamen rekenen afgelegd? Dan kun je onderstaand certificaat downloaden als bijlage bij de cijferlijst.

Valide en betrouwbare toetsen