Menu
IEP Leerlingvolgsysteem
IEP Leerlingvolgsysteem

Aanpassingen IEP LVS april 2020

Leerlingresultaten archiveren

Is er iets onverwachts gebeurd tijdens de afname? Of heb je per ongeluk een andere toets klaargezet dan je bedoelde, en heeft de leerling die gemaakt? Het kan voorkomen dat je een toetsresultaat niet wil laten zien aan de leerling en niet wil laten meetellen in de verschillende overzichten. Je kan resultaten archiveren, zodat deze niet meer zichtbaar zijn in de voortgangsgrafiek en op de talentenkaart.

Wil je weten hoe dit moet? Klik dan op de knop hieronder.

Alle toetsresultaten inzien

In de groepsresultaten vind je altijd het laatst of hoogst behaalde resultaat van de leerling op de toets terug. Heeft een leerling twee keer dezelfde toets gemaakt? Dan telt dus het hoogste resultaat mee. Dit resultaat wordt op de talentenkaart getoond en telt in groep 7/8 mee in het (pré-advies).

Het kan echter handig zijn om alle resultaten op een bepaalde vaardigheid te zien, bijvoorbeeld wanneer een leerling één vaardigheid op meerdere niveaus gemaakt heeft. In dit overzicht kan je per vaardigheid de resultaten uit verschillende periodes en schooljaren inzien.

In de handleiding leggen we je uit waar je alle resultaten in het IEP LVS kunt vinden.

Resultatenkoppeling met SchoolOAS

Het is mogelijk om de resultaten van het IEP LVS te koppelen met SchoolOAS. Hierdoor kun je alle gegevens van de leerlingen op één plek verzamelen en bewaren.

De koppeling met Esis volgt later.