Menu
IEP Eindtoets
IEP Eindtoets

Basisschool Angela, Echt

Op Basisschool Angela in Echt hebben ze drie jaar geleden de overstap gemaakt naar de IEP Eindtoets. Leerkracht groep 8 en coördinator bovenbouw Wim Jacobs ervaart de IEP Eindtoets als een verademing. Waarom? Hij vertelt zelf.  

Het beste in het kind naar boven halen 

“De IEP Eindtoets laat een kind echt beter tot zijn of haar recht komen. Het maken van de toets is minder intensief, kinderen vinden het veel leuker en het werken in het werkboekje zorgt voor rust en overzicht. De toets is echt gericht op de kinderen, ze kunnen laten zien wat ze in huis hebben.” 

Taalvaardigheid wordt niet getoetst bij de rekenonderdelen 

Wij vinden het een groot probleem dat bij de Cito-toets zelfs bij rekenonderdelen begrijpend lezen wordt getoetst. Dat is niet waar het om draait. We willen dat er gemeten wordt wat er gemeten moet worden; dus geen onnodige afleiding en complexiteit. 

Mooie rapportage
“De rapportage over de IEP Eindtoets geeft de referentiescores heel duidelijk weer. Niet alleen mooi, maar voor ouders en zelfs voor de kinderen erg duidelijk. Dat vinden wij belangrijk. De rapportage zegt veel over het kind zelf en het advies is meestal een bevestiging van onze eigen bevindingen.