Menu

Instellingsexamens moderne vreemde talen vernieuwd

Taalprofielen 2015

Binnen TOA Toetsplatform kun je gebruikmaken van een groot aantal vernieuwde instellingsexamens Engels, Duits en Spaans. De examens van Bureau ICE voldoen voor de vaardigheden Gesprekken voeren, Spreken en Schrijven volledig aan Taalprofielen 2015 (vertaling ERK).

Je ziet de vernieuwingen onder meer terug in de toevoeging van plusniveaus in de beoordelingsmodellen, nieuwe beoordelingsaspecten en aangepaste benamingen.

Waarom Taalprofielen 2015?
TOA hecht er waarde aan om een breed erkende norm als basis te hanteren voor examens die wij ontwikkelen. Voor de instellingsexamens Moderne Vreemde Talen (MVT) zijn dat altijd het Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment (CEFR) uit 2001 en de Taalprofielen van Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) uit 2004 geweest. In februari 2018 is een nieuwe versie van het CEFR verschenen. TOA is van mening dat dit referentiekader te omvangrijk en niet concreet genoeg is om tot eenduidige criteria te komen. Mede daarom is besloten om volledig gebruik te maken van de Taalprofielen als onderlegger van de instellingsexamens MVT en om ons daarbij te baseren op de meest recente uitgave hiervan: Taalprofielen 2015.

Downloads

In onderstaande downloads vind je meer informatie over de aanpassingen per instellingsexamen en kun je de beoordelingsmodellen bekijken.

Bureau ICE – Instellingsexamens moderne vreemde talen vernieuwd Lees meer over de vernieuwde instellingsexamens moderne vreemde talen en wat dit betekent voor de vaardigheden Gesprekken voeren, Spreken en Schrijven.

Overzicht aanpassingen instellingsexamens Engels Bekijk de aanpassingen in de instellingsexamens Engels.

Overzicht aanpassingen instellingsexamens Duits Bekijk de aanpassingen in de instellingsexamens Duits.

Overzicht aanpassingen instellingsexamens Spaans Bekijk de aanpassingen in de instellingsexamens Spaans.

Beoordelingsmodellen Engels Bekijk de beoordelingsmodellen van de instellingsexamens Engels.

Beoordelingsmodellen Duits Bekijk de beoordelingsmodellen van de instellingsexamens Duits.

Beoordelingsmodellen Spaans Bekijk de beoordelingsmodellen van de instellingsexamens Spaans.

Meer weten?

Heb je vragen over de vernieuwde instellingsexamens? Neem dan contact op via toa@bureau-ice.nl of bel 088 – 556 9800.