Menu
IEP Leerlingvolgsysteem
IEP Leerlingvolgsysteem

Aanpassingen IEP LVS zomer 2022

IEP in Ultimview en Mijn Schoolplan

Keuzevrijheid in leerlingvolgsystemen is voor scholen erg fijn; zo kun je een leerlingvolgsysteem kiezen dat helemaal aansluit bij de visie en werkwijze van jouw school. Als (bijna) alle scholen van het bestuur kiezen voor de IEP Eindtoets en het IEP Leerlingvolgsysteem, dan heb je als bestuurder alleen nog de bovenschoolse IEP module nodig. De bestuurder kan deze gratis aanvragen. Zo kan hij/zij heel makkelijk zicht houden op de scholen.

Op het moment dat slechts enkele scholen (voorlopig) voor het IEP LVS kiezen, dan kan het voor de bestuurder lastiger worden. De bestuurder kan natuurlijk van ieder afzonderlijk systeem de bovenschoolse module gebruiken, maar een andere mogelijke oplossing hiervoor is Ultimview. Vanaf nu zijn de resultaten van het IEP LVS daarom ook zichtbaar in Ultimview; de bovenschoolse module van ParnasSys. In Ultimview heeft de bestuurder vanaf nu zicht op alle scholen, ongeacht welk leerlingvolgsysteem de scholen gebruiken. 

Vanuit Ultimview is er ook een link met Mijn Schoolplan. Ook daar zijn de resultaten van het IEP LVS nu zichtbaar.

Lezen analyse 'Tekstbegrip': micro-, meso-, macro-niveau

Op verzoek van heel wat scholen voegen we (vanaf 19 september 2022) een analyse op micro-, meso- en macroniveau toe voor de toets Lezen.
– Macro: begrip over de gehele tekst (bijv. globale tekststructuur, onderwerp tekst)
– Meso: begrip op alineaniveau (bijv. lokale tekstverbanden, niet-letterlijk genoemde informatie interpreteren)
– Micro: begrip op woord- en zinsniveau (bijv. specifiek genoemde informatie begrijpen, onbekende woorden begrijpen)