Menu
TOA mbo banner
TOA mbo banner

Toetsen met het rubrics beoordelingsmodel per 25 mei mogelijk

Toetsen met rubrics beoordelingsmodel mogelijk

Wat is het rubrics beoordelingsmodel ook alweer?
Het rubrics beoordelingsmodel is een herziene versie van het globale beoordelingsmodel. De inhoud is herzien zodat de link met het Referentiekader Meijerink voor Nederlands en Taalprofielen 2015 voor de moderne vreemde talen scherper zichtbaar is. Ook geven pop-ups extra informatie zoals voorbeeldwoorden uit de taal of uitleg bij moeilijke termen.

In de TOA staan toetsen die twee varianten hebben: één met een diagnostisch en één met een globaal beoordelingsmodel. De variant met het diagnostisch beoordelingsmodel is nu uitgebreid met het globale én rubrics beoordelingsmodel. De titels van deze toetsen worden daarbij aangepast. Waar voorheen (DB) in de titel stond, staat nu alleen de naam van de toets. Bij het klaarzetten van de toets kan gekozen worden voor één van de drie modellen. De variant met alleen het globaal beoordelingsmodel en titel met (GB) blijft voorlopig nog wel bestaan. Deze worden in de zomer gearchiveerd. Op deze manier heeft het geen impact op jouw toets- of examenplan van dit schooljaar.

De toetsboekjes voor de kandidaten in deze toetsen zullen er anders uitzien dan je gewend bent. De beoordelingsinformatie staat niet meer in deze boekjes. Deze kun je vinden in de docentenhandleiding op de nieuwspagina in TOA. Lees deze handleiding goed door voor een betrouwbare en valide afname. In de bijlage van de handleiding vind je de beoordelingsmodellen per niveau. Ook vind je daar de beoordelingsmodellen, geschreven in begrijpelijke taal, voor de kandidaat. Zorg dat alle kandidaten op de hoogte zijn en/of deze in hun bezit hebben.

Aan de slag?

Wil je geen toets afnemen, maar ben je wel heel nieuwsgierig naar het rubrics beoordelingsmodel? Neem dan contact op met jouw TOA-adviseur of onze klantenservice.  Of kijk vanuit de rol als assessor of beoordelaar naar de gratis ‘demotoets’.

Wi jij en/of jouw mede-assessoren een taalassessorentraining volgen voor komend schooljaar, dan is dat vanaf heden ook mogelijk te doen met het rubrics beoordelingsmodel. Zo word je meteen klaargestoomd om te beoordelen met dit model!

Let op: De wijzigingen gaan over toetsen. Dezelfde wijzigingen voor instellingsexamens zullen in de zomer volgen. Daarover word je in een latere nieuwsbrief opnieuw geïnformeerd.