Menu

Spellingscontrole voor schrijftoetsen

Nieuwe functionaliteit

Met ingang van 27 september 2019 biedt TOA Toetsplatform een nieuwe functionaliteit: een spellingscontrole voor alle talen voor zowel toetsen als examens. We komen hiermee tegemoet aan de aanbeveling vanuit de MBO Raad om studenten met dyslexie gebruik te laten maken van spellingscontrole bij instellingsexamens Nederlands en Engels. Het is aan de school om hier beleid op te maken en aan de examencommissie om te bepalen of een specifieke student al dan niet recht heeft op deze ondersteuning. In beginsel staat de functionaliteit bij iedere instelling uit, de instellingsbeheerder kan dit aanzetten.

Lerend programma

Bij verkeerd gespelde woorden, zoals geod in plaats van goed, functioneert de spellingscontrole naar behoren. Sommige samengestelde woorden herkent het programma echter nog niet. Bij woorden als infobalie en poppodium gaf het programma het advies om deze uit elkaar te halen, terwijl je deze woorden gewoon aan elkaar schrijft. Deze woorden hebben we inmiddels aan het programma toegevoegd, zodat ze voortaan worden goedgekeurd tijdens de spellingscontrole. Het is in die zin dus een lerend programma.

Hoe ga je hiermee om?

We adviseren je als docent en assessor om studenten goed  voor te bereiden op het werken met de spellingscontrole. Zet het programma eerst formatief in, zodat je ziet hoe het werkt. Wat gaat wel goed en wat nog niet. Woorden die de spellingscontrole niet goedkeurt, kun je met onderstaand formulier aan ons doorgeven. Wij zorgen ervoor dat het programma deze woorden voortaan herkent en wel goedkeurt. We vinden het overigens niet wenselijk dat studenten zelf woorden kunnen toevoegen aan de woordenlijst. Dan is er te weinig controle dat de juiste woorden worden toegevoegd.

Heb je nog vragen naar aanleiding van dit bericht? Neem dan contact met ons op via toa@bureau-ice.nl of bel 088 – 556 98 00.

Oeps! We konden je formulier niet vinden.