Menu
IEP Leerlingvolgsysteem
IEP Leerlingvolgsysteem

Aanpassingen IEP LVS mei 2021

Resultaten IEP Eindtoets voor besturen

De resultaten en rapportages van de IEP Eindtoets zijn beschikbaar voor de bovenschoolse besturen. Bestuurders hebben toegang tot de nieuwe bovenschoolse IEP module. Met IEP heb je zicht op de eind(toets)resultaten per school, en als je school een IEP LVS-licentie heeft zie je een trendanalyse en een dwarsdoorsnede van de eindtoets- en de LVS-resultaten. Zo heb je een compleet beeld van de resultaten van jouw scholen, van groep 3 tot en met groep 8!

Resultaten IEP Eindtoets: uitsluiten eindresultaten

Voor de opbrengstbepaling is het toegestaan om sommige leerlingresultaten uit te sluiten, zodat je bestuur ook in de bovenschoolse IEP module het complete overzicht ziet van leerlingen die meetellen voor de opbrengstbepaling.

In de handleiding lees je hoe je de eindresultaten kan uitsluiten.

Eindresultaten in het IEP LVS

Sinds dit schooljaar vind je de resultaten van de IEP Eindtoets ook terug in het IEP LVS: bij de leergroei en in de voortgangsgrafiek en daarmee dus ook op de talentenkaart. In dit webinar vertellen we je hoe je de resultaten leest.