Menu
Nieuw in het IEP LVS
Nieuw in het IEP LVS

Nieuw in het IEP LVS

We zijn altijd bezig om het IEP Leerlingvolgsysteem verder uit te breiden en verbeteringen/ontwikkelingen door te voeren met behulp van jullie feedback. Wij laten je graag zien wat er nieuw is in het IEP LVS, welke ontwikkelingen we hebben doorgevoerd in de afgelopen periode en welke er nog komen.

 

Verwachte ontwikkelingen

Om je op de hoogte te houden, zie je hieronder welke ontwikkelingen er op de planning staan voor dit schooljaar. We vullen deze lijst steeds aan op het moment dat er meer bekend is.

 • Juni 2024
  • Verbeteringen trendanalyse (meer gedetailleerde informatie in één overzicht)
  • Leerlingen filteren in groeps- en schooloverzicht
 • Start schooljaar 2024-2025
  • Verbetering van de ontwikkellijnen in de voortgangsgrafiek
  • Nieuw observatie-instrument: Spel
  • Nieuw scherm voor het klaarzetten van toetsen
  • Voorbeeldvragen in het IEP LVS (voor de leerlingen)
  • Nieuw ontwerp van de Talentenkaart
 • In het schooljaar 2024-2025
  • Verbetering schooloverzichten
  • IEP DMT beschikbaar

Let op: bovenstaande ontwikkelingen zijn onder voorbehoud.

Gerealiseerde ontwikkelingen 2019-2024

De ontwikkeling van het IEP LVS gaat erg snel. Hieronder zie je de belangrijkste ontwikkelingen die we de afgelopen tijd hebben gerealiseerd.

