Menu

IEP LVS Leerjaar 1 en 2 - observatie-instrumenten

De focus ligt dit najaar op de ontwikkeling van het IEP LVS voor leerjaar 1 en 2 én de ontwikkeling van de digitale IEP Eindtoets. Op deze pagina houden we je op de hoogte van het IEP LVS voor leerjaar 1 en 2.

Tijdens de ontwikkeling van het IEP LVS voor leerjaar 1 en 2 zijn we continu in gesprek met scholen en zetten we ook de kennis in van kleuterexperts, zoals Kleuterrevolutie. In november 2022 lanceren we de eerste versie van het observatie-instrument rekenen in het IEP LVS. De rest van het schooljaar gebruiken we voor het ophalen van feedback en de doorontwikkeling van de instrumenten. 

Meekijken en/of mee ontwikkelen?

Maak je gebruik van het IEP LVS? Dan kun je het observatie-instrument in het IEP LVS bekijken. Via Menu > Toetsinformatie vind je ook de achtergrondinformatie en geplande ontwikkelingen. 

Maak je nog geen gebruik van het IEP LVS maar wil je wel meer weten over het observatie-instrument? Laat dan via het formulier onderaan deze pagina je gegevens achter, dan sturen wij je informatie toe. Je kunt ook een proeflicentie aanvragen voor het IEP LVS (vraag hier aan), daar worden leerjaar 1 en 2 ook in meegenomen zodat je deze instrumenten kunt uitproberen.

Webinar IEP LVS leerjaar 1 en 2

Bekijk het webinar over het IEP LVS voor leerjaar 1 en 2. We leggen je in 20 minuten uit wat de visie van IEP is op het observeren van kleuters, hoe de observatie-instrumenten in te zetten zijn en waarom dit instrument bij jouw school past. Meld je aan voor het webinar via onderstaande knop.

Gerealiseerde ontwikkelingen schooljaar 2022-2023

 • September 2022
  • Intern – Start inhoudelijke ontwikkeling Instrument rekenen
  • Intern – Start technische ontwikkeling/ontwerp dashboard
 • Oktober 2022
  • Intern – Start inhoudelijke ontwikkeling Instrument Taal
  • Intern – Technische ontwikkeling/ontwerp dashboard
 • November 2022
  • Live! Nu te zien in het IEP LVS Instrument Rekenen
  • Live! Nu te zien in het IEP LVS – Versie 1 – Leerkrachtdashboard
   • Belangrijkste ontwikkelingen:
    • Je kunt een observatie starten en afronden.
    • Je kunt een observatie invullen voor een individuele leerling en voor een hele groep.
    • Je kunt je resultaten bekijken voor een individuele leerling en voor een hele groep.
    • De IEP visie en daarbij gemaakte keuzes zijn terug te zien in het IEP LVS.
    • Leerjaar 1 en 2 zijn nu ook toegevoegd aan het menu ‘Groep kiezen’.
  • Met scholen – Feedback ophalen bij IEP-scholen via het feedbackformulier (via Menu > Toetsinformatie > Achtergrondinformatie > Feedbackformulier)
  • Met scholen – Met pilotscholen in gesprek over de eerste oplevering
 • Februari 2023
  • Live! Nu te zien in het IEP LVS Instrument Taal
  • Live! Nu te zien in het IEP LVS Versie 2 – Leerkrachtdashboard
   • Belangrijkste ontwikkelingen:
    • Je kunt een observatie hervatten, ondanks dat je deze per ongeluk voor het opslaan hebt afgesloten.
    • Je kunt goed onderscheid maken tussen toetsen en observaties in de verschillende overzichten.
    • Je kunt een toets voor rekenen klaarzetten voor een leerling in leerjaar 2.
 • Maart 2023
  • Met scholen – Met pilotscholen in gesprek over SEO & Leren leren
  • Intern – Ontwikkeling observatie-instrument SEO & Leren leren
 • April 2023
  • Live! Nu te zien in het IEP LVS Je kunt vanaf nu ook een taaltoets klaarzetten voor een leerling in leerjaar 2.
  • Live! Nu te zien in het IEP LVS – Je kunt voor iedere leerling het voorblad van een Talentenkaart aanmaken.
 • Mei 2023
  • Live! Nu te zien in het IEP LVS – Versie 4 – Leerkrachtdashboard
   • Belangrijkste ontwikkelingen:
    • Je kunt vanaf nu makkelijker observaties pauzeren en hervatten. Zo kun je tussentijds wijzigingen doen in je observatie en kun je de observatie steeds opslaan. Ben je klaar met je observatie en wil je een resultaat weergeven op leerling- of groepsniveau? Dan rond je de observatie af; je ziet het resultaat binnen enkele minuten verschijnen.
    • Bovenstaande werkt vanaf nu ook voor groepsobservaties; ook deze kun je tussentijds opslaan en later weer hervatten.
    • Je ziet nu wie de laatste wijziging heeft aangebracht in de observatie
    • Je kunt niet meerdere observaties tegelijk starten/open hebben. Je krijgt hierover direct informatie vanuit het IEP LVS.
 • Juni 2023
  • Vanaf dinsdag 6 juni te zien in het IEP LVSJe kunt vanaf nu ook een notitie per leerling per leerdoel toevoegen.

Planning schooljaar 2022-2023 (voorlopig)

Hieronder zie je de (voorlopige) planning. We zijn natuurlijk afhankelijk van het verloop van de ontwikkeling en zullen deze planning dan ook aanpassen als deze tussentijds verandert.

 • (Februari/maart/april/mei) Juni 2023
  • Nu bezig – Intern – Ontwerp en ontwikkeling Talentenkaart (met resultaten hoofd, hart en handen)
  • Nu bezig – Met scholen – Met pilotscholen in gesprek over Motoriek
  • Nu bezig – Intern – Ontwikkeling observatie-instrument SEO, Leren leren en Motoriek
 • Juli 2023
  • Oplevering – Observatie-instrument SEO
  • Oplevering – Observatie-instrument Leren leren
  • Oplevering – Observatie-instrument Motoriek
  • Oplevering – Thema’s samenstellen
 • T/m juli 2023
  • Intern – Feedback verwerken in leerkrachtdashboard
  • Oplevering – Instrument SEO & Instrument Leeraanpak & Instrument Motoriek

Nog geen IEP op school maar wel benieuwd?

Scholen die niet met het IEP LVS werken maar wel graag meer willen weten over het IEP LVS voor leerjaar 1 en 2, kunnen onderstaand formulier invullen. We sturen je dan de informatie toe.

Óf, vraag vrijblijvend een proeflicentie aan voor het IEP Leerlingvolgsysteem van leerjaar 1 t/m 8. Je kunt de observatie-instrumenten dan met jouw eigen leerlingen ervaren en uitproberen.