Menu

Petra Goossens, Prisma Scholengroep

Drie jaar geleden maakte Prisma Scholengroep de overstap naar het IEP Leerlingvolgsysteem. Petra Goossens, leerkracht groep 3 en leescoördinator, vertelt ons waarom zij zo blij is met IEP!

 

Technisch lezen in het IEP LVS
“Sinds we over zijn op het IEP LVS gebruiken we DMT alleen nog voor kinderen die onder niveau toetsen, om te onderzoeken of er sprake is van dyslectie. Het fijne van technisch lezen in het IEP LVS vind ik dat het niet op snelheid gaat, maar om intonatie, vloeiendheid en het lezen van leestekens. Dit geeft een veel breder beeld van de leesvaardigheid van een kind.”

 

Toetsen is leuk!
“Kinderen vinden de hart handen zelfevaluaties heel leuk om in te vullen – ‘Oh yes, leuk met de computer!’. En dat ze ineens de woordjes mogen typen bij de taaltoets vinden de kinderen fantastisch. Gehoord in de klas: “Waar is de gum?”.

 

“Hart handen geeft een prachtig beeld van een kind.”

 

IEP geeft inzicht
“De verschillende rapportages van IEP geven veel inzichten. Je ziet wat een kind nodig heeft, maar ook aan welke vaardigheden je met je groep moet werken.”

“Ik ben erg gecharmeerd van de leergroei die je ziet en dat je ook bij zwakkere kinderen ziet of ze vooruit zijn gegaan ten opzichte van waar ze eerder stonden. We streven ernaar dat een kind in een half jaar tijd ook een half jaar groeit, waar het ook staat. IEP heeft ook focus op het individuele kind, je kunt op maat toetsen en het kunnen doortoetsen is fijn.”

“Daarnaast vind ik IEP erg gebruiksvriendelijk, met handige filmpjes en toelichtingen. Het handige van de digitale toetsen vind ik dat je geen nakijktijd hebt. Daardoor heb ik als leerkracht meer tijd om de toetsen te analyseren en te kijken hoe ik ‘op maat’ in de volgende periode aan de slag ga.”

 

Leerresultaten bespreken
“Van de week hebben we tijdens een studiedag de opbrengst van leerresultaten besproken. Dan ga je ook kijken aan welke vaardigheden je als leerkracht de volgende periode meer aandacht moet besteden. We bespreken dit aan de hand van het resultaat van de IEP toetsen. Met één druk op de knop heb je de resultaten en de leeropbrengsten in beeld, je ziet de hiaten heel snel.”

 

Hart handen, talentenkaart en het kindgesprek.
“IEP draagt mooi bij aan de driehoek ouders, kind, school, door de rapportages die je kunnen ondersteunen in het gesprek. We gebruiken de talentenkaart bij het gesprek met de ouders, vanaf groep 5 voeren we dat gesprek met het kind erbij.” “IEP geeft een mooi beeld van het kind in de breedte: cognitief en hart en handen.”