Menu

Inzicht Eigen Profiel met het IEP LVS

Betekenisvol toetsen

Een toets is een meetmoment waarop een leerling laat zien wat hij weet over een bepaald onderwerp of hoe hij zich in een leerproces ontwikkelt. Het is een essentiële bron van informatie voor leerling, leraar én ouder. Daarom is het goed om te toetsen als je ook daadwerkelijk de informatie gebruikt om het verdere leerproces vorm te geven. Wij noemen dat betekenisvol toetsen.

Na het succes van de IEP Eindtoets in groep 8 van het basisonderwijs zijn wij hard aan het werk gegaan om ook de andere leerlingen van het basisonderwijs te kunnen voorzien van betekenisvolle toetsen.

Hoe helpt het IEP Leerlingvolgsysteem bij betekenisvol toetsen?

  • Wij vergelijken leerlingen niet met elkaar; voor een leerling heeft inzicht in eigen profiel (IEP) betekenis
  • Een kind is meer dan taal en rekenen
  • De toetsen en resultaten helpen leerlingen bij hun volgende ontwikkelstap
  • Leerlingen zijn eigenaar van hun leerproces
  • Iedere opgave sluit in vorm, inhoud en lay-out aan bij de belevingswereld van leerlingen

Inzicht in eigen profiel

Niets is zo demotiverend voor een leerling als horen dat je ‘ondergemiddeld’ presteert. Het huidige systeem van leerlingen met elkaar vergelijken, de zogenoemde percentielscore, doet geen recht aan de ontwikkeling van leerlingen. Zonde en oneerlijk, vinden wij. IEP doet het anders. De IEP is gebaseerd op een leergerichte aanpak in plaats van een prestatiegerichte aanpak.

De toetsen en resultaten helpen leerlingen bij hun volgende ontwikkelstap
De toetsen in het IEP Leerlingvolgsysteem zijn digitale volgtoetsen gebaseerd op de referentieniveaus (bovenbouw) en leerlijnen (onderbouw). De leerling ontvangt een eigen ontwikkelscore. Deze score vertelt waar de leerling zich bevindt ten opzichte van de verschillende niveaus voor taal en rekenen. Bovendien maakt het duidelijk wáár de leerling nog aan moet werken. Bij de hart- en handeninstrumenten presenteren we de resultaten in een spindiagram. Op die manier kunnen leerling, leerkracht en ouders de resultaten gebruiken om samen te kijken wat de volgende ontwikkelstap is.

Een kind is meer dan taal en rekenen
Scholen zijn dagelijks bezig verder te kijken dan alleen naar taal en rekenen. Het IEP Leerlingvolgsysteem bevat self-assessment instrumenten om aspecten als nieuwsgierigheid, anders durven zijn en samenwerken inzichtelijk te maken. Hierdoor krijg je als leerling een completer beeld van al je talenten en vaardigheden.

Leerlingen zijn eigenaar van hun leerproces

Wij geloven dat je leerlingen, zeker vanaf een bepaalde leeftijd, heel goed kunt betrekken bij hun eigen leerproces. De resultaten van het IEP Leerlingvolgsysteem zijn helder en ook voor leerlingen goed te begrijpen. Je kunt als leerkracht gemakkelijk uitleggen waar leerlingen aan moeten werken om hun ambities en kansen waar te maken. Met kindvriendelijke toetsen natuurlijk.

Kindvriendelijk toetsen
Wij maken toetsen die leerlingen verder helpen. In vorm, inhoud en lay-out sluit iedere opdracht aan bij de belevingswereld van de leerlingen. Dit zorgt voor herkenbaarheid en motivatie. De toetsen zijn daarom naast serieus, ook leuk. Leerlingen geven bijvoorbeeld aan dat ze zelfs interessante weetjes uit de teksten halen.

Een beter compliment kunnen wij ons niet wensen: echt goede toetsen die ook nog eens leuk zijn om te maken.