Menu
IEP Leerlingvolgsysteem
IEP Leerlingvolgsysteem

Ontwikkelingen zomer 2023

Op deze pagina lees je in het eerste deel over de ontwikkelingen voor leerjaar 1 en 2.
Scroll verder naar onder om de ontwikkelingen voor leerjaar 3 t/m 8 te zien.

Leerjaar 1 & 2

Observatie-instrumenten sociaal-emotionele ontwikkeling, leren leren & motoriek

Een kind is meer dan taal en rekenen; dat betekent dat we naast de hoofdvaardigheden  ook de zachtere vaardigheden in beeld brengen. Voor leerjaar 1 en 2 zijn er drie instrumenten: sociaal-emotionele ontwikkeling, leren leren en motoriek. De resultaten van deze instrumenten zijn te zien in het IEP LVS en op de talentenkaart.

Talentenkaart uitgebreid met observatieresultaten

Vorige maand was het voorblad van de talentenkaart beschikbaar. De talentenkaart is nu uitgebreid met de observatieresultaten voor rekenen en taal. Deze resultaten komen op een nieuwe pagina, na de persoonlijke toelichting. De resultaten geven de status weer van de geobserveerde doelen. De doelen die je als leerkracht niet hebt geobserveerd zie je ook niet terug op de talentenkaart. Daarnaast zie je de groei ten opzichte van de vorige talentenkaart. Na taal en rekenen volgt hart en handen; daar zie je de resultaten van sociaal-emotionele ontwikkeling en leren leren in de vorm van een spindiagram (zie ontwikkeling hierboven).

Uiteraard kun je er nog steeds voor kiezen om de resultaten niet toe te voegen aan de talentenkaart en alleen het voorblad te gebruiken.

Thema's samenstellen

Bij de start van een nieuwe observatie kun je ervoor kiezen om de complete observatielijst te bekijken óf een door jou gemaakt thema. Deze thema’s kun je vanaf nu samenstellen door bepaalde leerdoelen te selecteren van één vaardigheid. Je geeft dit thema zelf een naam, vervolgens kun je het op verschillende manieren inzetten. Je kunt een thema vormen van doelen binnen een bepaalde periode of van doelen binnen een thema van jouw methode. Je kunt ook een thema maken voor een specifiek groepje leerlingen, bijvoorbeeld je intensieve groep. En ook een hele mooi tip van scholen: maak een thema van de door jouw gekozen cruciale leerdoelen. Welke doelen zijn voor jouw groep cruciaal om aan te bieden en uiteindelijk te beheersen? Door ze in één thema te zetten, kun je hiervan heel mooi de status zien in je groepsoverzicht.

Leerjaar 3 t/m 8

Toetsen rekenen ook op papier voor leerjaar 3 t/m 8

Voor taalverzorging leerjaar 3 t/m 5 had je al de keuze voor een digitale of een papieren afname. Veel scholen vroegen ons om een papieren versie van de rekentoetsen, bijvoorbeeld omdat leerlingen in de les ook rekenen op papier. Wij vinden het belangrijk om aan te sluiten op de dagelijkse praktijk en om scholen de keuze te bieden wat het beste bij hen past. Sinds dit schooljaar hebben we daarom ook rekentoetsen op papier voor leerjaar 3 t/m 8 in het IEP LVS!

Taalverzorging: categorie 'Overige fout'

In de categorieanalyse van de digitale toetsen taalverzorging voegen we de categorie ‘Overige fout’ toe. Met deze ontwikkeling maken we de categorieanalyse van taalverzorging een stuk zuiverder. In de analyse zie je ook meteen welke fout de leerling gemaakt heeft. Zie hieronder in het voorbeeld wat er verandert bij de digitale toetsen.

Oud:
Categorie: ij/ei | Woord: ijzer > Leerling vult in: ijser > In analyse: fout op categorie ij/ei

Nieuw:
Categorie: ij/ei | Woord: ijzer > Leerling vult in: ijser > In analyse: fout op categorie ‘Overige fout’

Overige Fout Taalverzorging IEP LVS

Leerlingprofiel gevuld óók na de zomervakantie

Een kleine ontwikkeling, maar wel een belangrijke: vanaf nu blijft het leerlingprofiel ook na de zomervakantie gevuld met de meest recente resultaten van de leerling. Zo kun je bij de start van het schooljaar van jouw (nieuwe) groep de laatste stand van zaken snel terugzien in het IEP LVS. Je hoeft niet meer op zoek naar de laatste resultaten.