Menu

IEP LVS en hoge schoolweging

Veel scholen zijn zich aan het oriënteren op een nieuw leerlingvolgsysteem. Nederland kleurt IEPgroen. Inmiddels werkt 30% van de basisscholen met het IEP LVS. Alle schooltypen werken met veel enthousiasme met IEP. Van openbaar onderwijs, scholen met religieuze achtergrond, montessorionderwijs, dalton, jenaplan tot SBO. Dat zijn scholen met allemaal een verschillende schoolweging. Zo dus ook scholen met een hoge schoolweging. Op deze pagina lees je de ervaringen van OBS de Sleutel; een school met een hoge schoolweging. 

OBS de Sleutel in Tilburg begon in 2018 met het pre-advies voor groep 7 leerlingen; sinds schooljaar 2018/2019 werkt de hele school met het IEP LVS. Kwaliteitscoördinator en intern begeleider Marsha Bosma vertelt over haar ervaringen met IEP.

Logo OBS De Sleutel

Marsha Bosman IEP Leerlingvolgsysteem - Referentie

Andere vraagstelling

‘Onze school heeft een populatie met veel meertalige kinderen, kinderen die de Nederlandse taal nog niet helemaal beheersen en kinderen met een summiere algemene kennis. De toetswijze van het vorige leerlingvolgsysteem dat we gebruikten sloot daar niet op aan. Bij rekentoetsen vroegen we ons bijvoorbeeld af: meten we nu rekenen of leesvaardigheid? We hebben toen, vooral vanwege de vraagstelling, voor het IEP LVS gekozen. Bij de rekentoetsen van IEP staat alleen noodzakelijke tekst, met duidelijke plaatjes, en de opdrachten kunnen via de computer meerdere keren worden voorgelezen. Nu hebben we het idee dat we ook echt meten op het stukje rekenvaardigheid.’

 

Meten wat je wil meten

‘Ook bij begrijpend lezen merken we verschil. De toetsen zijn een stuk korter dan bij het vorige leerlingvolgsysteem, en meer up to date. In de teksten van het vorige LVS stonden teveel woorden die onze leerlingen nog niet kenden, waardoor de toets onbetrouwbaar werd. Voorheen vielen we altijd uit op het onderdeel begrijpend lezen, en sinds we IEP gebruiken is dat juist een van onze sterkste punten. Heel bijzonder.’

 

De toets als hulpmiddel

‘Voor ons is het heel belangrijk om een toets niet als afrekenmethode te gebruiken, maar: wat zie je, waardoor komt dat, en wat heb je de volgende keer nodig? We volgen onze eigen leerlijn, geven de kinderen het aanbod dat ze nodig hebben, en gaan niet verder voordat ze daaraan toe zijn. De IEP toetsen zijn dan een meetmoment voor de leerkracht: is er goed onderwijs gegeven? Kan ik een stapje verder of moet ik nog een keer extra instructie inzetten?’

 

Werken met referentieniveaus

‘Ik denk dat de overstap best goed is verlopen. In het begin was het nog wel een beetje zoeken, ook omdat IEP nog niet zo lang bestond. Maar we kunnen onze contactpersoon bij IEP altijd bellen, dat is fijn. De overstap heeft ons ook juist inzichten gegeven, zoals bij het werken met referentieniveaus. Dat was een eye opener: we moeten dus van bovenaf werken, in plaats van een kind volgen en maar kijken waar die uitkomt.’

 

Hoge ambitie

‘We willen de hoge schoolweging absoluut niet als excuus gebruiken om lagere verwachtingen te hebben van onze leerlingen: we kiezen juist voor een hogere ambitie. Natuurlijk passen we ons onderwijs aan op wat onze leerlingen nodig hebben. Dan is de IEP- toets een handig middel om te checken of je goed onderwijs geeft aan jouw populatie.’

 

Focus op groei

‘Er zijn wel wat dingen die we anders doen. We werken bijvoorbeeld met een ander instrument voor sociaal- emotionele ontwikkeling. Maar de visie van IEP heeft ons wel aan het denken gezet: we zijn ons meer bewust van de groei van leerlingen. Komt een kind goed mee, dan lijkt het alsof die weinig aandacht nodig heeft. Maar we willen dat ook die leerling voldoende groeit.’

 

IEP komt naar je toe!

Nieuwsgierig geworden naar wat het IEP LVS voor jou kan betekenen? IEP komt graag naar je toe!   Je kan eenvoudig een afspraak plannen in de agenda van de IEP-adviseur uit jouw regio  

IEP Adviseurs Regioverdeling 2023