LVS BES banner - NL
LVS BES banner - NL

Pretest

Doel pretest

Vanaf het voorjaar 2025 kan uw school gebruikmaken van het Leerlingvolgsysteem (LVS) voor Bonaire voor de taal Papiamentu. De toetsen voor groep 3 t/m 8 van het basisonderwijs en leerjaar 1 t/m 3 van het voortgezet onderwijs zijn ontwikkeld maar moeten tijdens schooljaar 2023-2024 nog getest worden bij uw leerlingen door middel van een pretest. Alle leerlingen in de bovengenoemde leerjaren nemen deel aan deze pretest (behalve leerlingen in het vmbo: voor hen gelden de leerjaren 1 en 2). Aan de hand van deze pretest kunnen wij kijken welke vragen geschikt zijn om in de LVS BES-toetsen op te nemen. De antwoorden op de toetsvragen en de feedback van de docenten op de toetsen en de afname ervan gebruiken we om de laatste aanpassingen te doen. Deze pretest geeft de scholen ook meteen een goed beeld van hoe de toetsen eruitzien, en hoe ze afgenomen worden. Ook ontvangt de school de resultaten van hun leerlingen. Voor de toetsen Papiamentu is gebruikgemaakt van de richtlijnen van het Referentiekader Papiamentu. Er zijn toetsen op niveau ‘naar 1F’, 1F, ‘naar 2F’ en 2F beschikbaar. 

Afnameperiode

Er is nog één pretest afnameperiode: van 10 april tot 3 mei 2024.

Medewerkers van Bureau ICE zijn aanwezig bij de start van de afnames van de pretest op de scholen.

Belangrijke data

Datum Activiteit
Januari 2024 Resultaten Lezen, Luisteren en Taalverzorging bekend
Februari 2024 Resultaten Schrijven bekend
10 april 2024 Start afnameperiode 2
Juni 2024 Resultaten Lezen, Luisteren en Taalverzorging bekend
Augustus 2024 Resultaten Schrijven bekend

Af te nemen toetsen tijdens de pretest

Het gaat om toetsen voor Papiamentu voor de niveaus naar 1F, 1F, naar 2F en 2F voor de vaardigheden Lezen, Luisteren, Schrijven, Taalverzorging en Spreken.

Zie hierna een overzicht van de af te nemen toetsen per groep/leerjaar:

10 april t/m 3 mei 2024
Groep 3 luisteren, spreken, taalverzorging
Groep 4 lezen, luisteren, schrijven, spreken, taalverzorging
Groep 5 lezen, luisteren, schrijven, spreken, taalverzorging
Groep 6 lezen, luisteren, schrijven, spreken, taalverzorging
Groep 7 lezen, luisteren, schrijven, spreken, taalverzorging
Groep 8 lezen, luisteren, schrijven, spreken, taalverzorging
Leerjaar 1 lezen, luisteren, schrijven, spreken, taalverzorging
Leerjaar 2 lezen, luisteren, schrijven, spreken, taalverzorging
Leerjaar 3 lezen, luisteren, schrijven, spreken, taalverzorging

Begeleiding bij de voorbereiding en afname van de pretest

Uiteraard gaan wij de scholen begeleiden bij de voorbereiding en afname van de pretest.

De medewerkers van Bureau ICE zullen tijdens de eerste week van de pretest aanwezig zijn op de scholen. U bent hierover via de mail geïnformeerd.

Graag geven wij u de gelegenheid om al uw vragen m.b.t. de afname aan ons te stellen in een online vragenhalfuurtje op 3 april van 14.00 – 14.30 uur (AST). U kunt hiervoor contact opnemen met ons projectsecretariaat via lvsbes@bureau-ice.nl.

Inplannen afname toetsen pretest

Het is belangrijk dat u op uw school inplant wanneer welke toetsen tijdens de pretest worden afgenomen. De digitale toetsen Lezen, Luisteren en Taalverzorging neemt u klassikaal af. De papieren toets Schrijven wordt ook klassikaal afgenomen. Voor Spreken geldt dat wij in het PO per toets per school in 3 groepen bij 3 leerlingen een toets af willen nemen. (Voorbeeld: op school A groep 3, 4 en 5, op school B groep 6, 7 en 8 etc.) Voor Spreken geldt dat wij in het VO graag bij alle afdelingen (VMBO/MAVO/HAVO/VWO) per toets bij 2 à 3 leerlingen per niveau een spreektoets afnemen.

Voorbeeldafname pretest LVS BES (Lezen, Luisteren, Schrijven, Taalverzorging, Spreken) 

Dag 1 Dag 2
60 minuten voor Lezen 60 minuten voor Luisteren
60 minuten voor Schrijven 60 minuten voor Taalverzorging

Alle informatie over de af te nemen toetsen vindt u in de Afnamehandleiding. Alle bovenstaande toetsen moeten afgenomen worden tijdens de pretestperiode.

Belangrijke materialen ter voorbereiding op de pretest

Wij raden u aan om, ruim voorafgaand aan de afname van pretest, de volgende materialen te bekijken:

Er zijn voor Papiamentu voorbeeldtoetsen voor naar 1F-1F en voor naar 2F-2F: digitaal voor Lezen, Luisteren en Taalverzorging en op papier voor Schrijven en Spreken. In deze voorbeeldtoetsen zijn twee niveaus samengenomen, maar de ‘echte’ toetsen beslaan steeds één niveau. 

De benodigde Tekstboekjes Lezen, Toetsboekjes Schrijven en Toetsboekjes Spreken voor uw leerlingen nemen wij bij de start van de afname van de pretest mee naar alle scholen.

Leerlingen voorbereiden op afname pretest

Verder raden wij u aan om, in de week voorafgaand aan de afname van de pretest, samen met uw leerlingen de voorbeeldtoetsen klassikaal te gaan bekijken. Uw leerlingen kunnen deze voorbeeldtoetsen ook zelf maken. De voorbeeldtoetsen bestaan uit een beperkt aantal vragen zodat uw leerlingen alvast kunnen wennen aan de vraagstelling en de manier van antwoorden.

Geheimhouding

Let op! Het materiaal van LVS BES mag niet openbaar gemaakt worden. Dit geldt zowel voorafgaand als na de pretest. De toetsboekjes worden door een medewerker van Bureau ICE op de school bezorgd. Leerlingen mogen de toetsboekjes niet naar huis meenemen.