Menu
IEP LVS voor leerjaar 1 en 2
IEP LVS leerjaar 1 en 2

IEP LVS Leerjaar 1 en 2 - observatie-instrumenten

Op deze pagina houden we je op de hoogte van het IEP LVS voor leerjaar 1 en 2.

Tijdens de ontwikkeling van het IEP LVS voor leerjaar 1 en 2 zijn we continu in gesprek met scholen en zetten we ook de kennis in van kleuterexperts, zoals Kleuterrevolutie. In november 2022 lanceerden we de eerste versie van het observatie-instrument rekenen in het IEP LVS. De rest van het schooljaar gebruikten we voor het ophalen van feedback en de doorontwikkeling van de instrumenten. Ook dit schooljaar gaan we verder met het doorontwikkelen van de instrumenten en de resultaatweergave.

Meekijken en/of mee ontwikkelen?

Maak je gebruik van het IEP LVS? Dan kun je het observatie-instrument in het IEP LVS bekijken. Heb je feedback of wil je met ons sparren? Stuur dan gerust een mail, we komen graag bij je langs.

Maak je nog géén gebruik van het IEP LVS maar wil je wel meer weten over het observatie-instrument? Laat dan via het formulier onderaan deze pagina je gegevens achter, dan sturen wij je informatie toe. Je kunt ook een proeflicentie aanvragen voor het IEP LVS (vraag hier aan), daar worden leerjaar 1 en 2 ook in meegenomen zodat je deze instrumenten kunt uitproberen.

Webinar IEP LVS leerjaar 1 en 2

Bekijk het webinar over het IEP LVS voor leerjaar 1 en 2. We leggen je in 20 minuten uit wat de visie van IEP is op het observeren van kleuters, hoe de observatie-instrumenten in te zetten zijn en waarom dit instrument bij jouw school past. Meld je aan voor het webinar via onderstaande knop.

