Menu

Rubrics beoordelingsmodel

Beoordelen is geen gemakkelijke taak. En een eerlijke beoordeling voor iedere student, dat vindt iedereen belangrijk. Het rubrics beoordelingsmodel is een nieuwe stap in die richting. Wij hebben het rubrics beoordelingsmodel samen met het werkveld ontwikkeld, om te zorgen voor gelijke beoordelingscondities en daarmee voor gelijke kansen voor iedere student.

Beoordelen van taalvaardigheid

Beoordelen kán heel eenvoudig zijn. De uitkomst van een rekensom is goed of fout. Het wordt al lastiger als de berekening die leidt tot de uitkomst, ook meetelt in de beoordeling. Een goede berekening met een foutieve uitkomst; welke waarde kennen we hieraan toe? Het wordt nog complexer als je een product moet beoordelen waaraan verschillende kenmerken zitten. Een werkstuk of een project, bijvoorbeeld. Nog ingewikkelder wordt het als je een vaardigheid moet beoordelen die veel aspecten kent of als er verschillende manieren zijn om tot het eindproduct te komen. Dat leidt al snel tot niet-consistente oordelen. Taalvaardigheid is zo’n vaardigheid waarbij assessoren zich erg wisselend kunnen gedragen als het aankomt op het beoordelen ervan.

Je kunt taalproductie niet simpelweg classificeren als goed of fout. Je hebt te maken met een continuüm: van uitermate gebrekkig naar uitmuntend en alles wat daar tussenin zit. Iedere docent kan beamen dat een taalproduct, zoals een opstel, debat of presentatie, in meer of mindere mate ‘goed’ kan zijn. Daarbij leiden meerdere wegen naar Rome: verschillende taalproducten kunnen uiteindelijk gewaardeerd worden met hetzelfde cijfer.

Het beoordelen van taalvaardigheid is al lang een punt van aandacht. Helaas bestaat er niet één ultiem beoordelingsmodel dat je in elke beoordelingssituatie uit de kast kunt trekken. Het beoordelen van taal kun je op verschillende manieren benaderen en de keuze voor een passend beoordelingsmodel vraagt het nodige denkwerk.

Een passend beoordelingsmodel bedenk je niet alleen

De toetsspecialisten van Bureau ICE zijn twee jaar geleden begonnen met het uitwerken van een nieuw beoordelingsmodel. Klantvragen die bij onze klantenservice binnenkwamen en de praktijkervaring van onze adviseurs en trainers dienden hiervoor als uitgangspunt.

De eerste conceptversie van de beoordelingssystematiek werd voorgelegd aan een groep gebruikers. Hun eerste indruk was positief en gezamenlijk hebben we de systematiek vastgesteld. Daarna is er een inhoudelijke slag gemaakt om deze vragen te beantwoorden:

 • Hoe vertalen we het referentiekader/de taalprofielen naar een duidelijk beoordelingsmodel?
 • Hoeveel tekst bevat een aspectomschrijving?
 • Op welke manier formuleren we?

Na deze inhoudelijke slag hebben we twee bijeenkomsten georganiseerd en gebruikers wederom gevraagd naar hun feedback. Samen met hen hebben we het model verfijnd. Dat heeft geresulteerd in de definitieve versie van het rubrics beoordelingsmodel.

Het rubrics beoordelingsmodel

Het rubrics beoordelingsmodel is ontwikkeld om beoordelaars meer handvatten te bieden tijdens het beoordelen. Het globale model vereist taalkundige kennis. In de praktijk blijkt die kennis nog wel eens weggezakt te zijn. Met meer voorbeelden en uitleg ondersteunt het model een grotere groep beoordelaars.

Zo bleek dat de term ‘excellent’ voor verwarring zorgde. De term impliceert dat iets nagenoeg foutloos moet zijn om deze beoordeling te krijgen. In het rubrics model hebben we deze term vervangen:

Globaal model Nederlands Rubrics model Nederlands   Globaal model MVT Rubrics model MVT
Onvoldoende Onvoldoende Onvoldoende Onvoldoende
Voldoende Voldoende Voldoende Voldoende
Excellent Goed Goed Ruim voldoende
Excellent Goed

In het rubrics beoordelingsmodel wordt per niveau een omschrijving getoond. Dit maakt het voor assessoren goed zichtbaar welk niveau ze selecteren. Ook is meteen helder welke ruimte voor verbetering er is voor de kandidaat.

Globaal beoordelingsmodel:

Beoordelingsmenu Globaal Beoordelingsmodel

Rubrics beoordelingsmodel:

Beoordeelmenu Rubrics Beoordelingsmodel

Om de beoordelaar te ondersteunen zijn bepaalde woorden of stukken tekst onderstreept. Door met de cursor boven de onderstreepte tekst te hangen, wordt er een toelichting van een term in het beoordelingsmodel of voorbeeldwoorden uit de taal getoond.

Rubrics Beoordelingsmenu

 

Bekijk het model zelf

Indien je beschikking hebt over een licentie in TOA, zet dan gratis een demotoets klaar. Hiervoor heb je de rol van docent of examenbureau nodig. Ga naar het tabblad Toetsen of Examens en maak gebruik van het zoekfilter. Typ in de zoekbalk: ‘Demotoets met rubrics beoordelingsmodel’.

Door kennis te maken met het rubrics model, kun je een afgewogen keuze maken tussen het globaal model of het rubrics model bij het beoordelen van examens. We raden je aan om als vakgroep een zorgvuldige afweging te maken voor en de keuze niet aan de individuele assessor te laten. Hiermee zorg je ervoor dat iedereen met dezelfde examencondities beoordeelt.

* Het globaal beoordelingsmodel is komend schooljaar nog beschikbaar, maar zal naar verwachting volgend jaar verwijderd worden.

Als je geen licentie in TOA hebt, maar wel graag meer informatie wilt, kun je contact met ons opnemen.

Selecteer categorie

Het rubrics beoordelingsmodel is ontwikkeld om beoordelaars meer handvatten te bieden tijdens het beoordelen. Het globale model vereist taalkundige kennis. In de praktijk blijkt die kennis wel eens weggezakt te zijn. Met meer voorbeelden en uitleg ondersteunt het model een grotere groep beoordelaars. Gebruikers zijn betrokken geweest bij de ontwikkeling en vaststelling van het rubrics beoordelingsmodel.

Voorheen was er automatisch een beoordelingsmodel gekoppeld aan een examen. Sinds schooljaar 2020 moet er bij het klaarzetten een keuze gemaakt worden tussen het globaal beoordelingsmodel en het rubrics beoordelingsmodel.

Het examenbureau zet tijdens het klaarzetten van examens een vinkje bij het juiste beoordelingsmodel. Het examenbureau krijgt vanuit de examencommissie te horen welk beoordelingsmodel gekozen moet worden. Om ervoor te zorgen dat iedereen onder dezelfde examencondities beoordeelt, adviseren wij de keuze niet aan de individuele assessor te laten.

* Het globaal beoordelingsmodel is dit schooljaar nog beschikbaar, maar zal naar verwachting volgend jaar verwijderd worden.

Er wordt betaald per afgenomen toets, ongeacht welk beoordelingsmodel er gekozen wordt. Aan het gebruik van het rubrics beoordelingsmodel zijn geen extra kosten verbonden. 
 
Ben je nieuwsgierig naar het model, maar hoef je voorlopig geen toetsen of examens af te nemen? Zet dan de gratis ‘Demotoets met rubrics beoordelingsmodel’ klaar. 

Beoordelen met het rubrics beoordelingsmodel kost niet meer tijd dan met het globaal beoordelingsmodel. Hoeveel tijd het beoordelen precies kost, is afhankelijk van de kennis en ervaring van de assessor. In het begin zal dat iets meer zijn, omdat het nieuw is. Het rubrics beoordelingsmodel ondersteunt beginnende assessoren beter door meer voorbeelden en handvatten te geven. De ervaren assessor is door de komst van het rubrics beoordelingsmodel niet meer (lees)tijd kwijt, maar blijft op zijn of haar eigen tempo beoordelen. 

Nee. Het cijfer komt bij zowel het globaal beoordelingsmodel als bij het rubrics beoordelingsmodel op dezelfde manier tot stand, namelijk: preconditievraag, niveaubepalingsvraag, en cijferbepaling. In het rubrics beoordelingsmodel is ervoor gekozen om de keuze van de assessor beter te ondersteunen, en inzichtelijk te maken welke route is gekozen. In het rubrics beoordelingsmodel kun je ook altijd weer terug om een score aan te passen. 

Wil je graag (weer) met (mede)assessoren getraind worden in het beoordelen? Of is je laatste training alweer een tijdje geleden en wil je je kennis opfrissenVolg dan een training met het rubrics beoordelingsmodel. Op deze manier gebruik je het meest recente beoordelingsmodel, en ben je dus verzekerd van actuele kennis. 

Vraag en antwoord

Algemeen

Sinds 2014 is de eindtoets verplicht, toen is ook wettelijk vastgelegd dat scholen keuzevrijheid kregen om een eindtoets te kiezen die past bij de visie van de school. Sinds het schooljaar 2014-2015 kunnen scholen daarom uit meerdere door de minister toegelaten eindtoetsen kiezen.

De toetsadviezen voor leerlingen die de IEP Eindtoets, ROUTE 8, Dia-eindtoets of AMN Eindtoets zijn opnieuw berekend.

Wij staan in nauw contact met de scholen om hen zo snel mogelijk de juiste informatie per leerling te geven.

Basisscholen wordt geadviseerd om zo snel mogelijk contact op te nemen met de ouders van leerlingen in groep 8, om hen op basis van de informatie die beschikbaar is snel uitsluitsel te geven of er eventuele gevolgen zijn voor het betreffende kind.

Het ministerie van OCW en de toetsaanbieders hanteren het uitgangspunt dat het voor het resultaat van de toets niet mag uitmaken welke toets een leerling maakt. Om die reden is besloten dat de eindtoetsen vanaf dit schooljaar (2018/2019) allemaal dezelfde toetsadviezen gebruiken, hierdoor zijn ze vergelijkbaar. Dat zijn vijf brede adviezen ( praktijkonderwijs/vmbo basis’, 2. ‘vmbo basis/vmbo kader’, 3. ‘vmbo kader/vmbo gemengd, theoretisch’, 4.‘vmbo gemengd, theoretisch/havo’ en 5. ‘havo/vwo’) en éénenkelvoudig advies (‘vwo’).

Gekozen is voor vooral brede of dubbele toetsadviezen, omdat een eindtoets een goede inschatting geeft van het instroomniveau in het vo, maar in veel gevallen niet zó specifiek dat daar één schoolniveau bij genoemd kan worden.

Scholen kunnen voor de verplichte eindtoets kiezen uit de centrale eindtoets van de overheid of een andere eindtoets die de minister heeft toegelaten. Hiervoor krijgt de minister advies van de Expertgroep Toetsen PO. Er vindt jaarlijks een controle plaats.

De eindtoets moet betrouwbaar en van goede kwaliteit zijn. Daarom gelden er voorwaarden voor bijvoorbeeld de inhoud en de afname van de eindtoets. Deze voorwaarden staan in het Toetsbesluit PO. Naast het Toetsbesluit PO is er een Toetswijzer eindtoets PO. Hierin staan de eisen voor de inhoud en vorm waaraan elke eindtoets moet voldoen.

In het algemene deel van de Toetswijzer eindtoets PO staan inhoudelijke kwaliteitseisen omschreven. Deze eisen gelden voor alle eindtoetsen. Zo gelden er eisen voor de wettelijk verplichte domeinen uit het Referentiekader taal en rekenen. In het algemene deel staan ook kwaliteitseisen voor de domeinen die toetsaanbieders optioneel in de eindtoets kunnen opnemen.

Het specifieke deel van de Toetswijzer eindtoets PO is alleen van toepassing op de Centrale Eindtoets (een van de vijf mogelijke eindtoetsen). Het beschrijft de inhoud en de toetsingsvorm van de centrale eindtoets. Daarnaast beschrijft dit deel het niveau waarop getoetst wordt. De eisen zijn beschreven in de Toetswijzer eindtoets PO.

Voor besturen

Nee, dit heeft geen invloed op de totaalscore, aangezien de toetsscores gelijk blijven. Daarmee heeft dit ook geen invloed op de beoordeling door de inspectie.

De inspectie werkt met referentieniveaus en deze zijn correct.

Voor ouders

Uiteraard zal jouw kind uitleg krijgen van de leerkracht op school.
Wij hebben voor de leerling een brief gemaakt om uitleg te geven: lees hier de leerlingbrief.

Op deze pagina houden we ouders/verzorgers op de hoogte van de laatste informatie rondom de IEP en het coronavirus. Je kunt ouders van deze informatie voorzien. Daarnaast is er voor ouders is er het adviespunt Ouders & Onderwijs. Ouders kunnen hier al hun vragen stellen door te bellen naar 088-6050101. Dit kan van maandag t/m vrijdag tussen 9.30-12.30 uur en 13.00-16.00 uur, en op woensdag- en donderdagavond tussen 19:30 en 21:30 uur. Op de site van Ouders & Onderwijs is ook een contactformulier beschikbaar die zij kunnen invullen om vragen te stellen.

Voor scholen

Je kunt twee dingen doen:

 • Je kunt het bijgestelde schooladvies heroverwegen. Op basis van deze tweede heroverweging kun je het eindadvies handhaven, indien je nog steeds van mening bent dat de leerling het beste past op het niveau van dit schooladvies.
 • Je kunt het bijgestelde schooladvies heroverwegen. Op basis van deze tweede heroverweging kun je het eindadvies naar beneden bijstellen, indien je van mening bent dat de leerling het beste past op dit niveau.

Het is aan jouw professionele oordeel om hier een besluit in te nemen.

Uiterlijk donderdag 23 mei om 12:00 staan die in de IEP-portal.

Het betekent niets voor het eindtoetsgemiddelde. De scores zijn voor alle eindtoetsscores goed berekend. De fout zit slechts in hoe deze scores worden vertaald naar toetsadviezen.

Nee, dit heeft geen invloed op de totaalscore, aangezien de toetsscores gelijk blijven. Daarmee heeft dit ook geen invloed op de beoordeling door de inspectie.

Vo-scholen kunnen zich met vragen wenden tot de VO-raad en tot het informatiepunt op rijksoverheid.nl.

De basisschool bepaalt het schooladvies van de leerling. Het is van belang het gesprek met de ouders goed te voeren, om hen te betrekken bij een eventuele bijstelling.

Indien een ouder het niet eens is met het uiteindelijke schooladvies kunnen zij via de klachtenprocedure van de school een klacht indienen.

Mochten zij dit niet afdoende vinden, dan kunnen ze contact opnemen met het informatiepunt Ouders & Onderwijs en het informatiepunt van rijksoverheid.nl of bij de speciaal ingestelde Informatielijn Eindtoets voor ouders.NR + MAIL NOEMEN

De basisschool bepaalt het schooladvies van leerlingen. Als de uitslag van de eindtoets hoger is dan het schooladvies, is het in de normale situatie verplicht voor de basisschool om het schooladvies te heroverwegen. Op basis van de eindtoetsresultaten kan een basisschool bepalen om het eindadvies naar boven bij te stellen.

In de nu ontstane situatie bepaalt de basisschool dus ook of een tweede bijstelling passend is bij de capaciteiten van een leerling. Voorop staat dat leerlingen op het best passende schoolniveau terecht komen, zodat ze een goede start in het voortgezet onderwijs kunnen maken.

Nee. Het betekent niets voor het eindtoetsgemiddelde en de normtabel. De scores zijn voor alle eindtoetsscores goed berekend. De fout zit slechts in hoe deze scores worden vertaald naar toetsadviezen.

Als je besluit om één of meer eindadviezen van leerlingen aan te passen, moet de school de nieuwe schooladviezen ook registreren in BRON.

Wij maken een aangepast bestand voor de school gereed, dat de school vervolgens via hun LAS (leerlingadministratiesysteem) opnieuw kan uitwisselen met BRON.

Dinsdag 28 en woensdag 29 mei worden deze op school geleverd. Op de dag van verzending ontvang je van ons een Track&Trace code zodat je kunt volgen hoe laat het pakket bij jou op school bezorgd wordt.

De inspectie werkt met referentieniveaus en deze zijn correct.

Ja, alle rapportages worden vernieuwd. Op de leerlingrapportages die nu in de portal staan, staat de oude verdeling van de categorieën. Op de nieuwe rapportages staat de nieuwe verdeling. Er komen ook nieuwe groeps- en schoolrapportages als er leerlingen zijn die een nieuw advies hebben gekregen. Het is dus verstandig om alle bestanden te vernieuwen, dan weet je zeker dat alles klopt.

De grensscores voor de verschillende toetsadviezen zijn opnieuw berekend. Waarschijnlijk liggen de scores van deze leerlingen heel dicht bij elkaar, maar hoort de ene leerling nog net bij de ene categorie, en de andere leerling net bij de volgende categorie. Dit heeft te maken met de afronding van de scores. Op de rapportages en bij de grenzen laten we alleen afgeronde cijfers zien.

De scholen/leraren kunnen zich richten tot ons.

Ja dat mag! Deze resultaten (behaalde referentieniveaus en detailscores) kloppen. De toetsadviezen zijn slechts voor een aantal leerlingen veranderd, maar ook van deze leerlingen kloppen de behaalde referentieniveaus en detailscores wel. Vanaf donderdag staan de nieuwe rapportages in de portal, je kunt ook wachten met het delen van de resultaten tot je deze rapportages hebt ontvangen.

Voortgezet onderwijs

Het schooladvies van de basisschool is leidend; hierop baseren scholen in het voortgezet onderwijs hun toelating.

Het is voor het voortgezet onderwijs niet toegestaan om op basis van de score van de eindtoets een kind niet toe te laten.

Het kan zijn dat basisscholen het eindadvies bijstellen naar aanleiding van de ontstane situatie. Aanpassingen in het schooladvies kunnen dus wel gevolgen hebben voor de toelating en plaatsing in het voortgezet onderwijs. Voorop staat dat kinderen op het best passende schoolniveau terecht komen, zodat ze een goede start in het voortgezet onderwijs kunnen maken.

Vo-scholen kunnen zich met vragen wenden tot de VO-raad en tot het informatiepunt op rijksoverheid.nl.

