Menu
IEP Leerlingvolgsysteem
IEP Leerlingvolgsysteem

Ontwikkelingen zomer 2024

Mei 2024

Verdiepte Trendanalyse

In een eerder servicebericht hebben we je al laten weten dat we aan het werk waren met een verdiepte versie van de trendanalyse. Dit is een mooie uitbreiding op de basisversie en geeft je nog sneller inzicht in hoe de school ervoor staat. We leggen je hierbij graag uit hoe je deze nieuwe trendanalyse kunt lezen.  

Waar vind je de trendanalyse?
Wanneer je in het menu naar Schooloverzicht gaat, vind je bij de Trendanalyse nu de mogelijkheid om te wisselen tussen de Basisweergave en de Verdiepte weergave.  

Wat zie je in de trendanalyse?
Je ziet nu een overzicht van alle leerjaren, per periode. Ieder vakje geeft informatie.

  • A – Je ziet hier de gemiddelde ontwikkelscore van het betreffende leerjaar. De kleur van het vakje geeft weer of de meeste leerlingen boven of onder de norm scoren (groen/blauw) en of de meeste leerlingen een boven- of ondergemiddelde groei laten zien (licht/donker).  
  • B – Je ziet hier de ambitie die je zelf als school hebt ingesteld. Zie jij geen percentage? Dan is de ambitie nog niet ingevuld. Je leest hier hoe je dit in kunt stellen.  
  • C – De gouden balk geeft weer hoeveel leerlingen op of boven de geselecteerde norm scoren (ontwikkellijn 1F of 2F/1S). Hiermee zie je in één oogopslag of je je ambitie hebt gehaald.  
  • D –  Je ziet hier een weergave van de verdeling van de resultaten van de leerlingen in deze periode. Deze balk komt overeen met de dwarsdoorsnede.  
  • E –  Dit geeft weer hoeveel leerlingen er in dat leerjaar zitten.  

Wanneer je klikt op het vakje, zie je de gegevens zoals je deze in de Basisweergave van de trendanalyse eerder ook al zag. We hebben hier wat informatie aan toegevoegd. Onderaan zie je nu het aantal leerlingen per niveau dat is behaald. Hiermee zie je in één overzicht welk niveau de leerlingen hebben behaald én of ze op koers naar het geselecteerde referentieniveau.  

Hoe lees ik de trendanalyse?
De trendanalyse helpt om op zoek te gaan naar trends door de jaren, vakgebieden en/of groepen heen. Je kunt de trendanalyse op drie manieren lezen: 

  1. Je kunt alle leerjaren van één schooljaar zien (van links naar rechts).  
  2. Je kunt alle schooljaren van één leerjaar zien (van boven naar beneden).  
  3. Je kunt een groep leerlingen door de jaren heen volgen (links onderaan naar rechts bovenaan).  

Leerlingresultaten filteren

Het is vanaf nu mogelijk om leerlingresultaten uit te filteren van de groepsvoortgang en schooloverzichten. Heb je bijvoorbeeld leerlingen in een leerjaar, die eigenlijk bij een schakelklas horen? Of leerlingen met een eigen leerlijn? Dan kun je ervoor zorgen dat de resultaten van deze leerlingen in de gefilterde weergave niet meetellen voor het groepsgemiddelde.

Alleen de schoolbeheerder kan leerlingen uitfilteren. Via Menu > Leerlingen kun je ervoor kiezen om resultaten van specifieke leerlingen uit te filteren. Bij de groeps- en schooloverzichten kan je kiezen voor gefilterde en niet gefilterde weergave. De resultaten van uitgefilterde leerlingen worden dan niet meegenomen in de schooloverzichten Dwarsdoorsnede en Trendanalyse en in de voortgangsgrafiek van de groep, als je kiest voor ‘Gefilterd’. Kies bij de groeps- en schooloverzichten voor ‘Niet gefilterd’ om de resultaten van alle leerlingen te tonen.