 • Ontwikkeling lente 2023-2024
  • Ambities zichtbaar in de bovenschoolse module
  • Groepsoverzicht status van iedere leerling per leerdoel
  • Thema’s exporteren naar Excel
  • Thema’s bewerken tijdens een lopende observatie
  • Thema’s selecteren in je resultatenoverzicht
 • Ontwikkelingen winter 2023-2024
  • Standaard ontwikkellijn 2F/1S als norm
  • Hoogste/laagste ontwikkelscore zichtbaar in het IEP LVS
  • Koppeling met Mijn Rapportfolio
  • Observatie leerjaar 1 en 2 maar één keer open
 • Ontwikkelingen herfst 2023
  • Accounts die in Basispoort de rol van IB/RT-er hebben krijgen in IEP automatisch de rol van schoolbeheerder
  • Koppeling IEP LVS met TOP dossier en Synaxion
 • Alle ontwikkelingen IEP LVS leerjaar 1 en 2 – 2022-2023 
 • Ontwikkelingen zomer 2023
  • Leerjaar 1 & 2:
   • Observatie-instrumenten sociaal-emotionele ontwikkeling en leren leren
   • Observatie-instrument motoriek
   • Talentenkaart uitgebreid met observatieresultaten van hoofd, hart en handen
   • Thema’s samenstellen
  • Leerjaar 3 t/m 8:
   • Rekentoetsen op papier beschikbaar
   • Categorieanalyse digitale toetsen taalverzorging aangevuld met de categorie ‘Overige fout’
   • Beheer: toetsen en instrumenten zijn gecontroleerd, landelijk gemiddelde is herberekend en de toetsen taalverzorging en lezen zijn herzien
   • De datuminstellingen voor digitale en papieren toetsen zijn gelijkgetrokken. De inleverdatum is leidend
   • Het leerlingprofiel blijft gevuld óók na de zomervakantie
 • Ontwikkelingen lente 2023
  • Het begin van de talentenkaart; het voorblad is nu beschikbaar
  • Pauzeren en hervatten van individuele en groepsobservaties
  • Inzicht in moeilijkere doelen bij leerlingen in leerjaar 2
  • Verbetering resultaatweergave dwarsdoorsnede en trendanalyse
  • Resultaten uit vorige periodes exporteren
  • Links voor vragenlijst Vensters inzien en verwijderen
  • Eindtoetsresultaten 2023 zichtbaar in het LVS
  • Landelijk gemiddelde in eindtoetsoverzichten per vaardigheid weergeven
  • Schoolambitie per leerjaar toevoegen en volgen in het IEP LVS
 • Ontwikkelingen winter 2022-2023
  • Nieuwe ontwikkelingen in het IEP LVS voor leerjaar 1 en 2
  • Observatie-instrument taal leerjaar 1 en 2
  • Tweestapsverificatie voor schoolbeheerders mogelijk
  • Je krijgt nu automatisch een melding als je resultaatkoppeling met je LAS niet werkt
  • Observatie-instrument rekenen leerjaar 1 en 2
  • Talentenkaart schrijven – je ziet nu een preview
  • Alle talentenkaarten in één keer printen
  • Advies leerjaar 8 beschikbaar vanaf 1 november 2022
 • Ontwikkelingen herfst 2022
  • Eerste versie observatie-instrument rekenen leerjaar 1 en 2
  • Dashboard observatie leerjaar 1 en 2
  • Eerste versie resultaatweergave leerjaar 1 en 2
 • Ontwikkelingen zomer 2022
  • Koppeling met Ultimview en Mijn Schoolplan
  • Toetsen taalverzorging worden gecontroleerd en indien nodig herzien 
  • Analyse lezen op tekstbegrip; micro-, meso-, macro-niveau
 • Aanpassingen lente 2022
  • Digitale toets taalverzorging met én zonder tweeklankentoetsenbord
  • Printversies groepsvoortgang en -resultaten
  • Overzicht behaald niveau per vaardigheid
  • Het aantal opgaven wordt weergegeven in het groepsoverzicht
 • Aanpassingen winter 2022
  • Ontwikkellijnen 1F en 2F/1S
  • Leerlingen die op de norm scoren worden weergegeven als boven de norm
  • Optimalisatie talentenkaart: “geen resultaat” wordt niet getoond en “onder niveau” bij technisch lezen aangepast
 • Aanpassingen herfst 2021
  • Nieuwe optie: notities bij resultaten
  • AVG: vanuit Basispoort worden alleen de groepen binnen je licentie geïmporteerd
  • AVG: beperkte toegang voor leerkrachten
 • Aanpassingen zomer 2021
  • Nieuw inlogscherm met een koppeling naar Basispoort
  • Ontwikkelscore rekenen 6a en technisch lezen 6a en 6b
  • Groepsoverzicht hart & handen
  • Opmerkingen technisch lezen en taalverzorging op papier zichtbaar
  • Nieuwe toets: leerjaar 8, versie 2
  • Optimalisatie talentenkaart
 • Aanpassingen mei 2021
  • Resultaten IEP Eindtoets voor besturen
  • Resultaten IEP Eindtoets; uitsluiten eindresultaten
  • IEP Eindtoetsresultaten in het IEP LVS zichtbaar
 • Aanpassingen februari 2021
  • Analyse & kwaliteitszorg nieuw: trendanalyse
  • Nieuwe toets: rekenen 6a
 • Aanpassingen november 2020
  • OSO-codes beschikbaar
  • Koppeling ParnasSys, Esis, SchoolOAS geupdate met leerjaar 3 t/m 5
  • Nieuwe IEP Eindtoetsportal
 • Aanpassingen oktober 2020
  • Inloggen Basispoort
  • Ontwikkelscores en DLE leerjaar 3 t/m 5
  • Nieuwe toets technisch lezen leerjaar 6
  • Nieuwe weergave IEP-advies
 • Aanpassingen mei 2020
  • Meerdere toetsen tegelijkertijd starten
  • Analyse & kwaliteitszorg nieuw: dwarsdoorsnede
  • Overzicht leergroei per groep
  • Spreiding toetsscores in groepsvoortgang
  • Koppeling Esis
 • Aanpassingen april 2020
  • Leerlingresultaten archiveren
  • Alle toetsresultaten inzien
  • Koppeling SchoolOAS
 • Aanpassingen maart 2020
  • DLE berekend in het IEP LVS
  • Koppeling Vensters
  • Samenvatting klaargezette toetsen
 • Aanpassingen februari 2020
  • Koppeling ParnasSys
  • Toets inzien samen met je leerling – foutenanalyse
 • Aanpassingen januari 2020
  • Nieuwe toetsen beschikbaar (b-toetsen groep 3 t/m 5 en 2e versie groep 6 en 7)
  • Toets uitproberen
  • Voorbeeldtoets
 • Aanpassingen december 2019
  • Groepsvoortgang
  • Groepsresultaten downloaden
  • Exporteren talentenkaarten