Menu
IEP Leerlingvolgsysteem
IEP Leerlingvolgsysteem

Ontwikkelingen lente 2023

Mei 2023

Doorontwikkeling IEP LVS leerjaar 1 en 2

Er zijn wéér nieuwe ontwikkelingen voor het IEP LVS voor leerjaar 1 en 2!

 • Het begin van de talentenkaart; het voorblad is nu beschikbaar
  De talentenkaart (leerlingrapportage) wordt in de andere leerjaren door veel scholen gebruikt, dat is mooi om te zien! De talentenkaart bevat op het voorblad ruimte voor een toelichting vanuit de leerkracht. Op de volgende bladzijden bevat de talentenkaart alle hoofd, hart en handen resultaten van de leerling. De wens is om ook een zelfde talentenkaart te genereren voor leerjaar 1 en 2. Met dat ontwerp zijn we druk bezig. Vanaf nu kun je alvast het voorblad invullen en downloaden, zodat je de leerlingen in leerjaar 1 en 2 ook een talentenkaart mee kunt geven.
  Klik hiernaast op de afbeelding om een voorbeeld te zien van de talentenkaart voor leerjaar 3 t/m 5.
 • Pauzeren en hervatten van individuele en groepsobservaties
  Je kunt vanaf nu makkelijker observaties pauzeren en hervatten. Zo kun je tussentijds wijzigingen doen in je observatie en kun je de observatie steeds opslaan. In de observatie blijft bewaard wat je hebt aangeklikt. Tussendoor is te zien op welke datum en tijd de observatie voor het laatst is bijgewerkt en door welke leerkracht dit is gedaan. Ben je klaar met je observatie en wil je een resultaat weergeven op leerling- of groepsniveau? Dan rond je de observatie af; je ziet het resultaat binnen enkele minuten verschijnen.
  NB. Om verwarring te voorkomen, kun je niet meerdere observaties open hebben staan voor een leerling. Wanneer je een tweede observatie opstart, wordt de bestaande observatie hervat. Je krijgt hierover direct informatie vanuit het IEP LVS.
 • Inzicht in moeilijkere doelen bij leerlingen in leerjaar 2
  Kleuters (leerjaar 1 en 2) toetsen mag niet meer (zie artikel) en daar zijn we het bij IEP helemaal mee eens. De ontwikkeling van kleuters is (gelukkig) niet in een momentafname via een toets vast te leggen. Wel wil je als leerkracht zicht te houden op de ontwikkeling van leerlingen, om goed in te kunnen spelen op de ontwikkelbehoefte en om een warme overdracht naar bijv. leerjaar 3 mogelijk te maken. Je wilt zorgen voor een ononderbroken ontwikkeling van leerjaar 1 t/m 8. Dat kan betekenen dat je met sommige leerlingen in leerjaar 3 soms nog observaties wilt kunnen afronden die horen bij doelen van leerjaar 2. Maar het kan ook zijn dat een leerling in leerjaar 2 al toe is aan leerdoelen die horen bij leerjaar 3. Dit was al mogelijk voor de vaardigheid rekenen, maar vanaf nu ook voor taalverzorging en technisch lezen. Je maakt hiervoor als leerkracht uiteraard een weloverwogen en verantwoorde keuze.

Klik op de knop hieronder om het totale overzicht van ontwikkelingen voor het IEP LVS leerjaar 1 en 2 te zien.

Volg je eigen schoolambities

Sinds het onderwijsresultatenmodel kijkt de inspectie naar het aantal leerlingen wat uitstroomt op het fundamentele niveau 1F en de streefniveaus 2F en 1S. Dit is de signaleringswaarde en het minimum wat leerlingen moeten halen. Daarnaast willen scholen een eigen ambitie stellen: hoeveel leerlingen wil je laten uitstromen op het 1F- en 2F/1S-niveau?
In het IEP LVS kun je nu je
eigen gestelde schoolambities invullen en volgen. Zo houd
je goed zicht of je school op weg is om de door jullie gestelde ambities te halen. In de dwarsdoorsnede hiernaast zie je in de gele balken de gestelde ambities voor rekenen. 95% in leerjaar 3 t/m 5, 65% in leerjaar 6, 60% in leerjaar 7 en uiteindelijk 55% in leerjaar 8. De school heeft precies zijn eindambitie gehaald, want de gele balk is even hoog als de licht- en donkergroene balk ernaast.

De schoolbeheerder kan via School > Instellingen > Ambitieniveau de percentages leerlingen invullen. Wij hebben het ambitieniveau in de middenbouw (leerjaar 3 t/m 5) vooringevuld op 100%. Je kan dit percentage zelf aanpassen.

Samen met de CED-groep hebben we een webinar gemaakt over het volgen van je ambities in het IEP LVS. We lichten ook toe hoe je passende ambities opstelt voor jouw school.

Verbetering resultaatweergave dwarsdoorsnede en trendanalyse

Onveranderd
Norm in leergroeioverzicht
In het tabblad Leergroei zie je de norm van de groep (per vaardigheid). Dit is de norm op het gemiddelde afnamemoment van de groep. Als je meerdere groepen met hetzelfde leerjaar hebt, dan kan het zijn dat de norm verschilt. Dit komt vaak doordat de gemiddelde afnamedatum afwijkt per groep, omdat de ene groep later of eerder getoetst heeft.

Voorbeeld: De norm in Groep 7A is 62 (getoetst op 15 februari 2023), de norm in Groep 7B is 63 (getoetst op 25 februari 2023). 

