Contact
IEP Trainingen Banner
IEP Trainingen Banner Mobiel

IEP Training & Advies

IEP Trainingen

Bij IEP volg je leerlingen uiteraard op hun referentieniveau voor taal en rekenen. Daarnaast volg je ze ook op hun sociaal-emotionele ontwikkeling, leeraanpak en creatief vermogen. We vergelijken leerlingen niet met elkaar, maar ten opzichte van zichzelf. Deze andere en vooral brede kijk zorgt dat je het complete kind in kaart brengt. Maar hoe organiseer je IEP binnen je school en je klas? Uiteraard ondersteunen wij jou en je team bij de opstart met het IEP Leerlingvolgsysteem en ook onze partners helpen je graag op weg.

IEP LVS Startbijeenkomst

Na aanmelding voor het IEP LVS neemt jouw persoonlijke IEP-adviseur contact op om een intakegesprek te plannen. Wij komen langs om te bespreken hoe jullie het IEP LVS zo kunnen inzetten dat het passend is in jullie onderwijs. Daarna organiseren we een startbijeenkomst.  Samen met het hele team krijgen jullie praktische informatie om direct aan de slag te kunnen gaan met het IEP LVS in de verschillende groepen. Zodat iedereen met vertrouwen aan de slag kan!

IEP Trainingen Logo

De Rolf groep

De Rolf groep helpt jou als professional om elke dag het allerbeste uit ieder kind te halen. Door mee te denken, mee te doen én door álle kennis over de ontwikkeling van kinderen te delen. Daarbij geeft de Rolf groep advies over educatieve leermiddelen, die passen binnen de pedagogische visie van een school, toekomstplannen en budget.

Logo De Rolf Groep

Edux

Edux is onderdeel van Wij zijn JONG, een organisatie die vindt dat iedereen van 0 tot 21 jaar de kans moet krijgen om zich optimaal te ontwikkelen en zijn talenten te benutten.

De kracht van Edux is aansluiten bij de klant en het leveren van maatwerk, vanuit een brede expertise. Zij stimuleren duurzame ontwikkelingen binnen opvang en onderwijs, sturen op het versterken van kwaliteit en het creëren van verbinding. De beste oplossingen vind je door te verbinden met anderen, krachten te bundelen en door te ontwikkelen. De samenwerking tussen Edux en Bureau ICE is hier een goed voorbeeld van.

Logo Edux Nieuw

Motivatiemeesters

Motivatiemeesters ondersteunt scholen en besturen om een motiverend leer- en werkklimaat te creëren en behouden. Op het gebied van toetsing betekent dit een beweging van druk om te presteren naar de wil om te leren. Door deze beweging zijn betrokkenheid, inzet en eigenaarschap van leerling én leerkracht belangrijke uitkomsten van hun begeleidingstrajecten.

Logo Motivatiemeesters