Contact
IEP trainingen
IEP referentiescholen

IEP Training & Advies

Inzicht in referentiekader

Sinds 2010 is de Wet Referentieniveaus Taal en Rekenen van kracht. Deze wet is bedoeld om één doorlopende leerlijn voor taal en rekenen te realiseren. In het aangekondigde nieuwe Onderwijsresultatenmodel stelt de Inspectie van het Onderwijs de referentieniveaus centraal. In dit nieuwe model worden scholen niet ‘afgerekend’ op een gemiddelde, maar wordt gekeken of de behaalde referentieniveaus passen bij de schoolpopulatie. Dit sluit goed aan bij de leergerichte visie op veel scholen en doet meer recht aan hun inzet en onderwijskwaliteit. Wij gaan graag met jullie aan de slag om het referentiekader naar de praktijk te brengen.

Aan de slag met het referentiekader

Doelgroep: schoolleiders en/of intern begeleiders Duur: 2 uur In deze workshop leer je om de resultaten op de eindtoets te interpreteren aan de hand van het referentiekader en hiermee  ambitieniveaus op te stellen ten aanzien van het referentiekader. Inhoud: • Het Onderwijsresultatenmodel van Inspectie; • De inhoud van het referentiekader taal en rekenen; • Analyse van de eigen resultaten op de Eindtoets; • Toepassing: eigen ambitieniveaus formuleren

We weten waar we op gaan sturen en zien dat onze inspanningen succesvol zijn.
Karen Bos

Het referentiekader in de praktijk

Doelgroep: leerkrachten van groep 3 t/m 8 en intern begeleiders en/of schoolleiders. Duur: 3 uur In deze workshop vergroot je jouw kennis over (de mogelijkheden van) het referentiekader taal en rekenen. Met die kennis kun je de referentieniveaus gebruiken om richting te geven aan uw onderwijsaanbod. Inhoud:

  • De inhoud van het referentiekader taal en rekenen en de referentieniveaus 1F en 2F/1S;
  • Toepassing: de analyse van de eigen tussenresultaten en het formuleren
Het referentiekader is voor ons een vast onderwerp geworden in ouder-kind-gesprekken
Kees van het Hof

Snel op weg met het IEP LVS

Doelgroep: leerkrachten van groep 6, 7 en 8 en intern begeleiders en/of schoolleiders. Duur: 1,5 uur In deze praktische workshop leer je alle mogelijkheden van het IEP LVS kennen en gebruiken voor een breed en onderbouwd beeld van de ontwikkeling van ieder kind. Inhoud:

  • Het hoofd-hart-handenprincipe;
  • Het inrichten en gebruiken van het IEP LVS.
Met de IEP talentenkaart kan ik mijn pré-adviezen op een persoonlijke manier onderbouwen.
Yara Zomer

Contact | Offerte

Wil je meer informatie ontvangen of wil je vrijblijvend een offerte aanvragen? Maak dan gebruik van onderstaand formulier. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.