1. Kennismaken met de IEP Eindtoets

Leuk dat je interesse hebt in de IEP Eindtoets! Stuur even een mail naar iep@bureau-ice.nl, dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op om te kijken wat de mogelijkheden zijn.

Oefenen voor de IEP is gelukkig niet nodig. Het is natuurlijk wel goed om de leerlingen voor te bereiden op de eindtoets.

Voorbeeldboekjes
De leerlingen kunnen vooraf kennismaken met de IEP via het voorbeeldboekje. Je kunt er eens met de leerlingen doorheen bladeren om zo te kijken hoe de IEP Eindtoets eruit ziet en waar de antwoorden kunnen worden ingevuld.

Afnamehandleiding
De afnamehandleiding vind je in het IEP Eindtoetspakket en op onze website. Download de afnamehandleiding.

Instructievideo voor leerlingen
Voorafgaand aan de IEP Eindtoets kun je samen met de leerlingen de instructievideo bekijken.
Bekijk de instructievideo.

Op deze pagina vind je meer informatie voor ouders/verzorgers. Zo kun je een brochure of ouderbrief downloaden en vind je leeswijzers terug voor de leerlingrapportage.

IEP staat voor Inzicht Eigen Profiel.

Inmiddels zijn we gestart met de ontwikkeling van een digitale IEP Eindtoets, een logische stap vinden wij, gezien ons digitale IEP Leerlingvolgsysteem. Met de komst van een digitale variant vanaf 2023, is het mogelijk om leerlingen te laten kiezen tussen een digitale toets óf het papieren toetsboekje. Zo kan iedereen werken op de manier die het beste past.

Ja! We kunnen ons voorstellen dat je graag een brochure of een IEP Eindtoetsboekje wilt bekijken. Kijk op Kennismaken met de IEP Eindtoets voor de mogelijkheden.

De IEP Eindtoets meet de verplichte onderdelen:

 • Taal (lezen en taalverzorging)
 • Rekenen

De IEP Eindtoets is zo samengesteld dat alle leerlingen van groep 8 dezelfde toets maken. Er wordt dus vooraf niet geselecteerd op niveau.
In de eindtoets ligt de focus op het vaststellen van referentieniveau 1F en 2F voor taal (lezen en taalverzorging) en van referentieniveau 1F en 1S voor rekenen.

In 2021 zijn de afnamedata van de IEP Eindtoets:

 • dinsdag 20 april 2021
 • woensdag 21 april 2021

Een eindtoets moet in de wettelijke periode, tussen 15 april en 15 mei, worden afgenomen. De IEP Eindtoets wordt jaarlijks binnen deze periode afgenomen op twee opeenvolgende schooldagen. Een school maakt de gekozen eindtoets op de afnamedata die door de eindtoetsaanbieder is vastgesteld. Deze data zijn elk jaar ongeveer gelijk, mits er niks veranderd aan de wettelijke periode. Voor leerlingen die de eindtoets (gedeeltelijk) niet hebben kunnen maken tijdens de vastgestelde afnamedagen, bijvoorbeeld vanwege ziekte, kunnen de toets inhalen tot 31 mei.

Aan de IEP Eindtoets zijn voor basisscholen geen kosten verbonden. De kosten van de eindtoets worden door de overheid rechtstreeks aan Bureau ICE vergoed. Dit geldt overigens ook voor de andere eindtoetsen.

2. Aanmelden, inschrijven

We vragen jullie om de schooladviezen door te geven die jullie zelf in maart ook uitwisselen met BRON. Je hebt tot 14 maart om de adviezen aan ons door te geven. Het doorgeven van het schooladvies is noodzakelijk om de normering van de toetsadviezen voor alle eindtoetsen door de Expertgroep PO direct na de afname mogelijk te maken. De schooladviezen van de scholen worden hierbij als laatste check gebruikt, om te verifiëren of de eindtoetsadviezen passend zijn. Uiteraard gaan we vertrouwelijk met deze gegevens om. Het doorgeven van de schooladviezen heeft geen invloed op de aanmelding van de eindtoets.  Als je de schooladviezen niet hebt ingevuld worden de boekjes wel geleverd en kunnen de leerlingen deelnemen aan de IEP Eindtoets. Omdat het invullen van deze adviezen van groot belang is voor het opstellen van de eindtoetsadviezen, kan het wel zijn dat we een keer een herinnering sturen.

Soms komt je schooladvies niet helemaal overeen met het advies dat je ziet in de IEP-portal. Dit komt doordat GL en TL qua instroom- en uitstroomeisen (niveau) gelijkwaardig zijn. Alleen de inhoud en het vakkenpakket verschillen bij deze twee profielen. Daarom hebben wij GL en TL samen verpakt tot GT. Hieronder vind je een tabel met de schooladviezen en het advies wat je doorgeeft in de IEP-portal. Mis je nog een schooladvies? Geef deze dan aan ons door via iep@bureau-ice.nl, dan voegen we deze toe aan het overzicht.

Advies school Advies in de IEP-portal
PrO (praktijkonderwijs) pro
VMBO basisberoepsgerichte leerweg (VMBO Basis of BBL) vmbo bb
VMBO kader beroepsgerichte leerweg (VMBO Kader  of VMBO KBL) vmbo kb
VMBO Basis of BBL / VMBO Kader of VMBO KBL vmbo bb/vmbo kb
VMBO Kader/ TL vmbo kb/vmbo gl-tl
VMBO gemengde leerweg (VMBO GL) vmbo gl-tl
VMBO theoretische leerweg (VMBO TL of Mavo) vmbo gl-tl
VMBO TL / Havo vmbo gl-tl/havo
HAVO havo
HAVO/ VWO havo/vwo
VWO vwo

De aanmeldperiode loopt ieder schooljaar van 1 december tot en met 31 januari, je kunt je aanmelden via de IEP-portal iepeindtoets.nl.
Het is belangrijk dat je na het aanmelden de leerlingen in de portal zet door de leerlinggegevens te importeren vanuit je LAS. Daarna kun je per leerling selecteren welk boekje je wilt ontvangen. Pas nadat je dit hebt gedaan, is de aanmelding compleet en kunnen we materialen voor de leerlingen in orde maken. Daarnaast kun je tot 28 maart doorgeven welk schooladvies de leerling heeft gekregen. Vul in de portal hetzelfde definitieve schooladvies in dat je ook in maart uitwisselt met BRON.

Vervelend dat je niet meer kan inloggen. We gaan dit voor je oplossen! Vul het formulier in op het IEP Eindtoets Klantportaal, dan sturen we je jouw gebruikersnaam zo snel mogelijk op. Is er een collega op school die ook kan inloggen op de IEP-portal? Dan kan hij/zij ook jouw gebruikersnaam zien in de portal onder het kopje ‘Accounts’.

Wanneer een leerling niet meer meedoet aan de IEP Eindtoets, haal je deze in je LAS uit de deelnemerslijst en importeer je de lijst opnieuw. In het stappenplan wordt per LAS uitgelegd hoe je dit moet doen.

Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met je LAS. Zij kunnen je hiermee verder helpen.

Wat fijn dat er nog een leerling gaat IEPen! Importeer opnieuw de leerlinggegevens vanuit je LAS in de IEP-portal, inclusief de extra leerling. In het stappenplan wordt per LAS uitgelegd hoe je dit moet doen. Alleen de nieuwe leerling wordt toegevoegd. Zorg dat je voor deze leerling ook weer het juiste toetsboekje kiest.

Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met je LAS. Zij kunnen je hiermee verder helpen.

Alle leerlingen maken aan het eind van de basisschool een eindtoets. Voor leerlingen die na groep 7 de basisschool verlaten, ligt het daarom voor de hand dat zij in groep 7 de eindtoets maken. Dit is echter niet verplicht.
Meer informatie over de wet- en regelgeving omtrent de verplichte eindtoets vind je hier.

In principe maken alle leerlingen in groep 8 de eindtoets, maar er zijn enkele uitzonderingen. Deze leerlingen hoeven de eindtoets niet te maken maar mogen wel meedoen. Het bestuur van een basisschool kan in overleg met ouders besluiten dat een bepaalde leerling geen eindtoets hoeft te maken. Uitzonderingen worden gemaakt voor:

 • zeer moeilijk lerende kinderen met een IQ van 75 of lager;
 • kinderen die meervoudig gehandicapt zijn en door hun handicap moeilijk kunnen leren;
 • leerlingen die op het moment van de eindtoets 4 jaar of minder in Nederland zijn en het Nederlands nog niet voldoende beheersen.

In het schema “Moet deze leerling een eindtoets maken?” vind je uitleg over wanneer een leerling wel of niet mee hoeft te doen aan de eindtoets.

Voor leerlingen met een speciale ondersteuningsbehoefte zoals leerlingen met dyslexie, dyscalculie en/of een visuele of auditieve beperking worden aangepaste versies van eindtoetsen beschikbaar gesteld.

 

3. Speciale ondersteuning

De audiobestanden zijn beschikbaar vanaf 6 april 2021, dit is ook de bezorgdag van het IEP Eindtoetspakket.

Voor de leerlingen die met audio-ondersteuning werken kun je via de IEP-portal de audiobestanden downloaden. Wanneer je bent ingelogd, vind je de audio-bestanden direct in het overzicht.

Er worden twee soorten audio aangeboden; MP3 en spraaksynthese. Als je de mp3-bestanden downloadt kun je deze direct vanaf een apparaat (bijv. laptop/tablet) afspelen. Het is ook mogelijk om deze bestanden op een usb-stick te zetten of op een cd te branden.

Er worden twee verschillende soorten spraaksynthese aangeboden in de portal:

Bestand 1: .kes (2x voor boekje 1 en boekje 2)

 • Dit is alleen bruikbaar voor Kurzweil.
 • Het bestand bevat een beveiliging, zodat het woordenboek is uitgeschakeld, geen online content en spellingscontrole gebruikt kan worden.
 • Je dient de voorleestaal in te stellen in het Nederlands.

Bestand 2: .pdf (2x voor boekje 1 en boekje 2)

 • Dit is alleen bruikbaar voor alle overige spraaksynthese programma’s (Sprint/L2S/Alinea).
 • Kurzweil gebruikers kunnen het .pdf bestand niet omzetten (met pdf tok es) om het daarna te gebruiken.
 • Je dient de voorleestaal in te stellen in het Nederlands.
 • Voor het afspelen van het pdf-bestand (spraaksynthese) heb je een softwareprogramma nodig dat dit ondersteunt.

Hiervoor hoef je niets te doen. Elke speciale versie is voorzien van audio-ondersteuning, op de voorkant van het boekje van de leerling staat een audio-teken.

Voor de leerlingen die met audio-ondersteuning werken kun je vanaf 6 april via de IEP-portal de audiobestanden downloaden. Wanneer je bent ingelogd, vind je de audio-bestanden direct in het overzicht.

Voor leerlingen met een speciale ondersteuningsbehoefte is de IEP Eindtoets beschikbaar in de volgende aangepaste versies:

 • vergrote versie;
 • zwart-wit versie;
 • audio-ondersteuning door middel van MP3-bestanden;
 • audio-ondersteuning in de vorm van PDF-bestanden voor bijvoorbeeld: Kurzweil/Sprint Plus/Claroread/L2S
 • combinaties van bovenstaande zijn ook mogelijk.

Lees hier meer over de aangepaste versies van de IEP Eindtoets.

Het is per leerling verschillend of er speciale ondersteuning nodig is en welke het meest geschikt is. Bij leerlingen met dyslexie zien we dat er vaak audio-ondersteuning wordt aangevraagd. Leerlingen met dyslexie of dyscalculie hebben vaak ook baat bij extra tijd. We raden aan om te gaan voor de vormen van ondersteuning die de leerling gewend is. Toch nog twijfels? Je mag ons altijd even bellen om te sparren over passende ondersteuning.

De IEP Eindtoets is ook geschikt voor leerlingen met een speciale ondersteuningsbehoefte. Voor deze leerlingen wordt de IEP Eindtoets in een aangepaste vorm aangeboden. Het is aan de school om (eventueel samen met leerling/ouders) te bepalen, welke speciale ondersteuning nodig is om de eindtoets op een zo prettig mogelijke manier te laten verlopen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om:

 • leerlingen met dyscalculie;
 • leerlingen met dyslexie;
 • leerlingen met een visuele beperking (slechtzienden);
 • leerlingen met een auditieve beperking;
 • cognitief zwakke leerlingen.

 

4. IEP-portal - Mijn account

De inlogpagina van de IEP-portal bereik je via: iepeindtoets.nl. Hier log je in met je gebruikersnaam (00XX00-achternaam) en je wachtwoord.

Vervelend dat je niet meer kan inloggen. We gaan dit voor je oplossen! Vul het formulier in op het IEP Eindtoets Klantportaal, dan sturen we je jouw gebruikersnaam zo snel mogelijk op. Is er een collega op school die ook kan inloggen op de IEP-portal? Dan kan hij/zij ook jouw gebruikersnaam zien in de portal onder het kopje ‘Accounts’.

Vervelend dat je niet meer kunt inloggen. Gelukkig is het heel eenvoudig om een nieuw wachtwoord in te stellen!

Ga naar de inlogpagina via iepeindtoets.nl. Klik daar op ‘wachtwoord vergeten?’.  Vervolgens vul je de gebruikersnaam (00XX00-achternaam) in. Je ontvangt dan een link per mail om een nieuw wachtwoord in te stellen.

Weet je je gebruikersnaam niet meer? Vul het formulier in op het IEP-Eindtoets Klantportaal, dan sturen we je jouw gebruikersnaam zo snel mogelijk op. Is er een collega op school die ook kan inloggen op de IEP-portal? Dan kan hij/zij ook jouw gebruikersnaam zien in de portal onder het kopje ‘Accounts’.

5. Voorbereiding en afname IEP Eindtoets

De audiobestanden zijn beschikbaar vanaf 6 april 2021, dit is ook de bezorgdag van het IEP Eindtoetspakket.

Voor de leerlingen die met audio-ondersteuning werken kun je via de IEP-portal de audiobestanden downloaden. Wanneer je bent ingelogd, vind je de audio-bestanden direct in het overzicht.

Er worden twee soorten audio aangeboden; MP3 en spraaksynthese. Als je de mp3-bestanden downloadt kun je deze direct vanaf een apparaat (bijv. laptop/tablet) afspelen. Het is ook mogelijk om deze bestanden op een usb-stick te zetten of op een cd te branden.

Er worden twee verschillende soorten spraaksynthese aangeboden in de portal:

Bestand 1: .kes (2x voor boekje 1 en boekje 2)

 • Dit is alleen bruikbaar voor Kurzweil.
 • Het bestand bevat een beveiliging, zodat het woordenboek is uitgeschakeld, geen online content en spellingscontrole gebruikt kan worden.
 • Je dient de voorleestaal in te stellen in het Nederlands.

Bestand 2: .pdf (2x voor boekje 1 en boekje 2)

 • Dit is alleen bruikbaar voor alle overige spraaksynthese programma’s (Sprint/L2S/Alinea).
 • Kurzweil gebruikers kunnen het .pdf bestand niet omzetten (met pdf tok es) om het daarna te gebruiken.
 • Je dient de voorleestaal in te stellen in het Nederlands.
 • Voor het afspelen van het pdf-bestand (spraaksynthese) heb je een softwareprogramma nodig dat dit ondersteunt.

De leerlingen mogen bij het invullen van de antwoorden alleen een potlood gebruiken,  gebruik géén pen!

Hiervoor hoef je niets te doen. Elke speciale versie is voorzien van audio-ondersteuning, op de voorkant van het boekje van de leerling staat een audio-teken.

Voor de leerlingen die met audio-ondersteuning werken kun je vanaf 6 april via de IEP-portal de audiobestanden downloaden. Wanneer je bent ingelogd, vind je de audio-bestanden direct in het overzicht.

In 2019 heb je voor elke leerling een potlood gekregen. Helaas kregen we van scholen de reactie dat deze potloden vaak gebroken aankwamen. Daarom hebben we dit jaar een ander extraatje aan het IEP Eindtoets-pakket toegevoegd.

Dit jaar zit er voor elke leerling zit er een mapje in het pakket. Hier kan je de leerlingrapportage in stoppen, zodat de rapportage mooi blijft en niet kreukt.

Het is belangrijk om te weten dat je deze materialen niet mag houden. Alle toetsboekjes moeten retour gestuurd worden, ook de boekjes die teveel of dubbel ontvangen zijn. Plak de leerlingsticker op de boekjes en zet er een kruis op. Heb je nog boekjes op school, nadat het IEP Eindtoetspakket al is opgehaald? Geen probleem. Je kunt de boekjes aangetekend retour sturen naar:

Bureau ICE
P.a. I&O Research
T.a.v. Afdeling Veldwerk
Zuiderval 70
7543 EZ Enschede

Via onze website is het mogelijk om voorbeeldboekjes te bestellen waarin zowel taal- als rekenopgaven zijn opgenomen. Klik hier om deze voorbeeldboekjes te bestellen.

Het is handig om een aantal voorbeeldopgaven voor te leggen, zodat de leerlingen weten hoe de beantwoording van de opgaven in zijn werk gaat. Je vindt hier de antwoorden op de vragen uit het voorbeeldboekje.

Dat is vervelend! We gaan dit zo snel mogelijk oplossen. Stuur direct een e-mail naar: iep@bureau-ice.nl met daarin de volgende gegevens:

 • BRIN-nummer van je school
 • Schoolnaam
 • Naam van de contactpersoon
 • Naam van de leerling
 • Leerlingnummer
 • Omschrijving van het probleem (denk aan ontbreken van een sticker of een sticker die verkeerd geplakt is)

Let op: Wij sturen je de vervolgstappen z.s.m. per mail. Mocht je die niet ontvangen, bel ons dan: 088 556 9800.

Oefenen voor de IEP is gelukkig niet nodig. Het is natuurlijk wel goed om de leerlingen voor te bereiden op de eindtoets.

Voorbeeldboekjes
De leerlingen kunnen vooraf kennismaken met de IEP via het voorbeeldboekje. Je kunt er eens met de leerlingen doorheen bladeren om zo te kijken hoe de IEP Eindtoets eruit ziet en waar de antwoorden kunnen worden ingevuld.

Afnamehandleiding
De afnamehandleiding vind je in het IEP Eindtoetspakket en op onze website. Download de afnamehandleiding.

Instructievideo voor leerlingen
Voorafgaand aan de IEP Eindtoets kun je samen met de leerlingen de instructievideo bekijken.
Bekijk de instructievideo.

