Menu
IEP Trainingen Banner
IEP Trainingen Banner Mobiel

IEP Training & Advies

IEP-trainingen — Goede start met het IEP LVS
Bij IEP volg je leerlingen op hun behaalde doelen voor taal en rekenen. Daarnaast volg je ze ook op hun sociaal-emotionele ontwikkeling, leeraanpak en creatief vermogen. We vergelijken leerlingen niet met elkaar, maar ten opzichte van zichzelf. Deze andere en vooral brede kijk zorgt dat je het complete kind in kaart brengt. IEP ondersteunt jou en je team bij de opstart met het IEP Leerlingvolgsysteem, doormiddel van vier online trainingen: Goede start met het IEP LVS.

Samenwerkingspartners — School- en/of toetsvisie bepalen, de juiste keuze maken én de vertaling van resultaten naar de onderwijspraktijk
De afgelopen periode hebben we gemerkt dat de andere manier van kijken vraagt om ‘omdenken’. Heb je hulp nodig bij het bepalen van jullie schoolvisie en/of toetsvisie? Of heb je hulp nodig bij het maken van de juiste keuzes? Daarbij kunnen onze samenwerkingspartners je helpen. De samenwerkingspartners zijn volledig op de hoogte van het IEP LVS en sluiten met hun visie goed aan bij IEP.

Als je gestart bent met IEP, krijg je wellicht nieuwe inzichten en kom je op vragen als; Hoe zorg ik ervoor dat mijn team op een ander manier naar resultaten gaat kijken? Wat betekenen de resultaten voor mijn aanpak in de praktijk? Hoe ga ik aan de slag met hart en handen in de praktijk? Met de vertaling van IEP naar je onderwijspraktijk helpen onze samenwerkingspartners jou ook verder.

De Rolf groep

De Rolf groep helpt jou als professional om elke dag het allerbeste uit ieder kind te halen. Door mee te denken, mee te doen én door álle kennis over de ontwikkeling van kinderen te delen. Daarbij geeft de Rolf groep advies over educatieve leermiddelen, die passen binnen de pedagogische visie van een school, toekomstplannen en budget.

Logo De Rolf Groep

Edux

Edux is onderdeel van Wij zijn JONG, een organisatie die vindt dat iedereen van 0 tot 21 jaar de kans moet krijgen om zich optimaal te ontwikkelen en zijn talenten te benutten.

De kracht van Edux is aansluiten bij de klant en het leveren van maatwerk, vanuit een brede expertise. Zij stimuleren duurzame ontwikkelingen binnen opvang en onderwijs, sturen op het versterken van kwaliteit en het creëren van verbinding. De beste oplossingen vind je door te verbinden met anderen, krachten te bundelen en door te ontwikkelen. De samenwerking tussen Edux en Bureau ICE is hier een goed voorbeeld van.

Logo Edux Nieuw

Motivatiemeesters

Motivatiemeesters ondersteunt scholen en besturen om een motiverend leer- en werkklimaat te creëren en behouden. Op het gebied van toetsing betekent dit een beweging van druk om te presteren naar de wil om te leren. Door deze beweging zijn betrokkenheid, inzet en eigenaarschap van leerling én leerkracht belangrijke uitkomsten van hun begeleidingstrajecten.

Logo Motivatiemeesters

Colourwoods

Colourwoods moedigt schoolleiders en leerkrachten aan om een leer- en leefomgeving te creëren waarin ruimte is voor nieuwsgierigheid en creativiteit, waar kunst – en cultuuronderwijs bijdraagt aan de ontwikkeling van een breed palet aan vaardigheden en talenten van de kinderen.

Onze training- en adviestrajecten zijn gericht op het stimuleren van het creatieve vermogen van docenten, zodat zij vanuit hun eigen kracht de leeromgeving kunnen vormgeven. Aan de slag met omdenken n.a.v. het IEP LVS? Of aan de slag met hart en handen in jouw lesaanbod? Neem dan contact op! 

colourwoods