Menu

Wiskundedocenten gezocht voor klankbord

Wiskundedocenten gezocht!

Methodetoetsen meten de beheersing van zojuist aangeboden lesstof. Het JIJ! LVS van Bureau ICE biedt toetsen die los staan van de methode. Deze toetsen zet je in om valide en betrouwbaar te meten op welk niveau een leerling specifieke vaardigheden beheerst. Diverse scholen die onze methode-onafhankelijke taal- of rekentoetsen gebruiken, vragen ons om dit type toetsen ook voor het vak wiskunde te ontwikkelen. We gaan hierover graag met je in gesprek. Centraal staat de vraag: welke behoefte heb je als het om het toetsen van wiskundige vaardigheden gaat? De gesprekken zijn individueel en online. Na deelname ontvang je een cadeaubon. Aanmelden kan via onderstaand formulier.

Aanmelden klankbordsessie