De IEP Eindtoets wordt afgenomen op twee ochtenden in april. In 2021 zal de IEP Eindtoets afgenomen worden op dinsdag 20 april en woensdag 21 april 2021. Op elk dagdeel krijgt de leerling zowel taal als rekenen aangeboden.

De afnameduur van de IEP Eindtoets is in principe 60 minuten per deel. De school heeft de mogelijkheid om rekening te houden met speciale ondersteuningsbehoeften van een leerling, bijvoorbeeld toetstijdverlenging.

Op deze pagina vind je meer informatie voor ouders/verzorgers. Zo kun je een brochure of ouderbrief downloaden en vind je leeswijzers terug voor de leerlingrapportage.

In de handleidingen staat alle informatie over de IEP Eindtoets. Er zijn drie documenten beschikbaar; de afnamehandleiding, het toetsreglement en de toetswijzer. Je vindt de handleidingen onder het kopje ‘Hulp’ in de IEP-portal. De afnamehandleiding ontvang je ook in het IEP Eindtoetspakket, lees deze goed door!

Nee, oefenen voor de IEP Eindtoets is niet nuttig en niet nodig. De IEP Eindtoets meet aan het einde van groep 8 in hoeverre een leerling de verschillende referentieniveaus beheerst. Hiervoor heeft de leerling al acht jaar lang geoefend! Lees hier waarom je niet hoeft te oefenen voor de IEP Eindtoets. 

Het is wel goed om leerlingen voor te bereiden op de toets, bijvoorbeeld wanneer een kind faalangst heeft. Zo begint hij/zij rustiger aan de toets. Ook is het handig om een aantal voorbeeldopgaven voor te leggen, zodat de leerlingen weten hoe de beantwoording van de opgaven in zijn werk gaat. Het is mogelijk om via onze website voorbeeldboekjes van de IEP Eindtoets te bestellen.

6. Bezorgen, ophalen

Wanneer je het lever-/ophaaladres wil aanpassen, log dan in op de IEP-portal en wijzig het aflever- en/of ophaaladres.

We bezorgen het IEP Eindtoetspakket op dinsdag 6 april. Controleer bij ontvangst direct alle boekjes en materialen goed a.d.h.v. je pakbon, en bewaar vervolgens alles in dezelfde doos. Het pakket bevat voor elke leerling:

 • Twee toetsboekjes
 • Twee naamstickers
 • De afnamehandleiding
 • De begeleidende brief
 • Het retouretiket

Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Neem direct contact met ons op via 088 556 98 00.
Zorg dat je het BRIN-nummer bij de hand hebt, dan lossen we het zo snel mogelijk op.

Dat is vervelend! We gaan dit direct oplossen. Vul op het IEP Eindtoets Klantportaal het formulier in, dan zorgen we dat de materialen zo snel mogelijk bezorgd worden.

Wij halen de toetsboekjes op donderdag 22 april op.

Kan er op die dag niemand op school aanwezig zijn om het pakket te overhandigen of is er in de tussentijd iets aan het adres veranderd? Geef dan een ander adres door via de IEP-portal.

7. Resultaten

Je kunt kijken naar de resultaten van de leerling op de verschillende domeinen bij taalverzorging, lezen en rekenen. Heeft de leerling ergens boven verwachting goed gescoord? Hebben jullie hier de afgelopen periode bijvoorbeeld extra aan geoefend met de leerling? Dan is het fijn dat de leerling hierin gegroeid is! Of het genoeg is om het advies bij te stellen, heeft ook met andere aspecten te maken. Een kind is namelijk meer dan taal en rekenen.

Je kunt ook nog kijken naar de behaalde toetsscore. Waar valt de score in de specifieke brede adviescategorie? Ligt de score dichterbij de lagere- of bij de hogere categorie?

IEP Eindtoets later gemaakt
De toetsboekjes van de leerlingen die de IEP Eindtoets later hebben gemaakt, kunnen niet mee in het reguliere nakijkproces. Deze rapportages zul je later in de IEP-portal ontvangen. De data hiervoor verschijnen later.

Tip! Om te zorgen dat je over een compleet en actueel groeps- en schooloverzicht beschikt, adviseren we je deze opnieuw te downloaden.

Heeft deze leerling de eindtoets niet later gemaakt? Dan is het vervelend dat je de resultaten niet kunt vinden. Bel ons dan even via 088 – 556 9800, dan kijken we meteen wat het probleem is en lossen we het op!

Vanaf schooljaar 2018/2019 geldt dat alle eindtoetsen een uitspraak doen over de referentieniveaus 1F en 2F bij taal en 1F en 1S bij rekenen. Alle eindtoetsen rapporteren hiermee op dezelfde wijze over de referentieniveaus, dit komt de vergelijkbaarheid ten goede.

De IEP-portal wordt elk jaar opgeschoond. Wij mogen de resultaten maar een beperkte tijd bewaren. Het is daarom belangrijk dat je de eindtoets resultaten altijd uit de portal download en lokaal opslaat.

Om de resultaten van vorig schooljaar te ontvangen, vragen we je een mail te sturen naar iep@bureau-ice.nl met daarin de volgende gegevens:

 • BRIN-nummer van de school
 • Contactpersoon
 • Welke rapportages wil je ontvangen?

Je LAS wisselt de eindtoetsresultaten automatisch uit met BRON. Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met je LAS.

Alles over het uitwisselen van de resultaten op de eindtoets met BRON vind je op de website van DUO.

De leerlingresultaten worden automatisch vanuit de IEP-portal naar je LAS gestuurd op. Hiervoor hoef je zelf niets te doen.

Vanaf het schooljaar 2018-2019 hanteren alle eindtoetsaanbieders dezelfde zes schoolcategorieën. Dit is bepaald door het ministerie van OCW. De schoolcategorieën zijn:

 • pro/vmbo bb
 • vmbo bb/vmbo kb
 • vmbo kb/vmbo gl-tl
 • vmbo gl-tl/havo
 • havo/vwo
 • vwo

Klik hier voor meer informatie. En klik hier voor een infographic over de eindtoetsadviezen.

Op de pagina met voorbeelden van de IEP Eindtoetsrapportages, kun je van iedere rapportage een leeswijzer downloaden.

Je ontvangt vanaf schooljaar 2019/2020 alleen digitale rapportages.

In week 20 heb je toegang tot de digitale leerling-, groeps- en schoolrapportages van de school via het IEP-portal. Je vindt de rapportages in het IEP-portal onder ‘Menu-Schoolresultaten’. Hier vind je de voorbeeldrapportages.

Je ziet dan in de IEP-portal meerdere bestanden:

 • LAS
  Voor het importeren van de resultaten in het leerlingenadministratiesysteem kun je het bestand genaamd ‘Leerlingadministratiesysteem (LAS)’ downloaden.

  • Let op! Je hebt dit bestand alleen als je de leerlingen automatisch hebt geïmporteerd in het IEP-portal. Als je één of meerdere leerlingen handmatig hebt toegevoegd, dan kun je de leerlingresultaten alleen handmatig invoeren in het LAS.
  • Let op! Dit is een ZIP-bestand. Dit bestand moet je niet uitpakken, maar je dient het gehele ZIP-bestand te importeren in je LAS. Download hier het stappenplan voor het importeren van de resultaten in het LAS van je school.
 • Rapportages
  Voor het downloaden van de resultaten op de IEP Eindtoets op leerling-, groep- en  schoolniveau kun je het bestand genaamd ‘rapportages’ downloaden. Je vindt zowel pdf-bestanden als een Excel. In Excel is het eenvoudig een leerling eruit te halen die niet meetelt voor de opbrengsten waarna je het schoolgemiddelde opnieuw kunt berekenen.

  • Let op! Dit is een ZIP-bestand. Deze dien je eerst uit te pakken voordat je de resultaten kunt bekijken.

Tip! Om te zorgen dat je over een compleet en actueel groeps- en schooloverzicht beschikt als je leerlingen hebt die de IEP-Eindtoets later hebben gemaakt, adviseren we je deze later opnieuw te downloaden.

De IEP Eindtoets meet de behaalde referentieniveaus van leerlingen op de vaardigheden lezen, taalverzorging en rekenen. Om de vergelijkbaarheid tussen de eindtoetsen te waarborgen, is voor alle eindtoetsen vastgelegd hoeveel procent van de opgaven goed beantwoord moet zijn om een referentieniveau te kunnen behalen.

Voor het bepalen van het toetsadvies worden de scores op de drie onderdelen omgezet naar een score op een schaal van 50 tot en met 100. Bij deze berekening weegt het onderdeel rekenen zwaarder mee dan de onderdelen lezen en taalverzorging.

De detailscores zijn de scores op de verschillende onderdelen van taalverzorging, lezen en rekenen.

Als het toetsadvies hoger is dan het schooladvies, dan is de basisschool verplicht om het schooladvies te heroverwegen. Dit betekent echter niet dat je verplicht bent het schooladvies ook daadwerkelijk bij te stellen. Het is aan het professionele oordeel van de leerkracht om hier een goed onderbouwde keuze in te maken en deze te motiveren naar leerling en ouder.
Als het toetsadvies lager is dan het schooladvies, dan hoef je het schooladvies niet te heroverwegen en mag het schooladvies dan ook niet aangepast worden.

Per onderdeel van de IEP Eindtoets wordt bekeken welk referentieniveau de leerling beheerst. Deze niveaus zijn in 2010 door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vastgesteld en beschrijven de taal- en rekendoelen die een leerling bij de overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs zou moeten beheersen. Voor taalverzorging en lezen zijn dat de referentieniveaus 1F en 2F. Voor rekenen is dat 1F en 1S. Het fundamentele niveau 1F is het niveau dat een leerling aan het einde van de basisschool tenminste zou moeten beheersen. Daarnaast heeft de overheid de ambitie dat een groot deel van de leerlingen op de basisschool een hoger niveau haalt; het streefniveau. Voor taal is dat het 2F-niveau en voor rekenen het 1S-niveau. Om leerlingen te begeleiden en te ondersteunen richting deze eindniveaus, worden de referentieniveaus uitgewerkt in tussendoelen en leerlijnen.

8. Opbrengstbepaling

Inmiddels is de Regeling leerresultaten po 2020, waarin de nieuwe beoordelingswijze staat beschreven, aangekondigd in de Staatscourant, zie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-69886.html.

Samenvattend is de nieuwe werkwijze als volgt:

De nieuwe beoordelingssystematiek verschilt niet langer per eindtoets, maar is voor alle eindtoetsen gelijk. De beoordeling vindt niet langer plaats aan de hand van de gemiddelde eindtoetsresultaten, maar aan de hand van de behaalde referentieniveaus 1F en 1S/2F. Daarbij kijkt de Inspectie niet langer naar drie jaar afzonderlijk, maar naar de resultaten van drie jaar samen (de resultaten van alle leerlingen in de drie jaar tellen nu even zwaar mee). Ook wordt niet langer rekening gehouden met de leerlingenpopulatie aan de hand van het percentage gewichtenleerlingen, maar aan de hand van de gemiddelde schoolweging behorend bij de betreffende drie schooljaren. Tot slot worden alleen de resultaten van leerlingen die voldoen aan de ontheffingsgronden buiten beschouwing gelaten. De resultaten van alle overige leerlingen tellen mee, ook die van leerlingen die net op school zitten en leerlingen met een IQ tussen 75 en 80. So- en sbo-scholen zijn vanaf dit schooljaar verplicht een eindtoets af te nemen, maar de wijze waarop de Inspectie naar de leerresultaten van deze scholen wijzigt niet. Het nieuwe onderwijsresultatenmodel geldt niet voor deze scholen.

Dit betekent dat de Inspectie in 2020/2021 op de nieuwe manier kijkt naar de behaalde referentieniveaus op de eindtoetsen van 2018, 2019 en 2020.

Meer informatie is te vinden op de website van de Onderwijsinspectie:

De schoolweging wordt ieder jaar vastgesteld door het CBS en kun je terugvinden in jouw LAS (leerlingadministratiesysteem) of op de website van de Inspectie van het Onderwijs.

Inspectie van het Onderwijs: Daarbij gebruiken we een nieuwe maat om rekening te houden met de leerlingenpopulatie van een school: de schoolweging. Deze schoolweging, die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent, kijkt naar meer kenmerken dan het tot nu toe gebruikte leerlinggewicht. Zo kunnen we goed rekening houden met de verschillen tussen leerlingenpopulaties. 

Bron: https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/onderwijsresultaten-primair-onderwijs/naar-een-nieuw-onderwijsresultatenmodel

Vanaf dit schooljaar, 2020/2021, kijkt de onderwijsinspectie met het nieuwe onderwijsresultatenmodel. De onderwijsinspectie kijkt welke referentieniveaus de leerlingen beheersen voor lezen, taalverzorging en rekenen, in de afgelopen drie schooljaren. Omdat we in 2020 de resultaten van de eindtoets missen door corona, kijkt de onderwijsinspectie bij de beoordeling van de resultaten alleen naar de op de eindtoets behaalde percentages referentieniveaus van de afgelopen drie jaren waarvan een eindtoetsresultaat beschikbaar is. De resultaten worden dus nu berekend over 2018, 2019 en 2021. Kijk voor de nieuwe regeling op deze pagina.

Nieuwe wettelijke regeling:

Stap 1.
Kijk eerst of er leerlingen zijn met een ontheffingsgrond*. Deze leerlingen tellen niet mee voor de opbrengstbepaling en kun je met behulp van de Excel uit het groepsoverzicht halen.

*Je vindt hier meer informatie op tussen deze veelgestelde vragen onder het kopje ‘Opbrengstbepaling’. 

Stap 2.
Bereken het aantal leerlingen dat het 1F niveau en het 2F/1S niveau heeft behaald. Bereken daarna hoeveel % dat is van het totaal aantal leerlingen.

Stap 3.
Pak jouw schoolweging erbij. Deze is op teldatum 1 oktober vastgesteld voor je school en staat in je leerlingadministratiesysteem. Bekijk of je boven of onder de signaleringswaarden uitkomt voor je school.

Lees hier de verschillen tussen het oude en het nieuwe onderwijsresultatenmodel.
Lees hier waarom alleen de leerlingen met een ontheffingsgrond niet meetellen.
Kijk voor het nieuwe onderwijsresultatenmodel op deze pagina.

vanponaarvo.nl/veelgestelde-vragen

Op de schoolrapportage zie je hoe de school ten opzichte van het IEP-landelijk gemiddelde gescoord heeft. Zie hier een voorbeeld:

 

Let op! Dit is veranderd t.o.v. 2019/2020. 

Vanaf 2020/2021 tellen uitsluitend de leerlingen met een ontheffingsgrond niet mee voor de opbrengstbepaling.

Lees hier de verschillen tussen het oude en het nieuwe onderwijsresultatenmodel.
Lees hier waarom alleen de leerlingen met een ontheffingsgrond niet meetellen.
Kijk voor het nieuwe onderwijsresultatenmodel op deze pagina.

vanponaarvo.nl/veelgestelde-vragen

 

Ter info, hoe was het dan in 2019/2020?

De volgende groepen werden t/m 2019/2020 niet meegeteld in de opbrengstbepaling van de Onderwijsinspectie:

 • Leerlingen met een ontheffingsgrond.
 • Leerlingen die uitstromen naar praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs.
 • Leerlingen met beperkte cognitieve capaciteiten op het gebied van taal én rekenen. Dit zijn leerlingen die maximaal het eindniveau van leerjaar 6 behalen voor taal én rekenen, of leerlingen met een IQ onder de 80 volgens een recente IQ-test die voldoet aan de criteria van de COTAN. Indien de IQ-test ouder is dan twee jaar, moeten gegevens uit het leerling- en onderwijsvolgsysteem de uitkomsten van de eerdere IQ-test bevestigen.
 • Leerlingen die in groep 7 of 8 op school zijn ingestroomd.

In de IEP-portal vind je een Exceloverzicht met de resultaten van alle leerlingen die de IEP Eindtoets gemaakt hebben. De leerlingen die niet meetellen met de opbrengstbepaling van je school kun je verwijderen uit het Exceloverzicht. Daarna kun je de nieuwe aantallen en percentages berekenen.

Vanaf dit schooljaar, 2020/2021, kijkt de onderwijsinspectie met het nieuwe onderwijsresultatenmodel. De onderwijsinspectie kijkt welke referentieniveaus de leerlingen beheersen voor lezen, taalverzorging en rekenen, in de afgelopen drie schooljaren. Omdat we in 2020 de resultaten van de eindtoets missen door corona, kijkt de onderwijsinspectie bij de beoordeling van de resultaten alleen naar de op de eindtoets behaalde percentages referentieniveaus van de afgelopen drie jaren waarvan een eindtoetsresultaat beschikbaar is. De resultaten worden dus nu berekend over 2018, 2019 en 2021. Kijk voor de nieuwe regeling op deze pagina.

Vanaf schooljaar 2020/2021 werkt de Inspectie van het Onderwijs niet meer met een normtabel. Er wordt nu gekeken naar de signaleringswaarden, passend bij jouw schoolweging.

Bron: https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/onderwijsresultaten-primair-onderwijs/naar-een-nieuw-onderwijsresultatenmodel/de-schoolweging-een-nieuwe-maat-voor-de-leerlingenpopulatie

9. Normeringsonderzoek

Je neemt het normeringsonderzoek in 2021 af op twee ochtenden in week 11 (15 t/m 19 maart). Houd rekening met een afname van twee keer twee uur (hetzelfde als bij de IEP Eindtoets).

Op 11 maart 2021 ontvangen jullie het pakket op school. Zorg ervoor dat je het juiste afleveradres hebt ingevuld in de IEP portal, en dat er iemand aanwezig is om het pakket aan te nemen.

Het is mogelijk om een vergrote versie in kleur aan te vragen. Er is geen audio-ondersteuning bij het normeringsonderzoek, en geen zwart-wit versie.

Nee, het normeringsonderzoek is niet ondersteund met audio. Voor de IEP Eindtoets kan je wel audio-ondersteuning aanvragen.

Als een leerling om wat voor reden dan ook het normeringsonderzoek niet kan maken van 15 t/m 19 maart, hoeft deze leerling hem niet op een later moment alsnog te maken. Stop de lege toetsboekjes in de doos, wij halen het pakket op maandag 22 maart op.

Wij halen de ingevulde toetsboekjes op maandag 22 maart op.

