Menu
IEP Leerlingvolgsysteem
IEP Leerlingvolgsysteem

Aanpassingen IEP LVS februari 2021

Analyse & kwaliteitszorg: trendanalyse

In het IEP LVS vind je onder menu > schooloverzicht naast de dwarsdoorsnede nu ook de trendanalyse. Deze analyse laat zien hoe alle leerlingen van je school over verschillende leerjaren scoren, qua resultaat en groei. Op deze manier kan je makkelijk groepen per leerljaar met elkaar vergelijken.

In de handleiding lees je waar je deze dwarsdoorsnede kan vinden.

Update toetsaanbod: rekenen 6a

Op basis van jullie feedback hebben we voor midden 6 de toets rekenen 6a toegevoegd. In de 5b-toets zitten geen opgaven met breuken en procenten, in <1F-1F (groep 6) zitten deze wel. Breuken en procenten worden bij de meeste (of zelfs alle) methodes halverwege groep 6 nog niet aangeboden. Dit “gat” tussen de twee toetsen komt doordat de toetsen voor 3 t/m 5 zijn gebaseerd op de leerlijn in methodes en de toetsen voor 6 t/m 8 op de referentieniveaus. De 6a-toets overbrugt dit gat tussen groep 5 en midden groep 6.

Omdat deze toets nieuw is, krijg je nog geen ontwikkelscore als uitslag maar percentages. Volgend schooljaar kunnen we ook voor deze toets de ontwikkelscore berekenen en tonen.