Menu
IEP trainingen
IEP referentiescholen

Resultaten en analyse

De toetsen zijn gemaakt en de (eerste) resultaten zijn beschikbaar. Op deze pagina vind je alle hulpmiddelen om de resultaten te kunnen lezen, interpreteren, analyseren en delen met de leerling.

Op deze pagina vind je:

 • Resultaten lezen, interpreteren en analyseren
 • Video en webinar analyse resultaten
 • Video uitleg leergroei
 • Video uitleg ontwikkellijnen 1F en 2F/1S
 • Leeswijzers talentenkaart
 • Video hart- en handeninstrumenten
 • Praatplaat hart- en handeninstrumenten
 • IEP LVS en OPP
 • Kwaliteitskaarten
 • Bovenschoolse IEP module
 • Servicegesprek plannen

Resultaten lezen, interpreteren en analyseren

Je leerlingen hebben toetsen gemaakt; het IEP LVS staat vol resultaten, maar nu? Heb je de juiste toets klaargezet? Moet je door of terug toetsen? Hoe ga je aan de slag met het analyseren van de resultaten? Gebruik het stappenplan als hulpmiddel om je onderwijsaanbod en -aanpak voor de komende periode te bepalen aan de hand van de IEP-resultaten.

We hebben het schooljaar opgedeeld in vier fasen (zie: Goede start met het IEP LVS); Fase 1 is de opstart en Fase 4 is de jaarafsluiting. Fase 2 en 3 zijn resultatenperiodes: Fase 2 is wanneer je voor de eerste keer resultaten in het IEP LVS hebt, Fase 3 is wanneer je voor de tweede (of meer) keer resultaten in het IEP LVS hebt. Bij Fase 3 gaan we dan gaan we ook in op groei en voortgang van de leerlingen. Gebruik het stappenplan wat voor jou van toepassing is.

Hulp bij de analyse van je resultaten

Eerste keer resultaten analyseren
Als je voor het eerst werkt met het IEP LVS, dan heb je vast al het eerste deel van de starttraining bekeken waarin onze IEP-adviseurs je meenemen door het IEP LVS. Nu heb je de toetsen afgenomen en ben je toe aan de eerste keer analyseren van de resultaten; ook hier helpen we je bij. Bekijk deel 2 van de starttraining via onderstaande knop.

Verdieping resultaten analyseren
Werk je al een tijdje met het IEP LVS en ben je toe aan wat meer verdieping? Dan hebben we een webinar voor je klaarstaan. In zo’n 25 minuten tijd nemen onze IEP-adviseurs Jochem en Annemarie je mee in de rapportages van het IEP LVS en vertellen ze je hoe je deze gebruikt voor het uitvoeren van je analyses. Bekijk dit verdiepende webinar via onderstaande knop.

Leergroei in beeld

Groei en ontwikkeling van leerlingen; dat is waar jullie dagelijks mee bezig zijn. Wij dragen daar graag ons steentje aan bij door leergroei inzichtelijk te maken op de talentenkaart, op groeps- en schoolniveau en in de bovenschoolse IEP module voor bestuurders. Benieuwd hoe de leergroei tot stand komt?

Uitleg ontwikkellijnen 1F en 2F/1S

In maart hebben we ontwikkellijnen voor 1F en 2F/1S toegevoegd aan het IEP LVS. Deze lijnen helpen je om criteriumgericht te kijken naar de resultaten, en niet te vergelijken met een landelijk gemiddelde. In deze video geeft onze IEP-adviseur Annemarie in 8 minuten uitleg. Kijk je mee?

Webinar ambities stellen

Tijdens dit webinar geven wij, samen met de CED-groep, uitleg over een nieuwe functionaliteit in het IEP LVS: het volgen van je eigen schoolambities. Zo houd je goed zicht of je school op weg is om de door jullie gestelde ambities te halen. Hiermee sluit je aan het op onderwijsresultatenmodel. In dit webinar lichten we deze nieuwe functionaliteit toe en vertellen we hoe je passende ambities opstelt voor jouw school.