De vragen van het normeringsonderzoek moeten nog genormeerd worden, daarom kunnen we geen complete uitslag geven in de vorm van behaald referentieniveau en advies schooltype. Je krijgt een uitslag in de vorm van het percentage goed beantwoorde vragen. Deze uitslag ontvang je van ons in week 14 (5 t/m 9 april).

Informatie IEP Eindtoets voor ouder/verzorger

Als de schoolsoort wel wordt aangeboden maar er geen plaats meer is, kan de school niet worden gehouden aan het toelaten van jouw kind tot de betreffende schoolsoort. Je moet in dat geval zelf een andere school uitzoeken waar nog wel plaats is voor uw kind in de betreffende schoolsoort.

Als je kind extra ondersteuningsbehoefte nodig heeft, dan geldt de zorgplicht passend onderwijs. Jouw kind was immers al toegelaten. De VO-school helpt hem of haar dan bij het vinden van een passende plek (op het juiste niveau).

Het resultaat van de eindtoets basisonderwijs toetst in welke mate jouw kind de referentieniveaus voor taal en rekenen beheerst. Ook toont de eindtoets aan welk type vervolgonderwijs bij jouw kind past. De eindtoets is dus een hulpmiddel om vast te stellen of het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs inhoudelijk goed op elkaar aansluiten.

De toetsresultaten van de eindtoets dienen als second opinion voor het schooladvies dat op een eerder moment door de basisschool is opgesteld. Een betere uitslag van de toetsresultaten ten opzichte van het schooladvies, leidt tot een verplichte heroverweging van het schooladvies. De basisschool van jouw kind betrekt u bij deze heroverweging. Een slechtere toetsuitslag heeft geen invloed op het schooladvies.

Bijvoorbeeld: je kind krijgt als toetsadvies vmbo-bb/kb. Dat is hoger dan het schooladvies vmbo-bb. De leerkracht moet in dit geval het schooladvies heroverwegen. Dit betekent echter niet dat de leerkracht verplicht is het schooladvies ook daadwerkelijk bij te stellen. Een heroverweging betekent in ieder geval dat er goed naar de onderbouwing van het schooladvies gekeken wordt en er een weloverwogen afweging wordt gemaakt welk advies het beste is voor jouw kind. De leerkracht moet jouw als ouder/verzorger bij deze afweging betrekken.

Dit betekent dat jouw kind, net als alle groep 8-leerlingen, met ingang van schooljaar 2014-2015 een eindtoets moet maken. De basisschool van jouw kind heeft hierbij de keuze uit meerdere toetsaanbieders, waaronder de IEP Eindtoets van Bureau ICE. De school kiest voor één eindtoets voor al hun leerlingen.

De eindtoets wordt later in het schooljaar, namelijk in april of mei, afgenomen, zodat jouw kind de onderwijstijd in groep 8 zo goed mogelijk kan benutten en het maximale uit de lessen kan halen. Een ander voordeel van een latere afnamedatum, is dat het voortgezet onderwijs de meest recente gegevens over het taal- en rekenniveau van uw kind doorkrijgt. Zo sluiten basisonderwijs en voortgezet onderwijs goed op elkaar aan. Het schooladvies van de basisschool wordt op deze manier centraal gesteld bij de toelating tot het voortgezet onderwijs.

Het schoolbestuur van een basisschool kan besluiten dat sommige leerlingen geen eindtoets hoeven te maken. Dit doet het bestuur in overleg met u. Eventuele uitzonderingen kunnen gemaakt worden voor:

 • zeer moeilijk lerende kinderen;
 • kinderen die meervoudig gehandicapt zijn en door hun handicap moeilijk kunnen leren;
 • leerlingen die op het moment van de eindtoets 4 jaar of minder in Nederland zijn en het Nederlands nog niet voldoende beheersen.

Op onze website hebben wij een pagina ingericht met informatie voor ouders/verzorgers.
Klik hier om naar deze pagina te gaan.

Inhoud en onderzoek

De IEP Eindtoets heeft twee doelen: weergeven op welk referentieniveau een leerling taal en rekenen beheerst en een voorspelling doen voor de te volgen leerweg in het voortgezet onderwijs.

Soms wordt er op scholen zoveel getoetst, dat het bijna een doel op zich lijkt. Wij vinden dat een toets een middel moet zijn om het ontwikkelingsproces van leerlingen te monitoren en stimuleren. Het doel van een toets moet daarbij helder zijn. Je toetst bijvoorbeeld om de ontwikkeling of voortgang in kaart te brengen (diagnostisch toetsen), om een niveau vast te stellen of om te kunnen evalueren. Wanneer je weet wát je wilt toetsen, op welk moment en met welk doel, hou je zelf de regie. En dus ook over de toetsdruk bij de leerling.

Nee, die IEP Eindtoets is niet adaptief. De IEP Eindtoets is zo samengesteld dat alle leerlingen van groep 8 dezelfde toets maken, ongeacht het niveau van de leerling. Er wordt vooraf dus niet geselecteerd op niveau. Wij hebben een bewuste keuze voor papier gemaakt. Lees het hier.

De IEP Eindtoets loopt op van makkelijk naar moeilijk. Op deze manier ervaart iedere leerling een succesgevoel wat zelfvertrouwen geeft bij het maken van de toets. Uit ervaring blijkt dat leerlingen niet vroegtijdig afhaken en de toets volledig afmaken.

Leerlingen met dyslexie kunnen gebruikmaken van audio-ondersteuning en/of vergrote versie van het toetsboekje.

Uiteraard worden alle items nauwkeurig getest. Dit gebeurt middels normeringsonderzoeken. Jaarlijks ontwikkelt Bureau ICE nieuwe opgaven die worden voorgelegd aan leerlingen in een normeringsonderzoek.

Heeft uw school interesse om mee te werken aan een normeringsonderzoek? Stuur dan een e-mail naar iep@bureau-ice.nl

Wet- en regelgeving IEP Eindtoets

Met ingang van schooljaar 2014-2015 zijn er meerdere aanbieders van eindtoetsen. Scholen mogen kiezen of hun leerlingen de IEP Eindtoets maken of een andere eindtoets die door de minister is toegelaten. Alle eindtoetsen die aangeboden worden, voldoen aan een aantal inhoudelijke voorwaarden uit het Toetsbesluit Primair Onderwijs.

De eindtoets moet voldoen aan een aantal inhoudelijke voorwaarden uit het Toetsbesluit Primair Onderwijs.
Bureau ICE ontwikkelt de IEP Eindtoets. Deze is goedgekeurd door het ministerie van OCW en is toegelaten als erkende eindtoets.

Actuele informatie over de eindtoets primair onderwijs, vind je ook op de site van de Rijksoverheid.

Nee, zowel de basisschool als de VO-school mogen niet voorbijgaan aan de uitslag van de eindtoets als ‘second opinion’. De basisschool verstrekt de uitslag aan de VO-school. Wanneer de basisschool haar schooladvies op basis van de uitslag van de eindtoets moet heroverwegen, wordt de uitkomst hierover ook gedeeld met de VO-school. Als de heroverweging leidt tot een hoger schooladvies, dan geeft dit de betrokken leerling alsnog recht op toelating tot het in het bijgestelde advies aangegeven schooltype.

Nee, de VO-school mag de toetsgegevens van leerlingen niet langer gebruiken als enig of doorslaggevend criterium bij de toelating van leerlingen. Het schooladvies is nu leidend voor toelating tot het voortgezet onderwijs. Dit staat sinds 1 augustus 2014 in de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO, artikel 27, lid 1c) en het Inrichtingsbesluit WVO (artikel 3). In overleg tussen primair en voortgezet onderwijs in de regio kunnen afspraken gemaakt worden over de totstandkoming van het basisschooladvies.

De basisschool moet voor 1 maart het schooladvies vaststellen.

Jazeker. De eindtoets is een tweede, schoolonafhankelijk advies en de resultaten ervan kunnen het schooladvies nog positief beïnvloeden. Doordat de afname pas in april plaatsvindt, hebben leerlingen meer tijd om te werken aan het versterken van hun vaardigheden en te laten zien wat ze beheersen. Zo wordt de onderwijstijd maximaal benut.

Ook voor de VO-school heeft het later afnemen van de eindtoets een voordeel. De resultaten van de eindtoets kunnen gebruikt worden om een goed beeld te krijgen van de startpositie van leerlingen. Een toets aan het begin van de brugklas is daarmee niet meer nodig en dit vermindert de toetsdruk voor leerlingen.

Nog een voordeel is dat de resultaten op de eindtoets vanaf schooljaar 2015-2016, zicht geven op de positie van de leerling ten opzichte van de referentieniveaus voor taal en rekenen. Deze informatie kan de VO-school benutten om een doorlopende leerlijn te creëren voor taal en rekenen en zo een optimale aansluiting tussen PO en VO te bevorderen. Bovendien kan de basisschool deze gegevens gebruiken als reflectie op het eigen onderwijs.

De eindtoets wordt later in het schooljaar afgenomen, zodat scholen de onderwijstijd in groep 8 zo goed mogelijk kunnen benutten. Daarnaast kunnen de meest recente gegevens over het taal- en rekenniveau van leerlingen naar het VO worden gecommuniceerd. Zo sluiten basisonderwijs en voortgezet onderwijs goed op elkaar aan. Een ander voordeel is dat het schooladvies – dat eerder in het schooljaar door de basisschool wordt gegeven – centraal gesteld wordt bij de toelating tot het voortgezet onderwijs.

De eindtoets is een hulpmiddel om vast te stellen of het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs inhoudelijk goed op elkaar aansluiten. Het resultaat van de eindtoets laat namelijk zien in welke mate leerlingen de referentieniveaus voor taal en rekenen beheersen. Ook toont de eindtoets aan welk type vervolgonderwijs bij een leerling past.

Meer informatie over de wet- en regelgeving omtrent de verplichte eindtoets vind je hier.

Afname IEP Eindtoets 2019
Downloaden en importeren van de resultaten
Importeren van de resultaten

Via deze link vindt je de codes die je kunt invoeren bij het doorgeven van de eindtoetsgegevens aan BRON. De Onderwijsinspectie controleert de gegevens van de eindtoets die je in BRON zet.

Het ZIP-bestand kan vanuit de meeste Windows-versies worden geopend door te dubbelklikken op het bestand, of door met de rechtermuisknop op het bestand te klikken en te kiezen voor ‘Extract’ of ‘Uitpakken’. Het is ook mogelijk om gebruik te maken van een gratis versie van Winzip.

Wanneer je bent ingelogd via iep.toets.nl, vind je de resultaten onder ‘Menu –> ‘Schoolresultaten’.

Er zijn twee verschillende bestanden.

– Voor het importeren van de resultaten in het leerlingenadministratiesysteem download je het  bestand genaamd ‘leerlingadministratiesysteem (LAS)’.
– Voor het downloaden van de resultaten op de IEP Eindtoets op leerling-, groep- en  schoolniveau download je het bestand genaamd ‘rapportages’.

– Let op: beide bestanden zijn zip-bestanden. Waarschijnlijk moet je deze bestanden nog ‘uitpakken’ voordat je de resultaten kunt bewerken/bekijken.

Zip-bestand uitpakken en openen
Het zip-bestand kan vanuit de meeste Windows-versies worden geopend door te dubbelklikken op het bestand, of door met de rechtermuisknop op het bestand te klikken en te kiezen voor ‘Extract’ of ‘Uitpakken’. Het is ook mogelijk om gebruik te maken van een gratis versie van Winzip, die je kunt downloaden via: http://www.winzip.com/win/en/index.htm

Gegevens downloaden voor leerlingadministratiesysteem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Downloaden schoolrapportages

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normtabel
Rapportages IEP Eindtoets 2019

Er is geen direct verband met de score schooltype (onderaan op het leerlingrapport) en de punten die genoemd worden bij de domeinen taalverzorging, lezen en rekenen.

De getallen die daar genoemd worden geven de vaardigheid aan van een leerling op de betreffende domeinen. Het kan dan ook zo zijn dat de leerling 79, 72 en 64 punten (ter indicatie van de positie binnen het referentiekader) haalt en uiteindelijk een Score Schooltype krijgt van 61 punten.

Er wordt berekend wat de vaardigheid is van de leerlingen op lezen, taalverzorging en rekenen. Elk onderdeel heeft een weging: lezen twee keer, taalverzorging twee keer en rekenen drie keer. Op basis van die weging wordt uiteindelijk het schooladvies bepaald.

We raden je aan om alle rapportages (zowel het LAS-bestand als het bestand ‘Rapportages’) te downloaden uit de IEP-portal en op te slaan in jouw leerlingadministratiesysteem of op een andere plaats. Je kan de gegevens downloaden uit de portal tot oktober 2019. Hierna wordt de portal gereedgemaakt voor de IEP Eindtoets 2020.

Top 10 IEP Eindtoets

Je kunt kijken naar de resultaten van de leerling op de verschillende domeinen bij taalverzorging, lezen en rekenen. Heeft de leerling ergens boven verwachting goed gescoord? Hebben jullie hier de afgelopen periode bijvoorbeeld extra aan geoefend met de leerling? Dan is het fijn dat de leerling hierin gegroeid is! Of het genoeg is om het advies bij te stellen, heeft ook met andere aspecten te maken. Een kind is namelijk meer dan taal en rekenen.

Je kunt ook nog kijken naar de behaalde toetsscore. Waar valt de score in de specifieke brede adviescategorie? Ligt de score dichterbij de lagere- of bij de hogere categorie?

IEP Eindtoets later gemaakt
De toetsboekjes van de leerlingen die de IEP Eindtoets later hebben gemaakt, kunnen niet mee in het reguliere nakijkproces. Deze rapportages zul je later in de IEP-portal ontvangen. De data hiervoor verschijnen later.

Tip! Om te zorgen dat je over een compleet en actueel groeps- en schooloverzicht beschikt, adviseren we je deze opnieuw te downloaden.

Heeft deze leerling de eindtoets niet later gemaakt? Dan is het vervelend dat je de resultaten niet kunt vinden. Bel ons dan even via 088 – 556 9800, dan kijken we meteen wat het probleem is en lossen we het op!

Vervelend dat je niet meer kan inloggen. We gaan dit voor je oplossen! Vul het formulier in op het IEP Eindtoets Klantportaal, dan sturen we je jouw gebruikersnaam zo snel mogelijk op. Is er een collega op school die ook kan inloggen op de IEP-portal? Dan kan hij/zij ook jouw gebruikersnaam zien in de portal onder het kopje ‘Accounts’.

1. Vernieuwde IEP LVS

Het IEP LVS is compleet voor de leerjaren 3 tot en met 8, dat betekent dus dat je met al je leerlingen kunt IEP-en. Een paar hoogtepunten:

 • Het volgen van je leerlingen van groep 3 tot en met 8 op taal, rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling, leeraanpak en creatief vermogen
 • Eén inlog per leerkracht, ook als je aan meerdere groepen bent gekoppeld.
 • Eigen regie over het schoolaccount.
 • Leerlingen loggen in via Basispoort.
 • Leergroei en voortgang van de leerling via de Talententkaart, écht IEP: Inzicht Eigen Profiel

We zijn altijd bezig om het IEP Leerlingvolgsysteem verder uit te breiden en verbeteringen door te voeren met behulp van jullie feedback. Bekijk hier welke verbeteringen we hebben doorgevoerd in de afgelopen periode en welke verbeteringen er nog aan komen: Nieuw in het IEP LVS.

Ja, natuurlijk, en er is meer. De IEP Advieswijzer was er voor groep 7 en 8. Vanaf vorig schooljaar hebben we een compleet IEP leerlingvolgsysteem voor groep 3 tot en met groep 8. Wat voorheen de IEP Advieswijzer was, zit nu in het IEP LVS. Had bijvoorbeeld een groep 7 en een groep 8 licentie? Die kan je nu gewoon blijven gebruiken. Het ziet er alleen iets anders uit en je kunt de ontwikkelingen van de leerlingen van groep 7 naar groep 8 duidelijker in kaart brengen.

Je kunt er ook voor kiezen om je licentie uit te breiden met extra groepen. Zo kun je met je hele school gaan IEPen, je leerlingen volgen vanaf groep 3 tot aan de eindtoets in groep 8, hoe mooi is dat! Je kunt hier extra groepen aanvragen. Heb je nog vragen over je licentie? Neem dan contact met ons op via 088 556 98 00 of iep@bureau-ice.nl. We helpen je graag verder bij het kiezen van de juiste licentie voor jullie school.

Om in te loggen in IEP LVS ga je naar ieplvs.nl. Elke school heeft in LVS minstens één schoolbeheerder. De schoolbeheerder maakt de accounts aan voor jou en je collega’s. Vraag dus aan de schoolbeheerder bij jou op school wat jouw gebruikersnaam is.

Heeft jouw school nog geen schoolbeheerder doorgegeven? Doe dat dan snel via dit formulier.

Ja, in ons IEP Leerlingvolgsysteem kan je leerlingen volgen door de jaren heen. De resultaten uit verschillende jaren zijn met elkaar te vergelijken. Zo krijg je zicht op de doorlopende leerlijn van de leerlingen.

De volgtoetsen lezen en rekenen voor leerjaar 3 t/m 8 en taalverzorging voor leerjaar 6 t/m 8 zijn positief beoordeeld door de Expertgroep PO.

 

Ja, die is er zeker, dat is ons uitgangspunt geweest, bij het ontwikkelen van het IEP LVS. We zijn van van achter (groep 8) naar voor (groep 3) gaan werken om zo steeds de einddoelen van het basisonderwijs goed in het vizier te houden. Wat betekent dat? De doelen die gemeten worden met de IEP Eindtoets sluiten naadloos aan op de doelen van de andere leerjaren. De inhoud van de  taal- en rekentoetsen van het IEP LVS en de IEP Eindtoets is gebaseerd op de inhoud van het referentiekader taal en rekenen. Vanaf groep 6 maakt het IEP LVS inzichtelijk in welke mate leerlingen op weg zijn naar het referentieniveau 1F, 2F en/of 1S. In lijn met de scores op de IEP Eindtoets worden in het IEP LVS de scores 60 en 80 gebruikt om aan te geven of de leerlingen respectievelijk het 1F of het 2F/1S behaald hebben. De domeinscores geven vervolgens op leerling-, groeps- en schoolniveau inzicht welke domeinen positief of negatief bijdragen aan het behalen van een bepaald referentieniveau. Deze informatie is uiterst waardevol bij het afstemmen van het onderwijsaanbod.