Oude situatie
Norm in schooloverzicht
Om voorheen tot een norm per leerjaar te komen voor de trendanalyse, werden de groepsnormen bij elkaar opgeteld en gedeeld door twee. Hierdoor was de norm in de schooloverzichten soms net één punt hoger dan in het groepsoverzicht. Dit kan ervoor zorgen dat een leerling in zijn eigen groep net wel de norm heeft gehaald, maar op schoolniveau net niet.

Voorbeeld:
Groep 7A – norm = 62. In deze groep zitten 10 leerlingen boven de norm (groen) en 10 leerlingen onder de norm (blauw). Leerling X haalt precies de norm (62). Deze leerling kleurt in het groepsoverzicht groen.
Groep 7B – norm = 63. In deze groep zitten 10 leerlingen boven de norm (groen) en 10 leerlingen onder de norm (blauw).
NB. In totaal hebben dus 20 leerlingen de norm behaald (groen) en 20 leerlingen de norm niet behaald (blauw).

De norm in de dwarsdoorsnede en trendanalyse = (62+63)/2 = 63 (afgerond). Hierdoor haalt Leerling X met ontwikkelscore 62 in deze schooloverzichten de norm (63) net niet. Deze leerling kleurt in het schooloverzicht blauw. In schooloverzichten zie je daardoor 19 leerlingen boven de norm en 21 onder de norm. 

Nieuwe situatie
Geen norm in schooloverzicht
IEP-scholen gaven terecht bij ons aan dat de oude situatie niet wenselijk was. In de oude situatie konden de aantallen tussen je groeps- en schooloverzichten afwijken. Daarom hebben we dit veranderd. Vanaf nu is het aantal leerlingen in je schooloverzicht (per kleur) een optelling van wat er op groepsniveau te zien is. Zo heb je altijd een zuiver overzicht van hoe jouw leerlingen er voor staan. Hieronder leggen we de situatie verder aan je uit.

Voorbeeld:
Groep 7A – norm = 62. In deze groep zitten 10 leerlingen boven de norm (groen) en 10 leerlingen onder de norm (blauw). Leerling X haalt precies de norm (62). Deze leerling kleurt in het groepsoverzicht groen.
Groep 7B – norm = 63. In deze groep zitten 10 leerlingen boven de norm (groen) en 10 leerlingen onder de norm (blauw).

De norm in de dwarsdoorsnede en trendanalyse wordt niet berekend. De leerlingen uit groep 7A en 7B worden bij elkaar opgeteld. In schooloverzichten zie je daardoor 20 leerlingen boven de norm (groen) en 20 leerlingen onder de norm (blauw).

Norm in schooloverzicht niet meer zichtbaar
Omdat de gemiddelde norm in de dwarsdoorsnede en trendanalyse niet wordt berekend, is deze vanaf nu dus ook niet meer zichtbaar.

De kleur in de trendanalyse
De kleur van het groepsgemiddelde in de trendanalyse wordt bepaald door de ‘hoeveelheid groen/blauw’ (bijvoorbeeld; zijn de meeste leerlingen blauw, dan wordt het vakje blauw) en de ‘hoeveelheid licht/donker’ (bijvoorbeeld; zijn de meeste leerlingen licht, dan wordt het vakje licht(-blauw)).

Voorbeeld: Het schoolgemiddelde in groep 7 is donkergroen. Dat betekent dat de meeste leerlingen in leerjaar 7 de norm hebben gehaald (groen) en dat de meeste leerlingen bovengemiddeld zijn gegroeid (donker). 

Juni 2023

Doorontwikkeling IEP LVS leerjaar 1 en 2

Er zijn wéér nieuwe ontwikkelingen voor het IEP LVS voor leerjaar 1 en 2!

 • Notitie toevoegen per leerdoel
  Voorheen kon je een notitie toevoegen per afgeronde observatie. Nu is nog een veel gehoorde wens toegevoegd aan het IEP LVS; je kunt vanaf nu een notitie toevoegen per leerdoel.

Klik op de knop hieronder om het totale overzicht van ontwikkelingen voor het IEP LVS leerjaar 1 en 2 te zien.

Resultaten uit vorige periodes exporteren

Op veler verzoek van scholen hebben we deze nieuwe functionaliteit toegevoegd aan het IEP LVS. Naast het exporteren van resultaten uit de huidige periode is het vanaf nu ook mogelijk om alle talentenkaarten en toetsresultaten (incl. DLE) van een individuele leerling van voorgaande toetsperiodes en schooljaren te exporteren (csv), ook als de leerling en resultaten zijn gearchiveerd. Zo kun je eenvoudig resultaten uit vorige periodes uitwisselen met de VO-school, de nieuwe school van de leerling, een dyslexiebureau of je kunt je resultaten toevoegen aan het OPP van de leerling.

Hoe werkt dit (schoolbeheerder)?
Ga via ‘Menu’ naar ‘Leerlingen’ en zoek de leerling waarvan je de resultaten wilt exporteren. Klik op het oogje achter de leerling. Je ziet nu de knop ‘Download’. Hier kun je zowel de Excelexports als de Talentenkaarten downloaden.

QR-code op talentenkaart

Om ouders nog beter te ondersteunen in het begrijpen van de talentenkaart, staat er een QR-code op de talentenkaart. Ouders gaan via deze QR-code naar onze website waar ze meer informatie vinden over het IEP LVS en de talentenkaart.

Meer ruimte op het voorblad van de Talentenkaart

Vanaf nu is er meer ruimte op de Talentenkaart om een toelichting voor de leerling te schrijven. Je kan een tekst toevoegen van maximaal 1500 woorden. Wanneer het maximale aantal woorden overschreden wordt, zal er om het vak automatisch een rode rand verschijnen. Handig!