Menu

Rekenen met tussenantwoorden

Een instellingexamen en nieuwe rekeneisen

De centrale rekentoets wordt afgeschaft en wordt vervangen door een instellingsexamen. Ook zijn er nieuwe rekeneisen ontwikkeld. Voor studenten die in het studiejaar 2021-2022 starten met hun mbo-opleiding geldt de oude regelgeving nog: de studenten leggen een rekenexamen af, de uitslag komt op de resultatenlijst maar telt niet mee voor het behalen van het diploma. Voor studenten die in het studiejaar 2022-2023 starten, gelden de nieuwe rekeneisen en telt het resultaat van het rekenexamen mee voor het behalen van het diploma.

Door deze aanpassing van het rekenbeleid, mogen mbo’s zelf bepalen op welke manier zij toetsen of studenten aan de rekeneisen voldoen. De komst van het instellingsexamen rekenen maakt het mogelijk om op een andere manier te toetsen dan voorheen.

Validatie van tussenantwoorden

Het afgelopen jaar heeft Bureau ICE in samenwerking met AlgebraKiT en het onderwijsveld onderzoek gedaan naar een alternatieve manier van digitale toetsing. We hebben een toetsvorm ontwikkeld waarbij niet alleen het eindantwoord op een opgave centraal staat, maar ook de rekenstappen die een student maakt om tot het eindantwoord te komen. Het toetsprogramma valideert namelijk naast het eindantwoord ook de tussenantwoorden die een student geeft. Deze nieuwe manier van toetsing biedt een aantal voordelen, waaronder:

  • De berekeningen en tussenantwoorden worden opgeslagen. Door deze na de toetsafname te analyseren, kan een docent gerichte feedback geven.
  • In de nieuwe rekeneisen is meer aandacht voor de weg naar het eindantwoord. Als een student bijvoorbeeld de eerste helft van een opgave correct uitrekent, krijgt hij wel enkele punten voor deze rekenstappen, ook zonder eindantwoord. Heeft de student het eindantwoord juist, maar geen tussenantwoorden genoteerd, dan krijgt deze alle punten voor de opgave.

Lees hierover meer in het artikel ‘Rekenen met tussenantwoorden, ook digitaal?‘.

Hoe werkt het?

In deze rekentoets zitten vragen waarbij de student gebruikmaakt van digitaal kladpapier. Het doel van het digitaal kladpapier, is dat de student deelpunten kan krijgen voor goede tussenantwoorden, ook als het eindantwoord fout is. De student krijgt voor een goed antwoord alle punten, ook als de tussenantwoorden/rekenstappen niet zijn genoteerd, het invullen van tussenstappen is dus niet verplicht.

In de video laten we zien hoe reken met tussenantwoorden digitaal werkt.

Docenten gezocht voor een pilot!

Bij de huidige centrale rekentoets wordt enkel het eindantwoord gewaardeerd en worden geen deelpunten toegekend aan correcte tussenstappen. Door deze beperkte manier van toetsing wordt niet inzichtelijk welke rekenstrategie studenten gebruiken en waar ze eventueel fouten maken. Het gebruik van AlgebraKiT maakt het mogelijk om ook in digitale toetsen tussenantwoorden te waarderen.

Zowel voor formatieve als summatieve toetsing heeft dit een meerwaarde:

  • Als een toets met AlgebraKiT formatief wordt ingezet, zie je als docent welke strategie een student heeft gebruikt en waar eventueel fouten gemaakt worden in het rekenproces. Deze informatie kan vervolgens gebruikt worden bij het geven van feedback.
  • Als de toets met AlgebraKiT summatief wordt ingezet, meet je nauwkeuriger wat de student wel en niet kan. Wij vinden dit een eerlijkere manier van meten.

Heb jij als docent interesse in deze manier van toetsen? Doe mee aan de pilot*. Vul onderstaand formulier in, dan nemen wij contact met je op. 

*Mbo 2 tot en met 4 kunnen deelnemen.

Zien welke rekenstrategie studenten gebruiken en waar eventueel fouten gemaakt worden.
Bureau ICE

Meer weten of meedoen?

Oeps! We konden je formulier niet vinden.