Contact
Website Header IEP LVS 2
Website Mobile Hedaer IEP LVS 2
Terug naar Mijn IEP-kanaal

Nieuw in het IEP LVS

We zijn altijd bezig om het IEP Leerlingvolgsysteem verder uit te breiden en verbeteringen/ontwikkelingen door te voeren met behulp van jullie feedback. Wij laten je graag zien wat er nieuw is in het IEP LVS, welke ontwikkelingen we hebben doorgevoerd in de afgelopen periode en welke ontwikkelingen er nog komen.

 

Verwachte ontwikkelingen 2021

Er staan het komende schooljaar weer heel wat ontwikkelingen op de planning. Om jullie op de hoogte te houden, zie je hieronder welke ontwikkelingen er op de planning staan. We zullen deze lijst steeds aanvullen/aanpassen, op het moment dat er meer bekend is.

 • Zomer 2021
  • Opmerkingen technisch lezen en taalverzorging op papier zichtbaar
  • Nieuwe toets: leerjaar 8, versie 2
  • Optimalisatie talentenkaart
  • Nieuwe optie: notities bij resultaten

Let op: bovenstaande ontwikkelingen zijn onder voorbehoud. Tijdens de ontwikkeling kan er altijd iets voorvallen, waardoor de ontwikkeling moet worden uitgesteld.

Gerealiseerde ontwikkelingen 2019-2020-2021

De ontwikkeling van het IEP LVS gaat erg snel. Hieronder zie je de belangrijkste ontwikkelingen die we de afgelopen tijd hebben gerealiseerd.

 • Aanpassingen mei 2021
  • Resultaten IEP Eindtoets voor besturen
  • Resultaten IEP Eindtoets; uitsluiten eindresultaten
  • IEP Eindtoetsresultaten in het IEP LVS zichtbaar
 • Aanpassingen februari 2021
  • Analyse & kwaliteitszorg nieuw: trendanalyse
  • Nieuwe toets: rekenen 6a
 • Aanpassingen november 2020
  • OSO-codes beschikbaar
  • Koppeling ParnasSys, Esis, SchoolOAS geupdate met leerjaar 3 t/m 5
  • Nieuwe IEP Eindtoetsportal
 • Aanpassingen oktober 2020
  • Inloggen Basispoort
  • Ontwikkelscores en DLE leerjaar 3 t/m 5
  • Nieuwe toets technisch lezen leerjaar 6
  • Nieuwe weergave IEP-advies
 • Aanpassingen mei 2020
  • Meerdere toetsen tegelijkertijd starten
  • Analyse & kwaliteitszorg nieuw: dwarsdoorsnede
  • Overzicht leergroei per groep
  • Spreiding toetsscores in groepsvoortgang
  • Koppeling Esis
 • Aanpassingen april 2020
  • Leerlingresultaten archiveren
  • Alle toetsresultaten inzien
  • Koppeling SchoolOAS
 • Aanpassingen maart 2020
  • DLE berekend in het IEP LVS
  • Koppeling Vensters
  • Samenvatting klaargezette toetsen
 • Aanpassingen februari 2020
  • Koppeling ParnasSys
  • Toets inzien samen met je leerling – foutenanalyse
 • Aanpassingen januari 2020
  • Nieuwe toetsen beschikbaar (b-toetsen groep 3 t/m 5 en 2e versie groep 6 en 7)
  • Toets uitproberen
  • Voorbeeldtoets
 • Aanpassingen december 2019
  • Groepsvoortgang
  • Groepsresultaten downloaden
  • Exporteren talentenkaarten