Menu
Nieuw in het IEP LVS
Nieuw in het IEP LVS

Ontwikkelingen winter 2023-2024

Standaard ontwikkellijn 2F/1S als norm

Tijdens je groeps- en schoolanalyse kun je de groep/het leerjaar vergelijken met een zelfgekozen norm. Je kunt kiezen tussen; landelijk gemiddelde, schoolweging, ontwikkellijn 1F en ontwikkellijn 2F/1S. Voor je resultatenanalyse op groeps- en schoolniveau is het met name belangrijk om te kijken naar de normen Ontwikkellijn 1F en Ontwikkellijn 2F/1S, omdat je daarmee goed kunt zien of de leerlingen op weg zijn naar een passend uitstroomniveau. We merken dat steeds meer IEP-scholen de ontwikkellijnen voor hun analyse gebruiken. Daarom staat de Ontwikkellijn 2F/1S nu als standaard norm ingesteld. Natuurlijk kun je de norm nog steeds aanpassen als dat gewenst is.

Hoogste/laagste ontwikkelscore

IEP meet de positie van leerlingen op de leerlijn. Elke toets meet een bandbreedte van doelen op de leerlijn, daarmee ontstaat er ook een bandbreedte van ontwikkelscores. Heeft de leerling heel veel vragen goed of fout, dan zit de leerling aan de grenzen van deze bandbreedte en geeft een andere toets mogelijk beter weer waar die leerling écht staat op de ontwikkellijn. Bij IEP geloven we in bewust toetsen, omdat het ook iets kan betekenen voor je aanbod. Leg daarom als team vast hoe jullie hiermee omgaan zodat je op basis van de signalen die wij geven de afweging kunt maken om passend te gaan toetsen.

Of het de laagste of de hoogste ontwikkelscore is, kon je voorheen aflezen met behulp van de tabel in het stappenplan. Vanaf nu is dit terug te zien in het IEP LVS, door middel van symbolen naast de behaalde ontwikkelscore. In het i’tje bovenaan de resultatenpagina lees je wat het resultaat betekent en welke vervolgactie er mogelijk nodig is. Het is niet bij alle leerlingen met een symbool nodig om een andere toets af te nemen. Bedenk hiervoor altijd of je met de huidige toets al voldoende informatie hebt. Is dat niet zo? Dan is een andere toets wellicht zinvol. Bedenk ook of je met de informatie uit een andere toets iets gaat doen. Ga bijvoorbeeld niet doortoetsen, als je in je aanbod niets verandert. In het stappenplan op Mijn IEP-kanaal leggen we uit op basis waarvan je deze keuze maakt. 

Welke resultaten zijn er? (De uitleg hieronder is met een voorbeeld van 4a/1F):

  • Geen resultaat: De toets was nog te moeilijk voor deze leerling. Hierdoor kunnen wij geen betrouwbare uitspraak doen over het resultaat. We adviseren een toets van een lager niveau af te nemen.
  • Op weg naar 4a | Ontwikkelscore | pijltje omlaag: Deze score raakt de ondergrens van deze toets. Overweeg een toets van een lager niveau. Meer informatie hierover lees je in het stappenplan op Mijn IEP-Kanaal.
  • Op weg naar 4a | Ontwikkelscore: De toets was passend, maar de leerling heeft het niveau van de toets niet gehaald.
  • 4a | Ontwikkelscore: De toets was passend, de leerling heeft het niveau van de toets gehaald.
  • 4a | Ontwikkelscore | pijltje omhoog: Deze score raakt de bovengrens van deze toets. Overweeg een toets van een hoger niveau. Meer informatie hierover lees je in het stappenplan op Mijn IEP-Kanaal.

Nog een laatste tip: Zorg ervoor dat je door en terug toetst vóór 1 maart. Vanaf 1 maart start periode 2 en dan vallen de resultaten van het door en terug toetsen niet meer in periode 1. Dit heeft bijvoorbeeld gevolgen voor het berekenen van leergroei.

Koppeling Mijn Rapportfolio

In de Talentenkaart zie je alle resultaten voor hoofd, hart en handen van een leerling terug. Je kunt de Talentenkaart downloaden, printen en zo delen met leerling/ouders én gebruiken als basis voor het gesprek.

Sommige IEP-scholen werken met Mijn Rapportfolio; een digitaal portfolio waarin je o.a. methoderesultaten, werkjes en andere onderdelen kunt tonen. Vanaf nu zie je hier ook automatisch de IEP-resultaten terug. Hierbij is nog wel belangrijk: in de automatische koppeling worden geen hart en handen resultaten meegenomen. Het is dus belangrijk om ook de Talentenkaart als bestand op te slaan in Mijn Rapportfolio, zodat je ook de spindiagrammen van de hart en handen instrumenten kunt laten zien.

Hoe je de koppeling maakt met Mijn Rapportfolio, lees je in de handleiding.

Observatie maar één keer open

Het is niet mogelijk om in twee tabbladen, op twee devices en/of met twee personen tegelijk in dezelfde observatie te werken. Sluit de observatie altijd goed af, door de observatie te pauzeren (met de knop: Pauzeren en later hervatten). Vervolgens kun je de observatie op een ander device wel weer hervatten. Voorheen was dit niet zo duidelijk, maar nu krijg je direct een melding in het IEP LVS zodat er geen verwarring meer over ontstaat.