Menu
IEP Eindtoets
IEP Eindtoets

De Regenboog Den Haag

Toen vier jaar geleden de eindtoets verplicht werd, Nick Hoogelander - Referent IEP POkoos basisschool de Regenboog voor de IEP Eindtoets. Ze pakten het keuzeproces grondig aan: alle drie beschikbare eindtoetsen werden onderzocht door de directie, het zorgteam én de leerlingen. “Uiteindelijk gaven de leerlingen de doorslag, die vonden de IEP het fijnst.” Nick Hoogelander, Hoofd leerlingzorg en kwaliteitszorg bij De Regenboog, vertelt waarom zij inmiddels al vier jaar de IEP Eindtoets gebruiken.

“Wij hebben verschillende leerlingen die al een eindtoets hadden gemaakt, de drie mogelijke eindtoetsen laten maken. Daarna hebben wij hun uitkomsten vergeleken met elkaar en met de oorspronkelijke toets. Die kwamen overeen met de oorspronkelijke resultaten en ook tussen de nieuwe eindtoetsen zat nauwelijks verschil.  Daar hoefden we dus niet op te selecteren. De kinderen hebben daarom de doorslag gegeven: zij vonden de lay-out van het boekje van de IEP Eindtoets het prettigst en de manier van werken heel fijn.”

Na vier jaar nog steeds IEP Eindtoets
“Ieder jaar krijgen we van de kinderen terug dat het een fijne toets is om in te werken. Kijk, een eindtoets is sowieso zwaar. Kinderen vinden het gewoon spannend: het voelt alsof er wat van afhangt en het is toch twee dagen twee uur een toets maken. Dan is het fijn als ze de toets wel leuk vinden. Zo zijn bij tekstbegrip de teksten mooi vormgegeven. Geen Times New Roman, formaat 11 punt, op een witte achtergrond, maar opgemaakt alsof het een echte webpagina is. Zo voelde het voor de kinderen niet echt als een toets, terwijl dat het wel was.”

Passend bij specifieke doelgroepen
“Op onze school zitten veel kinderen die op latere leeftijd naar Nederland zijn gekomen en wij hebben relatief veel leerlingen die uitstromen naar het praktijkonderwijs en vmbo. Ook de kinderen die op de IEP Eindtoets een ondergemiddelde score haalden, hebben de toets niet als lastig ervaren.”

Inzichtelijke rapportage voor kinderen en ouders
“De ouderrapportage is erg inzichtelijk en helder. Het is handig dat je in één oogopslag ziet wat het niveau is waar kinderen op hebben gescoord, maar vooral ook dat je ziet hoe kinderen hebben gescoord op de verschillende onderdelen van de toets. We hebben dan ook helemaal geen vragen gekregen van ouders over de rapportage.”

Kijken naar potentie, niet naar scores
“Wij kijken altijd naar potentie, bijvoorbeeld op basis van IQ, in relatie tot de prestaties in de context van het kind. De resultaten zijn immers gekleurd door de mogelijke taalachterstand. Daarom gebruiken wij ook een ander leerlingvolgsysteem dan de meeste scholen. Wij kijken verder dan percentielscore waar kinderen ten opzichte van een gemiddelde worden afgezet. We kijken juist naar wat de mogelijkheden van een kind zijn en of de leerling naar die mogelijkheden presteert. Zo proberen we het maximale uit kinderen te halen.”