Op basis van de resultaten op de taal- en rekentoetsen in groep 7 en 8 berekent het IEP LVS een pré-advies en een schooladvies. Dit advies is direct beschikbaar nadat de leerlingen de toetsen (totale afnameduur gemiddeld drie uur) gemaakt hebben. Een kind is echter meer dan taal en rekenen. In het IEP LVS zitten daarom ook instrumenten die leeraanpak, sociaal-emotionele ontwikkeling en creatief vermogen meten. Deze instrumenten geven de leerling Inzicht in hun Eigen Profiel (IEP). Daarnaast bieden de instrumenten de leerkracht aanknopingspunten om het berekende pré- of schooladvies aan te passen op basis van het complete kindbeeld.

2. Algemene informatie IEP LVS

Het IEP LVS is een digitaal leerlingvolsysteem voor groep 3 t/m 8. Op basis van het hoofd-hart-handen-principe heb je continu inzicht in het complete kindbeeld. Naast de cognitieve vaardigheden (hoofd) brengt het digitale volginstrument ook de sociaal-emotionele ontwikkeling, de leeraanpak en het creatief vermogen in beeld (hart en handen). Een kind is namelijk meer dan taal en rekenen.

Kwalificatie is een belangrijk doel van ons onderwijs. Met het IEP LVS geven we dan ook de resultaten op taal en rekenen weer aan de hand van de referentieniveaus. In groep 7 geven we tevens een pré-advies en in groep 8 een schooladvies. Voor groep 6 (en de onderbouw) vinden we een dergelijk advies nog te vroeg. Daarom laten we voor die leerlingen alleen de scores zien van het behaalde referentieniveau taal en rekenen.

Naast kwalificatie zijn socialisatie en persoonsvorming ook belangrijke doelen van ons onderwijs. Daarom bestaat het IEP LVS naast de hoofdtoetsen, uit  hart- en handentoetsen. Deze instrumenten zijn speciaal ontwikkeld om door de leerling zelf in te vullen. Zo krijgt de leerling inzicht in zijn/haar eigen profiel op leeraanpak, sociaal-emotionele ontwikkeling en creatief vermogen. Een kind is namelijk meer dan taal en rekenen.

In het IEP LVS zijn toetsen beschikbaar op de niveaus van de leerjaren 3 t/m 8. Het is extra makkelijk gemaakt om los van de leerjaren leerlingen te toetsen op hun individuele niveau.

Voor de inspectie ben je verplicht om een gedegen instrument voor sociaal-emotionele ontwikkeling te gebruiken en de leerlingen daarmee systematisch te volgen. Daarmee voldoe je dus al vrij snel aan de eis van de inspectie. De instrumenten sociaal-emotionele ontwikkeling, leeraanpak en creatief vermogen in het IEP LVS zijn bedoeld als self-assessment en als hulpmiddel om het gesprek aan te gaan met je leerlingen.

Daarnaast ben je verplicht om sociale veiligheid en welbevinden te monitoren in groep 7 en 8 volgens de eisen die de wet Veilgheid op School stelt. Daarvoor hebben wij een koppeling met Vensters van de PO-raad; dit is één van de goedgekeurde instrumenten.

Het IEP Leerlingvolgsysteem is een digitale omgeving zodat je als leerkracht zelf bepaalt wanneer je het IEP LVS inzet gedurende het jaar. Je kunt op deze manier toetsen flexibel inzetten en daarmee aansluiten bij de onderwijsbehoefte per leerling. Bovendien zijn de resultaten direct online in te zien.

Doordat het IEP LVS een digitaal systeem is, is er makkelijk een overzicht van de hele klas te krijgen, zijn overdrachten naar het volgende jaar makkelijker en hoeven toetsresultaten niet handmatig te worden ingevoerd. Op deze manier wil het IEP LVS bijdragen aan ontlasting van werkdruk.

Omdat sommige leerlingen het fijner vinden om van papier te lezen, zijn alle teksten te downloaden en uit te printen. Voor verschillende taaltoetsen zijn ook papieren toetsen beschikbaar. Op deze manier kan je goed aansluiten bij de wensen en de behoeftes van de individuele leerlingen. In de handleiding vind je een overzicht van alle toetsen en kun je zien welke digitaal zijn, en welke op papier beschikbaar zijn.

Hier lees je meer over onze keuze.

Het is mogelijk om voorbeeldvragen van de toetsen in te zien door de demo te bekijken.

Vanaf schooljaar 2019-2020 is het IEP LVS een compleet leerlingvolgsysteem met toetsen van groep 3 t/m groep 8. In het toetsoverzicht zie je welke toetsen er allemaal online staan in het IEP LVS.

Het IEP LVS werkt volgens het hoofd-hart-handen-principe en brengt naast de cognitieve vaardigheden (hoofd), ook de sociaal-emotionele vaardigheden, de leeraanpak en het creatief vermogen (hart en handen) in kaart.

Dit digitale volginstrument bevat toetsen voor de cognitieve vakgebieden taal en rekenen en daarnaast digitale vragenlijsten om op een objectieve manier de leeraanpak, sociaal-emotionele ontwikkeling en het creatief vermogen van een leerling in kaart te brengen.

De ontwikkelingen op het gebied van hoofd, hart én handen worden weergegeven op de talentenkaart. In het IEP LVS is heel makkelijk van elke leerling een talentenkaart te maken. Bekijk hier een voorbeeld van een talentenkaart.

3. Inloggen en mijn account

Inloggen voor het IEP LVS gaat via ieplvs.nl. Als schoolbeheerder of leerkracht log je daar in met je gebruikersnaam en wachtwoord.

Leerlingen loggen in via Basispoort.

Leerlingen loggen in via Basispoort. Het is belangrijk dat de schoolbeheerder in Basispoort het IEP LVS aanvinkt. Dan kunnen de leerlinggegevens overgezet worden naar het IEP LVS. Daarna kunnen de leerlingen inloggen via Basispoort.

Bekijk hiervoor de handleiding voor het koppelen met basispoort.

Als je je wachtwoord vergeten bent of opnieuw wilt instellen, vul dan hier jouw gebruikersnaam in. Je krijgt dan een mail met een link om een nieuw wachtwoord in te stellen.

Weet je niet (meer) wat jouw gebruikersnaam is? Dit kan je navragen bij de schoolbeheerder op jouw school. Hij of zij beheert alle accounts.

4. Afname IEP LVS

Om een toets klaar te zetten in het IEP LVS, ga je rechtsboven naar ‘menu’, en kiest dan ‘groepsoverzicht’. Aan de rechterkant zie je nu de knop ‘toetsen klaarzetten voor groep’.

Vervolgens kies je de vaardigheid en selecteer je voor welke leerlingen je welke toets klaar wilt zetten. Kies voor ‘Volgende stap’ en vervolgens voor ‘Bevestigen’. De toetsen staan klaar en de leerlingen kunnen starten.

Een uitgebreide uitleg vind je in onze handleiding.

Om gebruik te maken van het IEP LVS is het belangrijk dat er een koppeling is met Basispoort. Het IEP LVS haalt alle leerlinggegevens uit Basispoort, daarna kunnen deze leerlingen inloggen via Basispoort. De schoolbeheerder kan in Basispoort IEP LVS toestemming geven voor een koppeling.

Bekijk de handleiding voor het koppelen met basispoort.

Het IEP LVS wordt volledig online afgenomen. Het is niet nodig om software te installeren. De toetsen kunnen worden afgenomen op een vaste computer, laptop of tablet (Apple, Android of Windows).

Voor een goede weergave van de toetsen dient een tablet een minimaal schermformaat van 9.7 inch te hebben. De vereiste bandbreedte per apparaat is 1 Mb/s bij gelijktijdig gebruik. Het LVS werkt in Firefox en Google Chrome. Bij voorkeur gebruik je de meest actuele versie van Google Chrome. Dit geldt ook voor de IEP Eindtoets Engels.

Als leerkracht zet je toetsen klaar voor jouw leerlingen. Dat kan één zelfde toets voor de hele klas zijn, of verschillende toetsen op het individuele niveau van de leerlingen. Wanneer de toetsen klaargezet zijn loggen de leerlingen in via Basispoort. Zij kunnen dan de toets die voor hen klaarstaat maken. Ze kunnen altijd maar één toets tegelijkertijd maken. Voor het afnemen van de IEP toetsen heb je dus alleen computer of tablets en een internetverbinding nodig.

Bekijk in de handleiding hoe je een toets klaarzet.

Lees meer over de afname in de handleiding.

De toetsen en vragenlijsten hebben geen tijdslimiet. De leerlingen maken de toets bij voorkeur in één keer. Het komt vaak voor dat de ene leerling meer tijd nodig heeft dan de andere leerling.

In deze tabel zie je een indicatie van de tijd per toets/instrument.

Je bepaalt zelf wanneer je de toetsen afneemt. De leerling is leidend, niet de toets. Als leerkracht weet je wanneer de leerling er aan toe is om een volgtoets te maken. Je kijkt bijvoorbeeld naar de vorderingen op de methodetoetsen en wat je ziet van de leerlingen in de klas.

Uiteraard denken wij ook graag met je mee. Neem dan contact met ons.

We hebben verschillende documenten om je op weg te helpen met het IEP LVS. Met de Quickstart kan je snel van start. Wil je verdieping en meer uitleg? Neem dan een kijkje in onze handleiding.

5. Resultaten IEP LVS

Uitleg over het interpreteren van de resultaten lees je in de handleiding. Extra uitleg over het evalueren en analyseren lees je bij stap 8.

Heb je hulp nodig of wil je graag overleggen? We helpen je graag. Je kunt contact met ons opnemen via 088 556 9800 of iep@toets.nl.

De rapportage van het IEP LVS wordt ook wel de talentenkaart genoemd. Op deze talentenkaart worden alle ontwikkelingen van de leerling weergegeven op het gebied van hoofd, hart en handen. Zo geeft de talentenkaart inzicht in waar de leerling staat en hoe hij gegroeid is. Je kunt in dit voorbeeld van de talentenkaart zien hoe die eruit ziet.

De talentenkaart is eenvoudig uit het IEP LVS te halen. Wanneer je op de pagina van één leerling bent, zie je onder de naam drie tabbladen. Kies voor het tabblad ‘Talentenkaarten’. Hier kan je een nieuwe talentenkaart toevoegen. Je kan zelf toelichtingen schrijven en bepalen wat er wordt weergegeven. Je kan de talentenkaart vervolgens opslaan en downloaden. Voor duidelijke uitleg over hoe je de talentenkaart maakt kan je in de handleiding kijken.

Het IEP LVS berekent een pré-advies (leerjaar 7 periode II) en een schooladvies (leerjaar 8 periode I). Een goed schooladvies is een bij de leerling passend advies, waarin alle talenten van een leerling zijn meegenomen ongeacht of het praktijkonderwijs of vwo omvat. Het is een advies om trots op te zijn.

Het IEP LVS doet een voorstel voor een pré-advies of een schooladvies op basis van de basistoetsen taal (lezen en taalverzorging) en rekenen voor zowel groep 7 als groep 8. Om het pré-advies of schooladvies te verfijnen is het belangrijk om ook de overige hoofd-hart-handen-vaardigheden mee te nemen. Denk hierbij aan de uitslagen op de overige toetsen in het IEP LVS (Woordenschat, Schrijven, Leeraanpak, Sociaal-emotionele ontwikkeling, Creatief vermogen) en je observaties van de leerling in de klas.

De resultaten zijn op verschillende manieren in te zien in het IEP LVS. Door in het groepsoverzicht op de naam van de leerling te klikken, kom je bij het leerlingprofiel. Hier zie je de groei van de leerling per vaardigheid, de voortgangsgrafiek, maar kan je ook de resultaten van de verschillende afnames inzien.

Op de groepspagina zie je in een overzicht de status van alle afnames van de hele groep. Wanneer je naar het tabblad ‘Resultaten’ gaat, zie je in één oogopslag alle resultaten van de leerlingen uit deze groep. Je kunt hier ook verder inzoomen op de detailsscores per vaardigheid voor de hele groep. In de handleiding bij stap 6 vind je meer informatie over het inzien van de resultaten.

Aanmelden IEP LVS

Mooi dat je geïnteresseerd bent in het IEP LVS! Ga naar de aanmeldpagina voor het IEP LVS om je aan te melden.

Voor besturen IEP LVS

Ja, zowel de resultaten van het IEP LVS als de de IEP Eindtoets zijn opgenomen in de bovenschoolse IEP module.

De volgtoetsen lezen en rekenen voor leerjaar 3 t/m 8 en taalverzorging voor leerjaar 6 t/m 8 zijn positief beoordeeld door de Expertgroep PO.

 

Ja, die is er zeker, dat is ons uitgangspunt geweest, bij het ontwikkelen van het IEP LVS. We zijn van van achter (groep 8) naar voor (groep 3) gaan werken om zo steeds de einddoelen van het basisonderwijs goed in het vizier te houden. Wat betekent dat? De doelen die gemeten worden met de IEP Eindtoets sluiten naadloos aan op de doelen van de andere leerjaren. De inhoud van de  taal- en rekentoetsen van het IEP LVS en de IEP Eindtoets is gebaseerd op de inhoud van het referentiekader taal en rekenen. Vanaf groep 6 maakt het IEP LVS inzichtelijk in welke mate leerlingen op weg zijn naar het referentieniveau 1F, 2F en/of 1S. In lijn met de scores op de IEP Eindtoets worden in het IEP LVS de scores 60 en 80 gebruikt om aan te geven of de leerlingen respectievelijk het 1F of het 2F/1S behaald hebben. De domeinscores geven vervolgens op leerling-, groeps- en schoolniveau inzicht welke domeinen positief of negatief bijdragen aan het behalen van een bepaald referentieniveau. Deze informatie is uiterst waardevol bij het afstemmen van het onderwijsaanbod.

De toetsen van het IEP LVS zijn gebaseerd op de referentieniveaus (groep 6 t/m 8) en de tussendoelen van het SLO (groep 3 t/m 5). In het nieuwe schooljaar (2019-2020) wordt het IEP LVS gekoppeld met de verschillende leerlingadministratiesystemen (oa. ParnasSys en Esis). Dit maakt het mogelijk om bovenschools inzicht te krijgen in de mate waarin de scholen op weg zijn naar het behalen van de diverse referentieniveaus 1F, 2F en 1S. Het IEP LVS sluit hierbij optimaal aan bij het nieuwe onderwijsresultatenmodel van de Inspectie van het Onderwijs.

Aanbod

JIJ! biedt:

 • Genormeerde, objectieve toetsen, zowel cognitief als sociaal-emotioneel
  Onze toetsen zijn ontwikkeld door onze eigen toetsspecialisten en zijn direct digitaal af te nemen. Zo heb je de zekerheid dat je een betrouwbare en valide toets afneemt, zonder deze zelf helemaal te moeten construeren. Kwaliteit zonder dat het kostbare werktijd kost dus.
 • Een flexibel, digitaal leerlingvolgsysteem
  Door leerlingen door de tijd heen te volgen, krijg je inzicht in hun leerproces en ontwikkeling. Een leerlingvolgsysteem houdt digitaal de toetsmomenten en -resultaten geautomatiseerd bij en verwerkt deze in rapportages op individueel niveau. Hiermee kun je bepalen hoe je de leerling het best kunt ondersteunen in de les. Tegelijk kun je de voortgang zichtbaar maken voor het afleggen van verantwoording.
 • Betaalbare schoolexamens kijk- en luistervaardigheid en rekenen met regie voor de docent
  Vanaf schooljaar 2020-2021 biedt JIJ! valide en betrouwbare kijk- en luistertoetsen voor het schoolexamen. Voor de vakken Nederlands, Engels, Duits en Frans zijn de schoolexamens beschikbaar, waarbij je zelf bepaalt op welk moment, niveau en device je de toetsen afneemt. Daarnaast zijn er schoolexamens rekenen die geschikt zijn voor bovenbouwleerlingen zonder wiskunde in hun pakket. Je kunt kiezen voor één volledig schoolexamen of vier deelexamens, dus een deelexamen per rekendomein.
 • Advies en ondersteuning bij het opstellen van toetsbeleid
  Wij adviseren en ondersteunen in het formuleren van een heldere toetsvisie en het opstellen van jullie toetsbeleid. Daarnaast helpen we met de implementatie. We zijn gespecialiseerd in het creëren van draagvlak binnen de school, bij docenten, leerlingen én ouders. En in het trainen van docenten om invulling te geven aan het vastgestelde beleid.
 • Opleiding en advies op gebied van toetsontwikkeling en toetskwaliteit
  Toetsen maken is een specifiek vak. Wij leiden onze toetsspecialisten zelf op. Deze opleiding bieden wij ook voor docenten: het Toetsmeester traject. Zo kun je zelf objectieve, valide en betrouwbare toetsen maken. Ook adviseren we over de kwaliteit van toetsing en trainen we docenten in het werken met een toetsmatrijs en een taxonomie.
 • Trainingen op gebied van formatief evalueren
  Formatief evalueren is een andere manier van toetsen, die meer informatie oplevert dan alleen een meetwaarde. Het gaat om het zichtbaar maken van de leerontwikkeling. Wij trainen docenten in het gedachtegoed én de praktische realisatie van formatief evalueren. Bijvoorbeeld in ons basistraject formatief evalueren, bestaande uit 3 bijeenkomsten.

JIJ! is een ervaren en betrouwbare partner op het gebied van toetsing. We adviseren, inspireren en ontzorgen in het creëren van waardevolle leermomenten en helpen scholen hun onderwijs door middel van toetsing nog beter te maken. Wij kunnen helpen meer inzicht in ontwikkeling en resultaten te krijgen, waarmee je leerlingen beter ondersteunt in hun leerproces en actief kunt stimuleren in hun groei en ontwikkeling.

Formatief evalueren

Formatief evalueren is een andere manier van toetsen, die meer informatie oplevert dan alleen een meetwaarde. Het gaat om het zichtbaar maken van de leerontwikkeling voor docenten én leerlingen. Formatief evalueren vraagt een andere aanpak. U denkt na over hoe leerlingen leren en hoe toetsing bijdraagt aan dat proces. Het vraagt een omslag van cijfergericht beoordelen naar begeleiden in het behalen van leerdoelen. Uit ervaring weten we dat leerlingen die eigenaar zijn van hun eigen leerproces veel gemotiveerder zijn.

