Menu
IEP Leerlingvolgsysteem
IEP Leerlingvolgsysteem

Aanpassingen IEP LVS november 2020

OSO-code voor de IEP toetsen

Voor de resultaten vanaf schooljaar 2020/2021 zijn nu ook OSO-codes beschikbaar, waardoor de resultaten kunnen worden opgenomen in het onderwijskundig rapport en kunnen worden uitgewisseld via OSO. Het is daarmee bijvoorbeeld mogelijk om de resultaten van het IEP LVS door te sturen naar OnderwijsTransparant via je LAS. Hiermee kan je alle resultaten van de IEP LVS-toetsen makkelijk doorgeven wanneer een leerling verhuist naar een andere school, of overgaat van po naar vo.

IEP resultaten in Esis en SchoolOAS

We hebben de resultaten van leerjaar 3 t/m 5 gewijzigd van percentages naar ontwikkelscores. Deze ontwikkelscores hebben we in oktober opnieuw gestuurd naar Esis en SchoolOAS, zodat daar ook de actuele resultaten staan. Deze week gaan we de resultaten van dit schooljaar versturen, nog even geduld dus! Kijk tot die tijd in het IEP LVS voor de actuele resultaten. Heb je nog geen koppeling met je LAS? Kijk dan op Info voor jou onder het kopje “Resultaten koppelen met Leerlingadministratiesysteem”.

IEP resultaten in ParnasSys

De resultatenkoppeling met ParnasSys is nog niet compleet. Op dit moment kan het zijn dat je verschillen ziet tussen de toetsresultaten in ParnasSys en in het IEP LVS. Dat komt door de manier waarop de normering voor die toetsen plaatsvindt. De normering in het IEP LVS is in dit geval leidend. ParnasSys werkt aan een wijziging, waardoor ook die andere manier van normeren verwerkt kan worden. De resultaten in ParnasSys zullen dan weer overeenkomen met het IEP LVS. Tot die tijd zullen er geen resultaten voor technisch lezen naar ParnasSys verstuurd worden.

Wat betekent dit nu voor de resultaten op jouw school?

Schooljaar 2019/2020: de resultaten in ParnasSys worden in week 47 aangepast aan de bijgestelde normering. Dit geldt voor alle toetsen lezen, rekenen, schrijven en woordenschat.
– Voor technisch lezen en taalverzorging is het nu nog niet mogelijk om de normering in ParnasSys aan te passen. Kijk voor deze toetsen naar de resultaten in het IEP LVS.

Schooljaar 2020/2021: resultaten voor het huidige schooljaar worden vanaf week 47 weer verstuurd.
– Technisch lezen wordt voorlopig nog niet naar ParnasSys verstuurd, totdat bovengenoemde wijziging gereed is.
– Voor de resultaten vanaf schooljaar 2020/2021 zijn nu ook OSO-codes beschikbaar, waardoor de resultaten kunnen worden opgenomen in het onderwijskundig rapport en dus kunnen worden uitgewisseld via OSO.