Menu

IEP LVS | Informatie voor directie

Het digitale IEP Leerlingvolgsysteem (groep 3 t/m 8) is goedgekeurd door de Expertgroep Toetsen PO. Je volgt je leerlingen naast taal en rekenen op sociaal-emotionele ontwikkeling, leeraanpak en creatief vermogen.

Het IEP LVS neemt alle administratieve taken weg en geeft inzicht in de resultaten en voortgang op school-, groeps- en leerlingniveau. Zo kan je team zich volledig focussen op de leerling in de klas.

Gratis webinar: Hoe stap je over op een ander volgsysteem?

Iedere school of ieder bestuur kan kiezen uit meerdere leerlingvolgsystemen. Er is, net zoals bij de eindtoetsen, keuzevrijheid. Het IEP Leerlingvolgsysteem is één van de leerlingvolgsystemen, net zoals je het Cito LOVS wellicht kent. Al ruim 600 scholen hebben gekozen voor het IEP Leerlingvolgsysteem. Soms per individuele school en vaker zien we dat deze keuze ook bestuursbreed gemaakt wordt. Scholen kiezen voor IEP omdat het beter aansluit bij de visie die ze als school of als bestuur willen nastreven: toetsen om te ontwikkelen en niet om af te rekenen.

Gratis webinar: Vernieuwde bovenschoolse IEP module
Je team is bezig met het ontwikkelen van de leerlingen en jij houdt graag zicht op het overkoepelende plaatje: hoe zien de onderwijsresultaten eruit? Haal jij je opgestelde ambities? En hoe vertaal je dit naar de praktijk samen met je school? De vernieuwde Bovenschoolse IEP module ‘Analyse en kwaliteitszorg’ van IEP helpt daarbij.

Tijdens dit webinar laten we het je zien.   Je krijgt na aanmelding ook automatisch een terugkijklink. Zo kun je dit ook nog delen met je team/collega’s.