JIJ! Toetsing & Training traint docenten in formatief evalueren. In het gedachtengoed én de praktische realisatie. Zo gaan we aan de slag met praktische werkvormen om tussentijds te toetsen tijdens de les. We leren docenten hoe ze dit soort evaluatiemomenten kunnen interpreteren. We gaan in op de samenhang tussen formatieve en summatieve evaluatie en de rol van nul- en tussenmetingen. En leren u hoe u dit effectief én efficiënt kunt doen met de kant-en-klare toetsen van JIJ!

Door formatief te evalueren verhoogt u het leerrendement en wordt leren leuk!

Daar kunnen de experts van JIJ! Toetsing & Training bij helpen. We begeleiden schoolorganisaties in evalueren, ontwikkelen en implementeren van diverse thema’s rond toetsbeleid, zoals formatief evalueren. Daarnaast trainen we docenten in formatief evalueren in de praktijk.

JIJ! Leerlingvolgsysteem

U kunt de handleiding van het JIJ! Leerlingvolgsysteem hier downloaden.

Met het JIJ! Leerlingvolgsysteem kunt u:
• leerlingspecifi ek toetsen op elk gewenst moment
• toetsen digitaal op elke computer of tablet afnemen,
resultaten zijn direct beschikbaar
• automatisch leerlinggegevens en resultaten koppelen
met online schoolomgeving Magister of SOM
• naast normgericht ook criteriumgericht meten
• meer inzicht krijgen in het leerproces en de sociaalemotionele
ontwikkeling
• tijd besparen in kwalitatief goede toetsen maken en
nakijken
• meer focus krijgen op de inhoud van het onderwijs
• diverse rapportages genereren op individueel-, klasen
schoolniveau

JIJ! biedt de volgende kant-en-klare genormeerde toetsen:
• Nederlands en rekenen volgens het referentiekader taal en rekenen Meijerink
• Engels, Frans, Duits en Spaans volgens het Europees Referentieniveau (ERK)
• taalvaardigheidstoetsen lezen, schrijven, luisteren, spreken en gesprekken,
taalverzorging en woordenschat
• leerlijntoetsen wiskunde, natuurkunde, biologie, economie, gebaseerd op
de SLO-tussendoelen
• rekentoetsen, geschikt voor schoolexamen rekenen
• taalloze rekentoetsen, NT2 toetsen voor ISK
• 21ste eeuwse vaardigheden, zoals creatief vermogen
• executieve functies, zoals leeraanpak en leerbaarheid

Voor Nederlands en rekenen zijn toetsen beschikbaar van referentieniveaus
1F t/m 4F. Binnen een niveau heeft u de keuze uit meerdere varianten.

Voor een groot aantal toetsen is daarnaast <1F niveau beschikbaar.
Voor Engels, Frans, Duits, Spaans en Nederlands NT2 zijn toetsen beschikbaar
die meten volgens de ERK-niveaus A1 t/m B2 of C1.

Toetskwaliteit

Het team van JIJ! heeft een praktische checklist opgesteld om te gebruiken bij het maken van een schriftelijke toets. Je kunt de Checklist Toetskwaliteit hier downloaden.

In de JIJ! Toolkit vind je praktische tools die je kunnen helpen bij het maken van toetsen. Je vindt hier downloads van:

 • Feedbackwijzers
 • Leerlingwijzers
 • Beoordelingswijzers
 • Toetsfeedbackwijzers
 • Toetsmatrijzen

Klik hier om naar de JIJ! Toolkit te gaan.

Een goede, kwalitatieve toets meet wat je wilt meten en geeft een zo eerlijk mogelijk beeld van de vaardigheden en vooruitgang van een leerling. Om toetsen onderdeel te maken van het leerproces is het belangrijk om onder andere de volgende vragen te beantwoorden:

 • Behandelen we de juiste onderwerpen in de toets?
 • Is de toets een evenwichtige afspiegeling van de lesstof?
 • Geeft de toets informatie over waar de leerling staat in zijn leerproces?
 • Meten onze toetsen wat we willen meten?
 • Werken we met een gebalanceerde verhouding tussen verschillende cognitieve niveaus?

Een goede toets is zo valide, betrouwbaar en bruikbaar mogelijk. Voorwaarden daarvoor zijn:

 • Dat de opbouw van de toets en de kwaliteit van de afzonderlijke toetsvragen goed moeten zijn.
 • Dat er een gedegen antwoordmodel en correctievoorschrift moet zijn.
 • Dat een toetsmatrijs en taxonomie de basis vormen van uw toets.

Het Toetsmeester traject van JIJ! Toetsing & Training leidt docenten op tot toetsconstructeur. Je kunt dan zelf kwalitatieve toetsen ontwikkelen.

Toetskwaliteit ligt steeds meer onder een vergrootglas. Het borgen van de toetskwaliteit is van groot belang. JIJ! Toetsing & Training helpt je daarbij.

Het JIJ! Leerlingvolgsysteem biedt complete, kwalitatieve toetsen en schoolexamens. Deze digitale toetsen voldoen aan alle eisen die aan een goede toets gesteld worden: kwalitatief, objectief, valide, betrouwbaar.

Wil je  ook graag zelf aan de slag met het maken van toetsen en schoolexamens? De trainers van JIJ! leiden in het  Toetsmeestertraject docenten op tot toetsconstructeur. Je kunt dan zelf valide en betrouwbare toetsen samenstellen die voldoen aan alle eisen van een goede toets.

Daarnaast kun je de kwaliteit van je schoolexamens door ons laten checken of we kunnen samen met jullie schoolspecifieke toetsen ontwikkelen die je kunt opnemen in jullie PTA.

Toetsvisie en toetsbeleid

Groeigericht toetsen begint met een gedegen toetsvisie en een praktisch uitvoerbaar toetsbeleid. De vraag ‘Waarom toetsen we?’ is het  fundament voor uw toetsvisie. In het toetsbeleid wordt vervolgens verder uitgewerkt wat dit betekent voor de soorten en aantallen toetsen die u aanbiedt. Welke kwaliteit u nastreeft en op welke manier u wilt toetsen. Een toetsbeleid bevat dus afspraken over waaróm en met welk doel toetsing wordt ingezet binnen de school. Het geeft richting en kaders. Het helpt om de toetskwaliteit te borgen, zodat leerlingen zich maximaal kunnen ontplooien én uw schoolresultaten nog beter worden.

JIJ! Toetsing & Training adviseert en ondersteunt in het formuleren van uw toetsvisie en het opstellen van uw toetsbeleid. Met elkaar bespreken we onderwerpen als toetsdruk, doorlopende leerlijnen en formatieve evaluatie.

We helpen u uw visie en beleid aan te laten sluiten op uw schoolbrede onderwijsvisie. We stellen samen kaders voor kwaliteit en kwantiteit van toetsing en werken indien gewenst met u aan een  toetsprogramma.

Daarnaast kunnen wij helpen met de implementatie van het toetsbeleid. We zijn gespecialiseerd in het creëren van draagvlak binnen uw school, bij docenten, leerlingen én ouders. En in het trainen van docenten om invulling te geven aan het vastgestelde beleid.

01. Toetsen en examens

Ja, die staat in het TOA dashboard.

Ja, die staat in het TOA dashboard.

De verdeling per thema is niet bij ieder examen gelijk. Daarom is ervoor gekozen om dit niet uit te splitsen naar de thema’s. Dit heeft geen invloed op het niveau of de inhoud van het examen.

 

Binnen TOA zijn er zowel generieke rekenexamens beschikbaar als domeinexamens. Je kan afhankelijk van de interne afspraken per student kiezen voor een generiek examen of de vijf domeinexamens.

 

Elk examen heeft drie gelijkwaardige varianten. Deze varianten zijn gekoppeld aan elkaar. Als je een examen gaat klaarzetten zie je alleen de hoofdtoets, bijvoorbeeld NRE Rekenen domeinexamen GE N2. Bij het klaarzetten van dit examen worden de drie varianten (hoofdtoets, versie 2 en versie 3) random uitgedeeld aan de kandidaten.

 

Voor elk niveau (niveau 2, 3 en 4) zijn er de volgende toetsen en examens:

Een student kan een complete evaluatieroute doorlopen door te starten met een nulmeting, vervolgens formatieve toetsen af te nemen en afsluitend een examen. Een verkorte evaluatieroute behoort ook tot de mogelijkheden door een nulmeting af te nemen en vervolgens een examen.

Let op, wat betreft de examens kies je ervoor om ofwel de vijf domeinexamens af te nemen ofwel het generiek examen. Een combinatie van deze twee is niet mogelijk. Halverwege overstappen ook niet. Wanneer één van deze twee routes is afgerond en behaald, is het examen gehaald. Ditzelfde geldt ook voor de formatieve domeintoetsen en de formatieve generieke toets.

 • Niveau 2 bestaat uit 7 opgaven met elk 2 tot 3 vragen, in totaal 20 vragen.
 • Niveau 3 bestaat uit 9 vragen met elk 2 tot 3 vragen, in totaal 22 vragen.
 • Niveau 4 bestaat uit 9 vragen met elk 2 tot 3 vragen, in totaal 23 vragen.
 • Niveau 2 bestaat uit 7 opgaven met elk 2 tot 4 vragen.
 • Niveau 3 en niveau 4 bestaan uit 10 opgaven met elk 2 tot 4 vragen.

Niveau 2, niveau 3 en niveau 4 bestaan uit 3 opgaven met elk 2 tot 4 vragen.

 • Niveau 2 bestaat uit 7 opgaven met elk 2 tot 4 vragen.
 • Niveau 3 en niveau 4 bestaan uit 10 opgaven met elk 2 tot 4 vragen.

Niveau 2, niveau 3 en niveau 4 bestaan uit 3 opgaven met elk 2 tot 4 vragen.

De toetsen en examens zijn qua uiterlijk en opzet gelijk aan elkaar. Op deze manier raakt een student al bekend met de vraagstelling. De generieke nulmeting en de formatieve generieke toets hebben dezelfde opbouw als het generiek examen. En de formatieve domeintoetsen hebben dezelfde opbouw als de domeinexamens.

De opgaven in de toetsen en examens gaan over de volgende thema’s: studie en werk, vervoer, wonen en vrije tijd. Dit zijn ook de thema’s die in de nieuwe rekeneisen zijn opgenomen om ervoor te zorgen dat de opgaven aansluiten bij de belevingswereld van de studenten.

De domeinen zijn gelijk verdeeld in de generieke examens (elk domein ongeveer 20%). Dit geldt ook voor de nulmeting en de formatieve generieke toetsen.

Nee, Bureau ICE levert met TOA methode onafhankelijke toetsen en examens. De TOA toetsen (nulmetingen, formatieve generieke toetsen en formatieve domeintoetsen) geven een goede indicatie of een student nog onder niveau zit, op weg naar niveau is of op niveau is.

De toetsen en examens in TOA zien er hetzelfde uit. Door het afnemen van de toetsen in TOA raakt een student al bekend met TOA. De methodetoetsen zijn gericht op de leerdoelen binnen de methode. De TOA toetsen en examens zijn geënt op de eindtermen. De TOA toetsen geven daarom een goede indicatie of een student nog onder niveau zit, op weg naar niveau is of op niveau is.

Voor de Entree studenten is het niet noodzakelijk om een examen te doen. Er kan volstaan worden met het volgen van de ontwikkeling die dan een stijgende lijn laat zien. Dit is mogelijk binnen TOA met het afnemen van de nulmeting en vervolgens de formatieve generieke toetsen of de formatieve domeintoetsen binnen onze evaluatieroute.

Je kunt zelf bepalen wanneer de toetsen en examens worden afgenomen. Uitzondering zijn de generieke examens die in 2022/2023 worden aangeboden.

De nulmetingen en de formatieve toetsen kennen geen maximale tijd, dus de studenten mogen er in principe zo lang over doen als ze willen. Een indicatie van hoelang het ongeveer zal duren om een toets te maken:

Hoelang duren Rekenen toetsen van TOA?

In de docentenhandleiding staat een overzicht van de gemiddelde afnametijd en de beschikbare tijd per type examen (domein/generiek) en niveau. De docentenhandleiding vind je terug in TOA-toetsplatform.

 

02. Generieke examens en domeinexamens

Een student kan op twee manieren geëxamineerd worden op rekenen. De student kan een generiek examen met een voldoende afronden of kan alle vijf de domeinexamens met een voldoende gemiddeld afronden.

Examineren moet altijd in een beveiligde omgeving. Dat is mogelijk met de inzet van een applicatie van een andere partij, zoals Schoolyear. Het is aan de onderwijsinstelling om dit in te richten.

Je maakt als student óf een generiek examen óf de vijf domeinexamens. Een combinatie van deze twee is niet mogelijk. Halverwege overstappen ook niet. Wanneer één van deze twee routes is afgerond en behaald, is het examen gehaald.

 • Ja, maar als een student het generieke examen heeft gehaald, dan is dit niet van toepassing.
 • Heeft een student het generiek examen niet gehaald, dan kan de rapportage over de resultaten formatief gebruikt worden. In de rapportage staat hoe de student heeft gescoord op de verschillende domeinen. Als er één domein duidelijk lager is dan de andere domeinen, dan zou hierop extra ingezet kunnen worden in het aan te bieden onderwijs. Vervolgens kan de student voor dat domein later een formatieve toets maken om te kijken of hij of zij het domein wel beheerst. Daarna dient de student wel weer een generiek examen te maken, want tussentijds overstappen van een generiek examen naar domeinexamens kan niet.
 • Het is dus niet mogelijk om o.b.v. een generiek examen te constateren dat een student enkele domeinen wél volledig heeft gehaald en dan vervolgens alleen voor de niet-behaalde domeinen domeinexamens te doen. Een generiek examen geeft namelijk over het geheel een behaalde of niet behaalde uitslag.

Ja, dat kan. Je kunt kiezen voor de losse domeinexamens in plaats van het generiek examen, door alle vijf domeinen met een domeinexamen af te nemen. Aan de hand van de resultaten op de vijf domeinexamens kun je een cijfer bepalen. De weging van de domeinen mag een instelling zelf in het examenreglement bepalen.

Vooralsnog is daar niet in voorzien.

03. Hulpmiddelen tijdens examen of toets

Er zijn vanuit de Nieuwe Reken Eisen geen examens voor special needs studenten. Zij kunnen wel gebruik maken van de beschikbare hulpmiddelen in TOA.

 • Digitaal kladpapier en een digitale rekenmachine.
 • De bestaande hulpmiddelen zijn tekstverklanking (readspeaker), tekstvergroting en toetstijdverlenging voor de studenten die hier recht op hebben.
 • Er is voor iedere student een rekenkaart beschikbaar met het metriek stelsel (lengte, oppervlakte, inhoud en bijhorende maten + omzettingstabel + een begrippenlijst, voorbeeld verhoudingstabel en een overzicht relatie breuk, verhouding, decimaal getal en percentage). Dit met het idee dat dit soort zaken in de dagelijkse praktijk ook op te zoeken zijn. Bij iedere opgave mag een rekenmachine worden gebruikt.
 • De student mag naast digitaal ook papieren kladpapier gebruiken. Het voordeel van het automatisch overnemen van tussenantwoorden verdwijnt dan. De tussenantwoorden moet de student dan zelf alsnog handmatig invoeren in het digitale kladblok.
 • Google mag niet ingezet worden als hulpmiddel.

Ja, tijdens het examen en de toetsen mag er naast het digitale kladblok ook ‘echt’ kladpapier gebruik worden. Wel adviseren we om studenten te motiveren het digitale kladblok te gebruiken, omdat ze dan nog deelpunten kunnen krijgen voor hun tussenantwoorden.

Ja!

De digitale rekenmachine blijft op een vaste plaats in beeld tijdens het maken van een toets of examen.

Wij vinden dat de student iedere ‘huis-tuin-en keukenrekenmachine’ mag gebruiken, dus geen grafische rekenmachine. Het voordeel dat de tussenantwoorden automatisch in het digitale kladblok komen te staan bij gebruik van de digitale rekenmachine, vervalt vanzelfsprekend in dat geval.

 • Onze rekentoetsen en examens zijn zo gemaakt dat daar waar taal kan worden vermeden, dit ook wordt gedaan. We proberen zoveel mogelijk informatie in de afbeeldingen te verwerken om de hoeveelheid taal te beperken. Daarnaast zijn we tijdens de constructie van toetsen en examens alert op eenvoudig taalgebruik. Zo wordt zoveel mogelijk beperkt dat taal een belemmerende factor is bij het maken van een examen.
 • Voor studenten die audio ondersteuning nodig hebben of hier recht op hebben (dyslectische studenten of studenten NT2) is er de optie om de readspeaker aan te zetten. Een computer verklankt dan de geschreven tekst in TOA, zoals de rekenvragen. De onderwijsinstelling doet dit door op student niveau in TOA aan te geven of de student hier recht op heeft of niet.
04. Rekenopgaven

We kunnen niet voorkomen dat er soms gescrold moet worden, maar we houden dit zo beperkt mogelijk, onder andere door alle afbeeldingen meer breed dan hoog te maken.

Nee, want dat kan afleidend werken voor studenten.

De rekenitems zijn niet interactief, maar kennen een vaste opbouw. De rekenitems zijn open vragen, multiple choice vragen en multikeuze vragen.

 • De studenten kunnen hun tussenantwoorden op het digitale kladpapier invullen. Mochten ze het willen dan kan dit ook gewist worden en opnieuw ingevuld worden. Alles wat in de digitale rekenmachine ingetoetst wordt, verschijnt na het intoetsen van de ‘=’ op het digitale kladpapier. Wel zo handig!
 • Of andersom, als een student een som typt op het digitale kladpapier en vervolgens op het rekenmachine icoontje klikt, dan wordt de som uitgerekend.

Heel eenvoudig door de ‘=’ toets in te drukken bij de rekenmachine.

Om eindantwoorden en tussenantwoorden automatisch goed te kunnen scoren is het nodig dat het systeem weet wat een tussenantwoord en wat een eindantwoord is. Als alles op het kladblok staat is dat niet mogelijk. Daarom moet het eindantwoord altijd in het antwoordvak genoteerd worden. Het kan zo zijn dat een tussenantwoord gelijk is aan het eindantwoord. Je wil dan niet dat de student alle punten krijgt als hij/zij alleen het tussenantwoord correct heeft. Om dit te voorkomen moet het systeem dus weten wat een eindantwoord is en wat een tussenantwoord. We doen dat nu o.b.v. de plaats; digitaal kladblok = tussenantwoord, digitaal antwoordveld = eindantwoord.

