Menu
IEP Leerlingvolgsysteem
IEP Leerlingvolgsysteem

Aanpassingen IEP LVS oktober 2020

Inloggen als leerkracht of schoolbeheerder via Basispoort

Er is nu niet alleen voor leerlingen, maar ook voor medewerkers een koppeling met Basispoort. Door deze koppeling worden de IEP-accounts voor schoolbeheerder(s) en leerkrachten automatisch aangemaakt vanuit Basispoort. Heel handig, de schoolbeheerder hoeft deze accounts niet meer aan te maken. Dat scheelt tijd! Medewerkers kunnen net als leerlingen inloggen via Basispoort, de tegel van het IEP LVS staat onder de tab Lesmateriaal.

Je kunt daarnaast nog steeds gewoon inloggen met je huidige gebruikersnaam en wachtwoord via ieplvs.nl.

Ontwikkelscores en DLE voor leerjaar 3 t/m 5

Voor leerjaar 6 t/m 8 was je het al gewend om met ontwikkelscores te werken. Deze zijn er nu ook voor leerjaar 3 t/m 5, dat betekent een volledig doorlopende lijn voor alle leerlingen! Je kunt vanaf groep 3 de voortgang en de leergroei van de leerlingen zien.

In de onderbouw tonen we dezelfde overzichten zoals je die al gewend was in de bovenbouw, denk aan de voortgangsgrafiek en de leergroei.

De DLE is er nu ook vanaf leerjaar 3. In het IEP LVS is de DLE te vinden in de export van de resultaten. Klik hieronder om de resultaten met de DLE uit het IEP LVS te exporteren.

Update toetsaanbod: technisch lezen voor leerjaar 6

Op basis van jullie feedback hebben we voor leerjaar 6 de toetsen technisch lezen 6a en 6b toegevoegd. Hiermee hebben we een compleet aanbod voor deze vaardigheid. Omdat deze toetsen nieuw zijn, krijg je nog geen ontwikkelscore als uitslag maar percentages. Volgend schooljaar kunnen we ook voor deze toetsen de ontwikkelscore berekenen en tonen.

Wij gaan voor leerjaar 7 en 8 geen toetsen technisch lezen ontwikkelen, omdat er geen nieuw aangeboden doelen meer zijn. In het onderwijs worden tot en met groep 6 nieuwe leesmoeilijkheden aangeboden aan de leerling. Onze toetsen Technisch lezen zijn gebaseerd op deze aangeboden leesmoeilijkheden, deze vind je in de toelichting van de toets. Daarna moet een leerling zijn of haar leesvaardigheid op niveau houden door te blíjven lezen: hoe meer je leest, hoe makkelijker het gaat en hoe beter je wordt. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat lezen vanaf groep 6 niet meer belangrijk is! Door leerlingen steeds weer te laten lezen, en hun leesplezier te vergroten, zullen zij hun leesvaardigheid onderhouden en hun vloeiendheid verbeteren.

 

Nieuwe weergave IEP-advies

De taal- en rekentoetsen van eind leerjaar 7 en begin leerjaar 8 worden veel gebruikt om een indicatie te krijgen voor het type vervolgonderwijs van de leerling. Op veler verzoek hebben we de weergave van het IEP-advies aangepast. Je ziet niet meer alleen het IEP-advies, maar ook of de leerling in het midden of juist meer aan de linker- of de rechterkant van een schooltype zit. Zo heb je meer gedetailleerd inzicht in het advies gebaseerd op de resultaten van rekenen, lezen en taalverzorging.

Dit IEP-advies komt niet automatisch op de talentenkaart van de leerling te staan. Wanneer je boven het IEP-advies het schooladvies invult, komt dit advies op de talentenkaart. Je kunt bij het aanmaken van de talentenkaart er ook voor kiezen om geen advies te tonen.