Contact
IEP trainingen
IEP referentiescholen
Terug naar Info voor jou

Resultaten en analyse

De toetsen zijn gemaakt en de (eerste) resultaten zijn beschikbaar. Op deze pagina vind je alle hulpmiddelen om de resultaten te kunnen lezen, interpreteren, analyseren en delen met de leerling.

Op deze pagina vind je:

  • Resultaten lezen, interpreteren en analyseren
  • Resultaatgesprek plannen
  • Leeswijzers talentenkaart
  • IEP LVS en OPP
  • Bovenschoolse IEP module

Resultaten lezen, interpreteren en analyseren

Handreiking resultaten
Je leerlingen hebben toetsen gemaakt; het IEP LVS staat vol resultaten, maar nu? Heb ik de juiste toets klaargezet? Moet ik nog door of terug toetsen? Hoe moet je de resultaten interpreteren en wat zijn je vervolgstappen? De handreiking helpt je bij deze vragen.

Stappenplan resultatenanalyse
Wil je aan de slag met het analyseren van de resultaten? Gebruik dan het stappenplan als hulpmiddel om je onderwijsaanbod en -aanpak voor de komende periode te bepalen aan de hand van de IEP-resultaten. In het stappenplan nemen we je per tabblad mee door het IEP LVS.

Schoolscan met het IEP LVS
Vanuit het ministerie OCW is het Nationaal Programma Onderwijs opgestart, de schoolscan is een eerste stap om de ontwikkeling van de leerlingen in de afgelopen coronaperiode in beeld te brengen. Het sluit aan bij wat je al deed, namelijk in kaart brengen hoe je leerlingen er voor staan. Benieuwd hoe de IEP LVS resultaten je kunnen helpen bij je schoolscan (NPO)? Gebruik dan het stappenplan, speciaal voor de schoolscan.

Resultaatgesprek plannen

Kom je er met de handreiking en het stappenplan niet helemaal uit? Plan dan een resultaatgesprek waarin jij samen met een aantal andere scholen al jouw vragen kunt stellen aan jouw eigen IEP-adviseur.

Kaartje regio's adviseurs IEP

Leeswijzers talentenkaart

Leeswijzer leerkracht
De resultaten van de leerling kun je meegeven in de vorm van een talentenkaart. Op de talentenkaart staan alle hoofd, hart en handen resultaten van de leerling. Maar welke resultaten staan er nu op de talentenkaart en wat leg je aan de leerling uit? Je vindt de toelichting in de leeswijzer.

Leeswijzer leerling
We hebben ook een leeswijzer speciaal voor kinderen gemaakt, zodat je die met de talentenkaart mee kan geven aan de leerling.

Leeswijzer ouders
Ook voor ouders is het fijn om de resultaten op de talentenkaart goed te kunnen lezen en begrijpen. Daarom hebben we ook een leeswijzer voor ouders gemaakt. Pas deze gerust aan zodat deze aansluit bij jullie school.

IEP LVS en OPP

Op het moment dat het reguliere aanbod niet meer passend is voor de leerling, kan er een aangepast programma (OPP) worden opgesteld. We krijgen steeds vaker de vraag hoe je dit met behulp van het IEP LVS kunt doen. Het IEP LVS geeft je inzicht in de behaalde leerdoelen, hiermee kun je het OPP prima vullen. Wij helpen je graag verder doormiddel van het stappenplan.

Bovenschoolse IEP module

Op het moment dat je de resultaten in het IEP LVS hebt, wil het bestuur ook altijd graag inzicht in deze resultaten. Je kunt de resultaten delen via je LAS, maar de resultaten en rapportages van het IEP LVS en de IEP Eindtoets zijn ook in de bovenschoolse IEP module beschikbaar voor de besturen. Bestuurders hebben gratis toegang tot deze nieuwe bovenschoolse IEP module. Zo heeft je bestuur een compleet beeld van de resultaten van jouw scholen, van groep 3 tot en met groep 8.

Heeft jouw bestuur nog geen toegang? Geef dit dan aan het bestuur door, zodat ze snel een account aan kunnen vragen.