Ja, tijdens het maken van een toets of examen kunnen de tussenantwoorden worden gewijzigd. Na het afsluiten van een toets of examen niet meer.

 

Nee, bij een automatisch gescoorde vraag wel, dan staat deze onder het digitale kladblok. Staat er geen invoerveld dan moeten de studenten hun (tussen)antwoorden uitschrijven op hun digitale kladblok. Let hierbij wel op dat het antwoord zichtbaar blijft in het kladblok en dat ze niet ‘buiten beeld’ doortypen.

05. Inzicht in niveau en voortgang student

Resultaten van de student kan je terugvinden onder het kopje “NRE rapportage”.

 • Hiervoor hebben we de evaluatieroute ontwikkeld met generieke nulmetingen, formatieve generieke toetsen of domeintoetsen en uiteindelijk een generiek examen of domeinexamens.
 • Generieke nulmeting: door een nulmeting af te nemen bepaal je wat een student al wel en niet beheerst. De nulmeting is een toets vergelijkbaar met het generiek examen en geeft aan of de student:
  Onder niveau is, een beginner, in dat geval start de student vooraan in het leerproces en de lesmethode;
  Op weg naar niveau is, de rapportage geeft aan waar de student moet starten. Wil je meer weten dan kun je m.b.v. de formatieve domeintoetsen bepalen waar de student binnen dit domein staat;
  Op niveau is, dat betekent dat de student het niveau al beheerst en direct door kan naar het examen.
 • Formatieve generieke toetsen en domeintoetsen: deze zijn ontwikkeld om de voortgang te meten, en kunnen natuurlijk ook ingezet worden om op domeinniveau te bepalen wat een student al wel en niet beheerst. De formatieve generieke toetsen zijn vergelijkbaar met de generieke examens, daar waar de formatieve domeintoetsen vergelijkbaar zijn met de domeinexamens. Beide soorten toetsen geven aan of de student onder niveau, op weg naar niveau of op niveau is.

 

Door de generieke nulmeting af te nemen kun je goed inschatten op welk niveau de studenten zitten. In het groepsoverzicht in de rapportage zie je snel en eenvoudig het niveau. Door studenten met een vergelijkbaar niveau bij elkaar te zetten, kun je niveaugroepen maken.

 

Door het afnemen van een formatieve domeintoets krijg je meer informatie over wat een student al wel en niet beheerst. Op basis hiervan kun je het startniveau in de lesmethode bepalen.

 

Neem een formatieve domeintoets af op het domein waarmee je bezig bent. Het resultaat van deze toets kun je vergelijken met de generieke nulmeting en in de rapportage kun je zien of de student vooruitgang boekt.

 

De voortgang is zichtbaar in TOA in de voortgangsrapportages. Er zijn verschillende rapportages op individueel en groepsniveau om snel inzicht te krijgen in de stand van zaken en de voortgang.

 

06. Nakijken en beoordelen van toetsen en examens

Ja, achteraf kan een assessor nog gewijzigd worden. Dit kan door iemand met de rol “assessorenbeheer” in TOA.

De cesuur is vastgesteld door een groep rekenexperts en -docenten. Het puntentotaal kan verschillen per examenversie omdat een versie als moeilijker is beoordeeld of het puntentotaal verschilt tussen de versies. Dit is dan terug te zien in de cesuur.

 

 

Omdat er zowel voor de 4,5 als voor de 5,5 een cesuur is bepaald is de scorelijst handmatig ingevoerd in TOA. Hierdoor is er in de TIK geen cesuur te zien.  De cesuren zijn toegevoegd aan de matrijs van het examen.

 

 

Het is een combinatie van beide. Gemiddeld wordt tussen de 80 en 85% van de toetsen en examens automatisch nagekeken door de ingebouwde Algebrakit. De overige 15 tot 20% kijkt de onderwijsinstelling zelf na.

Tevens is de sleutel (het antwoord) zichtbaar tijdens het beoordelen. Bij de automatisch gescoorde vragen kan je aan het bolletje van de vraag zien of je hier geen / deels / alle punten zijn toegekend.

In TOA wordt 80 tot 85% automatisch nagekeken door Algebrakit. Bovendien biedt TOA naast toetsen, examens en een platform ook trainingen. Speciaal voor rekendocenten hebben wij de training ‘TOA Rekenassessor’ ontwikkeld. In deze training leer je hoe je toetsen en examens beoordeelt, hoe dit in het TOA platform werkt en wat je met de informatie kunt.

Ja, wij bieden de training ‘TOA Rekenassessor’ van twee dagdelen aan.

 • We maken onderscheid tussen vragen die automatisch worden beoordeeld en vragen die worden beoordeeld aan de hand van een beoordelingsmodel.
 • Vragen die automatisch worden beoordeeld (open vragen, multiple choice vragen en multikeuze vragen):
  ■ Bij vragen waar de student geen tussenantwoorden geeft, maar wel het eindantwoord goed heeft, krijgt hij of zij altijd alle punten. Bij geen goed eindantwoord krijgt de student uiteraard geen punten.
  ■ Bij vragen waar de student wel tussenantwoorden laat zien, maar niet het goede eindantwoord, krijgt hij of zij deelpunten voor de goede tussenantwoorden. Wanneer een tussenantwoord overgeslagen wordt (bijvoorbeeld het eerste tussenantwoord), maar er vervolgens wel de volgende tussenantwoorden gegeven worden, dan krijgt de student hier wel de punten voor.
 • Vragen die worden beoordeeld aan de hand van een beoordelingsmodel (open vragen):
  ■ De student moet een antwoord beargumenteren of uitleggen. Als dit niet wordt gedaan, krijgt hij of zij alleen een punt voor het goede antwoord, maar geen punten voor de missende redenatie. Bij dit soort vragen gaat het er namelijk om dat een student laat zien hoe hij of zij iets berekent of uitlegt.
 • Vervolgens wordt aan de hand van dit puntenaantal in het geval van een toets de niveauaanduiding bepaald (onder niveau, op weg naar niveau, op niveau). In het geval van een examen wordt aan de hand van dit puntenaantal bepaald of de student het examen heeft behaald of niet. Ook wordt een cijfer berekend.

 

 

Bij de TOA rekentoetsen en examens hebben we de keuze gemaakt om tussenantwoorden te beoordelen en deelpunten te geven. Dat betekent dat als het eindantwoord fout is je de student toch punten voor correcte tussenantwoorden kunt geven. Let op, het gaat daarbij om het tussenantwoord, dus de student kan tussenstappen noteren, maar wordt beoordeeld op goede tussenantwoorden.

 

 

Ja, de docent kan de beoordeling van de tussenantwoorden en eindantwoorden overrulen, zowel bij de automatisch nagekeken opgaven als de handmatig nagekeken vragen. De docent moet dan wel een motivering invoeren waarom de beoordeling overruled wordt.

 

 

De cesuur is de minimale score die een student moet hebben behaald om een examen te halen. Voor de nulmeting en de formatieve toetsen is er eigenlijk ook een cesuur. Dat is de minimale score die een student moet hebben behaald om de niveauaanduiding ‘op niveau’ te krijgen. Deze cesuren worden door middel van een standaardsetting bepaald. In de standaardsetting bepalen rekenexperts en docenten waar de cesuur op elke toets voor elk niveau moet komen te liggen. Bij de standaardsetting wordt ook gebruik gemaakt van psychometrische data.

 

 

Dat verschilt per niveau en type toets. De automatisch beoordeelde vragen hoeven niet nagekeken te worden. Een indicatie voor de gemiddelde nakijktijd van de vragen die door de docent moeten worden nagekeken is:

 

 

07. Score examens
 • Elk generiek examen wordt gewaardeerd met een cijfer met één decimaal:
  ■ 1,0 – 4,4 (dan heb je afgerond een 1, 2, 3 of 4) –> examen niet behaald. Student kan studie niet afronden.
  ■ 4,5 – 5,4 (dan heb je afgerond een 5) –> examen niet behaald. Student kan studie afronden met een 5 voor rekenen op voorwaarde dat hij of zij voor Nederlands (en voor niveau 4 ook voor Engels) een 6 haalt.
  ■ 5,5 – 10 (dan heb je afgerond een 6, 7, 8, 9 of 10) –> examen behaald.
 • Ook elk domeinexamen wordt gewaardeerd met een cijfer met één decimaal. Hoe deze vijf cijfers omgezet worden tot één cijfer voor het gehele examen, legt een onderwijsinstelling zelf vast in hun examenreglement. De weging tussen de domeinen wordt dus door de onderwijsinstelling bepaald en verantwoord.

Ook elk domeinexamen wordt gewaardeerd met een cijfer met één decimaal. Hoe deze vijf cijfers omgezet worden tot één cijfer voor het gehele examen, legt een onderwijsinstelling zelf vast in hun examenreglement. De weging tussen de domeinen wordt dus door de instelling bepaald en verantwoord.

08. TOA toetsplatform

Ja, dat kan. Iemand met de rol ‘examencommissie” of ‘instellingsbeheerder” kan dat doen in TOA middels de vaststelfunctie in TOA.

Ja, een NRE toets of examen kan afgenomen worden in combinatie met  Schoolyear. Uw instelling heeft zelf een licentie van Schoolyear nodig.

Nee, er hoeft geen aparte licentie worden afgesloten.

Je betaalt de afnameprijs volgens de licentieafspraken van jouw onderwijsinstelling.

Nee, als je onderwijsinstelling een TOA licentie heeft komen de generieke nulmetingen, de formatieve generieke toetsen, de formatieve domeintoetsen, de generieke examens en de domeinexamens automatisch beschikbaar en kun je hiervan gebruik maken zoals je dat zelf wil.

Nee, alles vindt plaats in de vertrouwde omgeving van TOA, wel zo fijn voor zowel de docenten als de studenten. Iedere onderwijsinstelling die met TOA werkt kan dus direct aan de slag.

Ja, Bureau ICE is gecertificeerd als examenleverancier. Dit geldt ook voor de examens NRE.

09. Voorbeeldopgaven

Ja, we hebben meerdere voorbeeldopgaven beschikbaar van alle drie niveaus. Deze zijn representatief voor hoe de vragen eruit gaan zien. De student kan deze opgaven gebruiken om te oefenen en kennis te maken met het systeem en met de opgaven.

Participatiewet

De toetsen uit de Participatiebox zijn bedoeld voor bijstandsgerechtigden die in het kader van de Participatiewet aan de Wet Taaleis moeten voldoen. Uitvoerders van de Wet Taaleis kunnen de Participatiebox bestellen om op overzichtelijke wijze beschikking te hebben over deze toetsen.

Met een speciale Participatiebox-licentie krijg je toegang tot twee complete sets toetsen, op niveau 1F en A2. Hiermee heb je de beschikking over toetsen voor alle taalvaardigheden op deze niveaus, namelijk lezen, luisteren, spreken, gesprekken en schrijven. Daarnaast heb je de beschikking over de taalloze rekentoets, waarmee je kunt vaststellen of het rekenniveau van de kandidaat voldoet aan de eisen die horen bij niveau 1F.

De toetsen Lezen en Luisteren en de Taalloze rekentoets maakt de kandidaat op de computer. Voor (Kijken/)Luisteren heeft de kandidaat naast een computer ook een koptelefoon nodig. De toets Schrijven 1F maakt de kandidaat op de computer of op papier, de toets Schrijven A2 op papier. Voor de toetsen Spreken en Gesprekken maken de toetsafnemer en de kandidaat gebruik van geprinte boekjes. Deze kun je zelf afdrukken via het digitale toetsplatform.

De Participatiebox is zo opgezet dat alle uitvoerders van de Participatiewet (taalaanbieders, welzijnsinstellingen, bibliotheken, gemeenten) ermee uit de voeten kunnen. Hierbij is wel kennis van het Referentiekader Taal en het Raamwerk NT2 (ERK) nodig.

Bureau ICE biedt een training op maat aan voor uitvoerders van de Participatiewet. Na het volgen van deze training ben je in staat om de toetsen van de Participatiebox af te nemen en te beoordelen.

Omdat de toetsen uit de box maar één niveau meten, zijn ze niet bedoeld als intaketoets. De toetsen stellen vast of een kandidaat aan de eisen bij het beoogde niveau (1F of A2) voldoet. Wel kan de uitslag gebruikt worden als startpunt bij de intake. Voor het afnemen van een volledige intake voor NT2-leerders heeft Bureau ICE het Intake-instrument NT2 (INT2) ontwikkeld.

De Participatiebox bevat een volledige set taaltoetsen op niveau A2 en op niveau 1F. Ook is er een toets beschikbaar om het rekenniveau van de kandidaat te meten. Wil je daarnaast nog extra toetsen afnemen, neem dan contact op met Bureau ICE. Wij kunnen je adviseren over het beste toetspakket.

 

De toetsen zijn beschikbaar met een Participatiebox-licentie van het digitale Toetsplatform Taal. Een licentie kost € 330,- per jaar + € 7,05 per toets (tot 150 toetsen per jaar). Wil je meer dan 150 toetsen per jaar afnemen, neem dan contact met ons op. Direct naar de licentie.

Algemeen Quayn

Quayn wordt geoptimaliseerd voor de meest recente versie van de 4 standaard browsers ( Chrome, Edge, Firefox, Safari). Je kunt Quayn gebruiken op iOS (vanaf 11.0), ChromeOS en Windows. We adviseren minimaal tabletformaat voor toetsafnames.

Quayn is volledig online en je kunt vanaf iedere plek inloggen. Je hoeft niets te installeren, behalve eventueel de Safe Exam Browser als lockdown browser.

De helpdesk van Quayn is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag, van 09.00 tot 17.00 uur. Binnen Quayn is een contextgevoelige helpfunctie geïmplementeerd. Als je de helpfunctie inschakelt zit je dus gelijk bij de juiste informatie. Er is ook een YouTube-kanaal Quayn waar je heel veel filmpjes vindt over functionaliteiten in Quayn.

Ja, zowel het interface van de docent als van de cursist is zo in te stellen dat alles in het Engels is. Onze handleidingen zijn nog niet allemaal vertaald, maar daar werken we nu hard aan.

Quayn is een allround online toetsapplicatie die geschikt is voor vrijwel alle denkbare toetsen. Quayn heeft gebruikers in het po, vo, mbo, hbo en in het bedrijfsleven.

Functionaliteiten

Ja met Magister, Magister.me en SOM.

Ja, Quayn beschikt niet alleen over veel verschillende typen toetsvragen, maar er is ook een infoscherm beschikbaar. In een infoscherm kun je tekst plaatsen, maar ook bronnen als plaatjes, video en audio. Hiermee kun je jouw eigen online lessen bouwen.

Ja, je kunt jouw toetsen delen door de map waarin de toetsen staan te delen met andere organisaties.

Ja, je kunt jouw toetsen delen door de map waarin de toetsen staan te delen met jouw collega’s.

Formules kunnen in Quayn worden ingevoerd in ASCIImath. Voor het ontwikkelen van toetsvragen is dit een uitgebreide tool. Ook cursisten hebben de beschikking over ASCIImath. Maar bij het ontwikkelen van een toetsvraag moet je wel goed nadenken wat je bij de cursist aan het toetsen bent: Zijn of haar kennis van de materie of zijn of haar kennis van ASCIImath.

Quayn is een allround toetsapplicatie en geschikt voor zowel summatieve als formatieve toetsing. Bij formatieve toetsing gaat het vooral om het laten zien waar de cursis nu staat en wat zijn of haar voortgang is. Quayn beschikt over uitgebreide analysemogelijkheden, maar welke informatie je uit de analyse kunt halen ligt aan de metadata die je hebt ingevoerd bij het maken van de toets en de toetsvragen.

Quayn is een allround toetsapplicatie en geschikt voor zowel summatieve als formatieve toetsing.

Licenties

Nee, de licentie is een licentie voor een schooldomein. Alle gebruikers van het domein beschikken over dezelfde functionaliteiten. Als je Readspeaker wilt gebruiken, dan moet voor het schooldomein de Quayn-Suite-licentie worden afgenomen.

Quayn Basic biedt alle basisfunctionaliteiten die een toetsapplicatie moet hebben. Je kunt vragen ontwikkelen, toetsen samenstellen, afnemen en de resultaten analyseren. Met Quayn Suite krijg je daar bovenop de mogelijkheid om de Safe Exam Browser in te zetten en Readspeaker te gebruiken.

Malmberg

Je kunt met iedere licentie van Quayn toegang krijgen tot de Malmberg-toetsen. Maar de voorleesfunctie en de Safe Exam Browser, voor een veilige afname, kunnen alleen gebruikt worden vanaf de Quayn-Suite-licentie.

Dat is een keuze die Malmberg maakt en de vraag kan daarom het best aan Malmberg gesteld worden. Wel kun je in jouw Quayn-omgeving alle mapjes zien waarin toetsen staan. Als jouw methode en/of stream er niets tussen staat, zijn er geen toetsen beschikbaar voor jouw methode en/of stream.

Het wachtwoord dat nodig is om de Malmberg-toetsen te downloaden kan bij Malmberg worden opgevraagd.

Toetsen publiceren

Speciaal voor jou hebben wij uitgeverslicenties. Je krijgt dan een Quayndomein tot je beschikking van waaruit je toetsen kunt delen met al jouw klanten. Voor meer informatie over zo’n uitgeverslicentie kun je contact opnemen met quayn@bureau-ice.nl.

Toetsvragen

Up-to-date digitale toetsen worden door de uitgeverij zelf gemaakt, wij leveren geen summatieve toetsen bij de methode. Informeer hiervoor bij de uitgeverij.

Veilige afname

Bij een Quayn Suite licentie krijg je toegang tot SEB, de Safe Exam Browser. Dat is een browser die de gebruiker afsluit van al het andere dat op de laptop staat of op het internet te vinden is. Na installatie kunnen de toetsen hierin afgenomen worden. Quayn heeft de mogelijkheid om af te dwingen dat een toets alleen in SEB afgenomen kan worden.