Gerealiseerde ontwikkelingen schooljaar 2022-2023

 • September 2023
  • Instrument Motoriek
   Vanaf nu kun je ook deze vaardigheid observeren met behulp van het IEP LVS. Het instrument werkt hetzelfde als die van taal en rekenen. We hanteren dan ook dezelfde observatietermen als bij taal en rekenen, je kunt thema’s instellen en de resultaatweergave is ook hetzelfde als bij taal en rekenen. Als je klaar bent met observeren, komen de resultaten ook meteen op de talentenkaart te staan.
  • Thema’s in resultaten bekijken
   Vanaf nu kun je in je resultaten filteren op thema. Zo kun je overzichtelijk in één keer zien hoe alle leerlingen het hebben gedaan tijdens de afgelopen periode. Of hoe alle leerlingen ervoor staan op de cruciale leerdoelen (die je zelf als thema hebt samengesteld). Bij iedere leerling kun je zien bij welk thema de laatste afgeronde observatie hoort.
 • Augustus 2023
  • Instrument Leren leren
   Vanaf nu kun je ook deze vaardigheid observeren met behulp van het IEP LVS. Het instrument werkt hetzelfde als die van sociaal-emotionele ontwikkeling. We hebben samen met onze pilotscholen gekozen voor de termen; De leerling… laat het (nog) niet zien – laat het zelden zien – laat het soms zien – laat het vaak zien. Daarnaast is het ook bij dit instrument belangrijk dat je alle aspecten invult, voor je de observatielijst afrondt. En we hebben ervoor gezorgd dat het resultaat van het instrument wordt weergegeven in de vorm van een spindiagram. Zo is de resultaatweergave in lijn met leerjaar 3 t/m 8.
  • Talentenkaart uitgebreid met observatieresultaten van hart en handen
   De talentenkaart is uitgebreid met de observatieresultaten voor Hoofd (rekenen en taal) en Hart (sociaal-emotionele ontwikkeling en leren leren). Deze komen op een nieuwe pagina, na de persoonlijke toelichting. De resultaten geven de status weer van de geobserveerde doelen. De doelen die je als leerkracht niet hebt ingevuld, zie je ook niet terug op de talentenkaart. Daarnaast zie je op de talentenkaart de groei ten opzichte van de vorige talentenkaart. Uiteraard kun je er nog steeds voor kiezen om de resultaten niet toe te voegen aan de talentenkaart en alleen het voorblad te gebruiken.
 • Juli 2023
  • Instrument Sociaal-emotionele ontwikkeling
   Vanaf nu kun je ook deze vaardigheid observeren met behulp van het IEP LVS. Het instrument werkt iets anders dan bij taal en rekenen. Zo hebben we samen met onze pilotscholen gekozen voor de termen; De leerling… laat het (nog) niet zien – laat het zelden zien – laat het soms zien – laat het vaak zien. Daarnaast is het bij dit instrument belangrijk dat je alle aspecten invult, voor je de observatielijst afrondt. En we hebben ervoor gezorgd dat het resultaat van het instrument wordt weergegeven in de vorm van een spindiagram. Zo is de resultaatweergave in lijn met leerjaar 3 t/m 8.
  • Thema’s samenstellen
   Je kunt vanaf nu bij start van een nieuwe observatie ervoor kiezen om de complete observatie-lijst te bekijken of een door jou gemaakt thema. Deze thema’s kun je vanaf nu samenstellen door bepaalde leerdoelen te selecteren van één vaardigheid. Je geeft dit thema zelf een naam. Je kunt het daardoor op verschillende manieren inzetten; je kunt een thema vormen van doelen binnen een bepaalde periode, of van doelen binnen een thema van jouw methode. Je kunt ook een thema maken voor een specifiek groepje leerlingen, bijvoorbeeld je intensieve groep. En ook een hele mooie tip van scholen; maak een thema van de door jouw gekozen cruciale leerdoelen; welke doelen zijn voor jouw groep cruciaal om aan te bieden en uiteindelijk te beheersen? Door ze in één thema te zetten, kun je hiervan heel mooi de status zien in je groepsoverzicht.
  • Talentenkaart met observatieresultaten van taal en rekenen én groei
   Je kunt vanaf nu ook de resultaten van taal en rekenen weergeven op de Talentenkaart. Op de talentenkaart zie je de status van de aangeboden leerdoelen. Maak je een tweede talentenkaart? Dan zie je de groei ten opzichte van de vorige talentenkaart.
 • Juni 2023
  • Je kunt vanaf nu ook een notitie per leerling per leerdoel toevoegen.
 • Mei 2023
  • Versie 3 – Leerkrachtdashboard
   • Belangrijkste ontwikkelingen:
    • Pauzeren en hervatten: Je kunt vanaf nu makkelijker observaties pauzeren en hervatten. Zo kun je tussentijds wijzigingen doen in je observatie en kun je de observatie steeds opslaan. Ben je klaar met je observatie en wil je een resultaat weergeven op leerling- of groepsniveau? Dan rond je de observatie af; je ziet het resultaat binnen enkele minuten verschijnen. Bovenstaande werkt vanaf nu ook voor groepsobservaties; ook deze kun je tussentijds opslaan en later weer hervatten.
    • Wijzigingen: Je ziet nu wie de laatste wijziging heeft aangebracht in de observatie
    • Open observatie: Je kunt niet meerdere observaties tegelijk starten/open hebben. Je krijgt hierover direct informatie vanuit het IEP LVS.
 • April 2023
  • Taaltoets: Je kunt vanaf nu ook een taaltoets klaarzetten voor een leerling in leerjaar 2.
  • Talentenkaart: Je kunt voor iedere leerling het voorblad van een Talentenkaart aanmaken.
 • Maart 2023
  • Met scholen – Met pilotscholen in gesprek over SEO & Leren leren
  • Intern – Ontwikkeling observatie-instrument SEO & Leren leren
 • Februari 2023
  • Instrument Taal
  • Versie 2 – Leerkrachtdashboard
   • Belangrijkste ontwikkelingen:
    • Hervatten: Je kunt een observatie hervatten, ondanks dat je deze per ongeluk voor het opslaan hebt afgesloten.
    • Verschil toetsen/observeren: Je kunt goed onderscheid maken tussen toetsen en observaties in de verschillende overzichten.
    • Rekentoets: Je kunt een toets voor rekenen klaarzetten voor een leerling in leerjaar 2.
 • November 2022
  • Instrument Rekenen
  • Versie 1 – Leerkrachtdashboard
   • Belangrijkste ontwikkelingen:
    • Starten: Je kunt een observatie starten en afronden.
    • Observeren: Je kunt een observatie invullen voor een individuele leerling en voor een hele groep.
    • Resultaten: Je kunt je resultaten bekijken voor een individuele leerling en voor een hele groep.
    • IEP-visie: De IEP visie en daarbij gemaakte keuzes zijn terug te zien in het IEP LVS.
    • Groepen: Leerjaar 1 en 2 zijn nu ook toegevoegd aan het menu ‘Groep kiezen’.
  • Met scholen – Feedback ophalen bij IEP-scholen via het feedbackformulier (via Menu > Toetsinformatie > Achtergrondinformatie > Feedbackformulier)
  • Met scholen – Met pilotscholen in gesprek over de eerste oplevering
 • Oktober 2022
  • Intern – Start inhoudelijke ontwikkeling Instrument Taal
  • Intern – Technische ontwikkeling/ontwerp dashboard
 • September 2022
  • Intern – Start inhoudelijke ontwikkeling Instrument rekenen
  • Intern – Start technische ontwikkeling/ontwerp dashboard

Nog geen IEP op school maar wel benieuwd?

Scholen die niet met het IEP LVS werken maar wel graag meer willen weten over het IEP LVS voor leerjaar 1 en 2, kunnen vrijblijvend een proeflicentie aanvragen voor het IEP Leerlingvolgsysteem van leerjaar 1 t/m 8. Je kunt de observatie-instrumenten dan met jouw eigen leerlingen ervaren en uitproberen.

Je kunt uiteraard ook een afspraak maken met één van de IEP Adviseurs, dan praten zij je bij over de instrumenten en kun je meteen al je vragen stellen.