 

Leeswijzers talentenkaart

Leeswijzer leerkracht
De resultaten van de leerling kun je meegeven in de vorm van een talentenkaart. Op de talentenkaart staan alle hoofd, hart en handen resultaten van de leerling. Maar welke resultaten staan er nu op de talentenkaart en wat leg je aan de leerling uit? Je vindt de toelichting in de leeswijzer.

Leeswijzer leerling
We hebben ook een leeswijzer speciaal voor kinderen gemaakt, zodat je die met de talentenkaart mee kan geven aan de leerling.

Leeswijzer ouders
Ook voor ouders is het fijn om de resultaten op de talentenkaart goed te kunnen lezen en begrijpen. Daarom hebben we ook een leeswijzer voor ouders gemaakt. Pas deze gerust aan zodat deze aansluit bij jullie school.

Analyseren hart- en handeninstrumenten

Tijdens deze video over de hart- en handeninstrumenten geven we antwoord op vragen als: Wat zijn het voor instrumenten? Hoe lees en interpreteer ik de resultaten? En wat kan ik er mee in mijn onderwijs?

Praten over de spindiagrammen van de hart- en handeninstrumenten

De hart- en handeninstrumenten in het IEP LVS worden pas écht waardevol als je hierover het gesprek met de leerling voert. Je kunt dan bijvoorbeeld bespreken welke aspecten herkenbaar zijn en welke juist niet. Daarnaast kun je bespreken op welke gebieden de leerling zichzelf zou willen ontwikkelen. Om je hierbij op weg te helpen, hebben we een praatplaat samengesteld. Aan de voorkant van de praatplaat vind je een toelichting op de verschillende aspecten van de hart- en handeninstrumenten. Aan de achterkant van de praatplaat vind je vragen die je zou kunnen stellen aan de leerling met betrekking tot het aspect.

IEP LVS en OPP

Op het moment dat het reguliere aanbod niet meer passend is voor de leerling, kan er een aangepast programma (OPP) worden opgesteld. We krijgen steeds vaker de vraag hoe je dit met behulp van het IEP LVS kunt doen. Het IEP LVS geeft je inzicht in de behaalde leerdoelen, hiermee kun je het OPP vullen. Wij helpen je graag verder doormiddel van het stappenplan.

Kwaliteitskaarten

Het werken met het IEP Leerlingvolgsysteem (LVS) zorgt voor een nieuwe manier van kijken naar de ontwikkeling van leerlingen en van je school. De focus ligt op de inhoud. Hebben de leerlingen hun leerdoelen behaald? Zie je dat de groep zich heeft ontwikkeld in lijn met jouw onderwijsaanbod? Deze manier van volgen vraagt om een andere manier van analyseren en zicht houden op de kwaliteit van onderwijs. Via onderstaande knop lees je het artikel wat we hierover hebben geschreven en kun je voorbeelden van kwaliteitskaarten downloaden zodat je deze direct kunt inzetten voor het onderwijs bij jou op school.

Bovenschoolse IEP module

Op het moment dat je de resultaten in het IEP LVS hebt, wil het bestuur ook altijd graag inzicht in deze resultaten. Je kunt de resultaten delen via je LAS, maar de resultaten en rapportages van het IEP LVS en de IEP Eindtoets zijn ook in de bovenschoolse IEP module beschikbaar voor de besturen. Bestuurders hebben gratis toegang tot deze nieuwe bovenschoolse IEP module. Zo heeft je bestuur een compleet beeld van de resultaten van jouw scholen, van groep 3 tot en met groep 8.

Heeft jouw bestuur nog geen toegang? Geef dit dan aan het bestuur door, zodat ze snel een account aan kunnen vragen.

Servicegesprek plannen

Kom je er met de handreiking en het stappenplan niet helemaal uit? Plan dan een gesprek waarin je al je vragen kunt stellen aan een van de onderwijskundige IEP-adviseurs.

Veelgestelde vragen

Mocht je nog vragen hebben of graag hulp willen met het IEP LVS, kijk dan bij de veelgestelde vragen. Staat jouw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag! We zijn bereikbaar via telefoonnummer 088 556 9800 of via iep@bureau-ice.nl.
Leerlingen IEP Eindtoets en Leerlingvolgsysteem