Rubrics beoordelingsmodel

Het rubrics beoordelingsmodel is ontwikkeld om beoordelaars meer handvatten te bieden tijdens het beoordelen. Het globale model vereist taalkundige kennis. In de praktijk blijkt die kennis wel eens weggezakt te zijn. Met meer voorbeelden en uitleg ondersteunt het model een grotere groep beoordelaars. Gebruikers zijn betrokken geweest bij de ontwikkeling en vaststelling van het rubrics beoordelingsmodel.

Voorheen was er automatisch een beoordelingsmodel gekoppeld aan een examen. Sinds schooljaar 2020 moet er bij het klaarzetten een keuze gemaakt worden tussen het globaal beoordelingsmodel en het rubrics beoordelingsmodel.

Het examenbureau zet tijdens het klaarzetten van examens een vinkje bij het juiste beoordelingsmodel. Het examenbureau krijgt vanuit de examencommissie te horen welk beoordelingsmodel gekozen moet worden. Om ervoor te zorgen dat iedereen onder dezelfde examencondities beoordeelt, adviseren wij de keuze niet aan de individuele assessor te laten.

* Het globaal beoordelingsmodel is dit schooljaar nog beschikbaar, maar zal naar verwachting volgend jaar verwijderd worden.

Er wordt betaald per afgenomen toets, ongeacht welk beoordelingsmodel er gekozen wordt. Aan het gebruik van het rubrics beoordelingsmodel zijn geen extra kosten verbonden. 
 
Ben je nieuwsgierig naar het model, maar hoef je voorlopig geen toetsen of examens af te nemen? Zet dan de gratis ‘Demotoets met rubrics beoordelingsmodel’ klaar. 

Beoordelen met het rubrics beoordelingsmodel kost niet meer tijd dan met het globaal beoordelingsmodel. Hoeveel tijd het beoordelen precies kost, is afhankelijk van de kennis en ervaring van de assessor. In het begin zal dat iets meer zijn, omdat het nieuw is. Het rubrics beoordelingsmodel ondersteunt beginnende assessoren beter door meer voorbeelden en handvatten te geven. De ervaren assessor is door de komst van het rubrics beoordelingsmodel niet meer (lees)tijd kwijt, maar blijft op zijn of haar eigen tempo beoordelen. 

Nee. Het cijfer komt bij zowel het globaal beoordelingsmodel als bij het rubrics beoordelingsmodel op dezelfde manier tot stand, namelijk: preconditievraag, niveaubepalingsvraag, en cijferbepaling. In het rubrics beoordelingsmodel is ervoor gekozen om de keuze van de assessor beter te ondersteunen, en inzichtelijk te maken welke route is gekozen. In het rubrics beoordelingsmodel kun je ook altijd weer terug om een score aan te passen. 

Wil je graag (weer) met (mede)assessoren getraind worden in het beoordelen? Of is je laatste training alweer een tijdje geleden en wil je je kennis opfrissenVolg dan een training met het rubrics beoordelingsmodel. Op deze manier gebruik je het meest recente beoordelingsmodel, en ben je dus verzekerd van actuele kennis. 

TOA Advies

Het ontwikkelen van betrouwbare en valide examens is een hele klus. Examenproducten moeten niet alleen voldoen aan alle wettelijke eisen, maar ook aansluiten op de onderwijsvisie en de eigen praktijk. TOA Advies kan helpen met het ontwikkelen van examenproducten op maat, waarin aandacht is voor al deze facetten.

Dit doen we uiteraard in samenspraak met de betrokkenen uit de organisatie: zij geven de inhoudelijke input, wij borgen de kaders. Zo ben je verzekerd van valide en betrouwbare examens, die direct bruikbaar zijn in je instelling.

We bieden maatwerk constructietrajecten aan voor de volgende examenvormen:

 1. Theorie-examens.
 2. Proeven van bekwaamheid.
 3. Keuzedelen.
 4. Beroepsspecifieke taalexamens.

Heb je hier vragen over? Neem dan contact met ons op via toa@bureau-ice.nl

Om de kwaliteit van de examinering goed te kunnen borgen is het belangrijk precies te weten wat de huidige stand van zaken binnen de examinering is. Welke aspecten gaan goed en welke verdienen extra aandacht? Gericht aan de slag met aandachtspunten helpt bij het borgen van de kwaliteit van de examinering. Bovendien geeft het betrokkenen duidelijkheid over waarom bepaalde acties worden ingezet. TOA Advies biedt korte, doelgerichte audits, die niet alleen een helder totaalbeeld geven maar ook een concreet plan van aanpak.

Het is ook mogelijk om een korte training te volgen. Een goede voorbereiding is immers het halve werk, zeker als de Onderwijsinspectie op bezoek komt. Met de training ‘Help, de onderwijsinspectie komt!’ zien je examenfunctionarissen dat bezoek met vertrouwen tegemoet.

Wil je ook dat jullie team goed het gesprek kan aangaan met de inspectie over examinering? Neem contact met ons op via toa@bureau-ice.nl of bel 088 – 556 9800.

TOA Connect

In TOA Toetsplatform bieden we een extra toetspakket aan: TOA Connect. Samen met mbo-scholen werken we binnen TOA Connect aan een rijk gevuld platform met examens in de beroepscontext. De scholen leveren de inhoud, wij de toetsconstructie. Door de vakexpertise van mbo’s te bundelen met onze examenexpertise, werken we samen aan een kwalitatief hoogwaardig en breed examenaanbod.

Bekijk welke examens beschikbaar zijn in TOA Connect

En lees meer over TOA Connect.

Je kunt hier een overzicht vinden van alle beroepsgerichte examens waarvan je in TOA Connect gebruik kunt maken.

TOA Toetsplatform

Het digitale TOA Toetsplatform van Bureau ICE bevat meer dan 950 toetsen. Hier vind je toetsen voor alle niveaus en vaardigheden. Wil je meer weten? Neem dan contact met ons op via toa@bureau-ice.nl of bel 088-556 9800.

Donderdag 17 januari 2019 is het nieuwe TOA Toetsplatform live gegaan. Naast functionele wijzigingen zullen vooral de nieuwe huisstijl en de nieuwe schermindeling opvallen. Bovendien krijgen mbo-instellingen een eigen inlogpagina: toa.toets.nl.

Hieronder de veranderingen op een rij:

1. Zelf functionaliteiten aan- en uitzetten.

2. Extra toetstijd instelbaar door instelling.

3. Overzicht van ‘lopende toetsen’.

4. Nieuwe huisstijl en schermindeling met een eigen inlogpagina voor mbo.

5. Scheiding onderwijs en examinering.

6. Nieuwe rollen en rechten ten behoeve van onderwijs en examinering.

7. Presentie vastleggen bij papieren toetsen.

Lees meer over de vernieuwingen in TOA Toetsplatform.

Binnen TOA Toetsplatform kun je gebruikmaken van een groot aantal vernieuwde instellingsexamens Engels, Duits en Spaans. De examens van Bureau ICE voldoen voor de vaardigheden Gesprekken voeren, Spreken en Schrijven volledig aan Taalprofielen 2015 (vertaling ERK).

Je ziet de vernieuwingen onder meer terug in de toevoeging van plusniveaus in de beoordelingsmodellen, nieuwe beoordelingsaspecten en aangepaste benamingen.

Waarom Taalprofielen 2015?

TOA hecht er waarde aan om een breed erkende norm als basis te hanteren voor examens die wij ontwikkelen. Voor de instellingsexamens Moderne Vreemde Talen (MVT) zijn dat altijd het Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment (CEFR) uit 2001 en de Taalprofielen van Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) uit 2004 geweest.

In februari 2018 is een nieuwe versie van het CEFR verschenen. TOA is van mening dat dit referentiekader te omvangrijk en niet concreet genoeg is om tot eenduidige criteria te komen. Mede daarom is besloten om volledig gebruik te maken van de Taalprofielen als onderlegger van de instellingsexamens MVT en om ons daarbij te baseren op de meest recente uitgave hiervan: Taalprofielen 2015.

In een aantal downloads vind je meer informatie over de aanpassingen per instellingsexamen en kun je de beoordelingsmodellen bekijken.

Bij de instellingsexamens in TOA Toetsplatform maak je gebruik van het globale beoordelingsmodel van Bureau ICE. Een kort model dat makkelijk is in te vullen en weinig tijd vraagt van de assessor. Als assessor dien je wel het referentiekader taal en Taalprofielen 2015 goed te kennen. Ook vraagt het van de assessor om correct om te gaan met de ruimte die het beoordelingsmodel biedt.

De beoordelingssystematiek is opgedeeld in drie stappen.

 • Stap 1
  Je geeft aan of de kandidaat aan de precondities heeft voldaan. Daarmee stel je vast of de kandidaat aan de minimale voorwaarden heeft voldaan om een betrouwbaar oordeel te kunnen geven over de getoetste taalvaardigheid. Het zegt nog niks over de kwaliteit van de geleverde taalproductie. Als dit niet het geval is, heeft het geen zin om de beoordeling uit te voeren. De kandidaat krijgt het cijfer 1, omdat we nu eenmaal wettelijk verplicht zijn om een cijfer te geven.
 • Stap 2
  Je geeft aan of de kandidaat aan de minimale eisen van het getoetste niveau voldoet. Dat is ook precies waar het referentiekader voor bedoeld is, het vaststellen van het taalniveau. Hierbij doe je in één keer een uitspraak over de kwaliteit van de taalproductie over alle deelaspecten. Je bepaalt bij deze stap dus of een kandidaat de beheersing van het getoetste niveau wel ‘ja’ en niet ‘nee’ heeft aangetoond. Daarmee bepaal je direct of de kandidaat een voldoende (6 of hoger) krijgt of een onvoldoende (5,4 of lager).
 • Stap 3
  Bij deze laatste stap wordt het cijfer bepaald. Niet omdat we dat willen, maar omdat dat moet in het mbo. Je geeft per deelaspect aan of de uitwerking van de kandidaat beter (excellent) is dan verwacht mag worden op het getoetste niveau, precies gelijk is aan die verwachting (voldoende) of slechter is (onvoldoende). Iedere excellent maakt het cijfer hoger en iedere onvoldoende maakt het cijfer lager. Hierbij geldt wel dat je bij stap 2 al de keuze hebt gemaakt tussen geslaagd en niet geslaagd.

Het digitale TOA Toetsplatform van Bureau ICE bevat meer dan 950 toetsen. Voor taal en rekenen bieden we bijvoorbeeld toetsen voor alle niveaus en voor vaardigheden.

Wil je meer weten? Neem dan contact met ons op via toa@bureau-ice.nl of bel 088 – 556 9800.

TOA Trainingen

Ja, deze training bestaat uit 1,5 dag scholing waarin we ingaan op de fase Plan, Do, Check en Act (PDCA-cyclus) van het examineringsproces. Het doel van dit traject is de deelnemers te ondersteunen bij de eigen uit te voeren taken. We richten ons op de gehele PDCA-cyclus van examineren, waarbij zowel de uitvoering als ook de evaluatie van het examenproces aan de orde komt. Als voorbereiding op de scholing krijgen alle betrokkenen een korte voorbereidingsopdracht toegestuurd. Op basis hiervan worden de deelnemers op ‘scherp’ gezet daar waar het gaat over de eigen uit te voeren taken en eventuele dilemma’s daarbij en krijgt de trainer van Bureau ICE gerichte input om de training op maat te kunnen voorbereiden.

Plan – Eigen taken en wetgeving in beeld

 • De examencyclus.
 • De examencommissie en de examenorganisatie; wie doet wat, wanneer, waarom?
 • Relevante wet- regelgeving en ontwikkelingen rondom examinering.
 • Eigen taken en verantwoordelijkheden; wat doet de examencommissie, wat doet de examencommissie niet, etc.
 • Rolverdeling binnen de examencommissie.

Do – Uitvoering taken door examencommissie

 • De kaders voor de uitvoering van de rol van de examencommissie: doornemen procedures en de bijbehorende formats.
 • Onder andere op-/bijstellen jaarplanning en vergaderagenda.
 • Vergaderagenda doornemen op basis van casuïstiek (bijvoorbeeld besluitvorming voor diplomering, kwaliteitsborging van examinering in de beroepspraktijkvorming BPV).

Check en Act – Uitvoering taken door examencommissie

 • Het nemen van steekproeven.
 • Het opstellen van een jaarplanning.
 • Deskundigheid betrokkenen bij examinering.

Alle betrokkenen ontvangen na actieve deelname het certificaat Startbekwaam lid Examencommissie PDCA.

Wil je hier meer over weten? Neem dan contact met ons op via toa@bureau-ice.nl of bel 088 – 556 9800.

We bieden trainingen voor assessoren op de niveaus startbekwaam, professional en train-de-trainer. Dat doen wij voor assessoren in het algemeen én op maat voor BPV-, Taal-, en TOA-Taalassessoren. Alle assessorentrainingen zijn ingericht naar de PDCA-cyclus: Plan, Do, Check en Act. Met deze cyclus sluiten we in de breedste zin aan bij het takenpakket van een assessor: voorbereiding, uitvoering, evalueren, rapporteren.

De certificeringsstructuur is als volgt opgebouwd:

Startbekwaam

De deelnemer heeft alle praktische tools en kennis gekregen om de eigen taken op een goede manier te kunnen uitvoeren.

Professional

De deelnemer heeft aangetoond de eigen werkzaamheden op een betrouwbare manier uit te voeren en zich hierbij te houden aan de geldende afspraken.

Train de trainer

De deelnemer is in staat om op basis van het trainingsmateriaal van TOA Trainingen nieuwe leden op te leiden in de eigen taken binnen het examenproces. De deelnemer is hierbij vraagbaak en borgt dat alle benodigde informatie op een goede en efficiënte manier wordt overgedragen.

Na afloop van de training worden de deelnemers gecertificeerd als bijvoorbeeld Startbekwaam TOA-taalassessor PDCA Nederlands of Engels of als Train-de-trainer assessor.

Wil je hier meer over weten? Neem dan contact met ons op via toa@bureau-ice.nl of bel 088 – 556 9800.

Om de kwaliteit van de examinering goed te kunnen borgen is het belangrijk precies te weten wat de huidige stand van zaken binnen de examinering is. Welke aspecten gaan goed en welke verdienen extra aandacht? Gericht aan de slag met aandachtspunten helpt bij het borgen van de kwaliteit van de examinering. Bovendien geeft het betrokkenen duidelijkheid over waarom bepaalde acties worden ingezet. TOA Advies biedt korte, doelgerichte audits, die niet alleen een helder totaalbeeld geven maar ook een concreet plan van aanpak.

Het is ook mogelijk om een korte training te volgen. Een goede voorbereiding is immers het halve werk, zeker als de Onderwijsinspectie op bezoek komt. Met de training ‘Help, de onderwijsinspectie komt!’ zien je examenfunctionarissen dat bezoek met vertrouwen tegemoet.

Wil je ook dat jullie team goed het gesprek kan aangaan met de inspectie over examinering? Neem contact met ons op via toa@bureau-ice.nl of bel 088 – 556 9800.

01. Wanneer?

Het JIJ! platform (LVS) is te gebruiken t/m 22 juli 2022 en in te zien tot het vernieuwde platform beschikbaar is. Vanaf 22 augustus is de nieuwe versie van het platform toegankelijk en kunnen vanuit het nieuwe platform toetsen worden ingepland.

Vanaf 22 augustus is het vernieuwde platform toegankelijk. Beheerders ontvangen instructies over het koppelen van leerlingen en docenten aan de vernieuwde omgeving. De toetsresultaten uit het vorige platform zijn ook zichtbaar zijn in de rapportages in het nieuwe platform.

02. Aanpassingen

We hebben vooral gebouwd aan een nieuw fundament, zodat we de wensen en behoefte van scholen op het gebied van verschillende vormen van toetsing beter kunnen realiseren. Na de zomervakantie zullen we achter de schermen dus ook verder blijven ontwikkelen aan functionaliteiten die helpen bij goed toetsen en formatief evalueren. Bij de ontwikkeling van het nieuwe fundament hebben we wel al een aantal wensen kunnen meenemen. Zo kun je volgende aanpassingen tegenkomen:

• Een vernieuwde vormgeving en verbeterde navigatie, vooral voor het inplannen en het afnemen van toetsen en voor het inzien van toetsresultaten;
• De mogelijkheid om per individuele leerling te zien welke toetsafnames zijn ingepland;
• De mogelijkheid om toetsresultaten van een groep te kunnen vergelijken met normresultaten van een lagere en hogere leerweg;
• In het toetsresultaat van een leerling worden per aspect niet alleen de percentuele scores maar ook het aantal items getoond waarover de score is behaald;
• De mogelijkheid om eenvoudiger de (technische) koppeling te maken met Magister of Somtoday.

Daarnaast zijn er verbeteringen in de weergave van specifieke toetsen, zoals de weergave van breuken en de positie van het invulveld bij sommen.

Je kunt geen leerlijntoetsen economie, biologie en natuurkunde meer inplannen. Deze toetsen zijn niet meer beschikbaar in het vernieuwde platform.
Daarnaast kun je de functie ‘Toetsplan’ (voorlopig) niet gebruiken. We zoeken met scholen nog naar een goede invulling voor deze functionaliteit in JIJ!. Als je hier ideeën over hebt, laat het ons weten.

03. Toetsen

Ja, de toetsen, zelfevaluaties en schoolexamens uit het huidige JIJ! platform zijn ook in te plannen vanuit het vernieuwde platform. Alleen de leerlijntoetsen biologie, economie en natuurkunde zijn na de zomervakantie niet meer beschikbaar. De leerlijntoetsen (kerndoeltoetsen) wiskunde blijven wel beschikbaar.

04. Koppelingen

De koppelingen met Magister en Somtoday zijn verbeterd. Na de zomervakantie kunnen ook docentgegevens en groepen worden gesynchroniseerd met Magister en Somtoday. Dat scheelt handwerk. Tijdens de synchronisatie van gebruikergegevens met Magister en Somtoday worden nu ook het leerjaar en de lesgroep uitgewisseld. Hiermee wordt elke docent in JIJ! gekoppeld aan de groepen met leerlingen waaraan hij of zij ook is gekoppeld in Magister en Somtoday.

Deze aanpassing betekent dat beheerders aan het begin van het schooljaar de koppeling met Magister/Somtoday eenmalig opnieuw moeten maken. De instructie hiervoor volgt in de serviceberichten in augustus en september.

Hadden jullie al een koppeling met JIJ! en Magister of Somtoday? Dan ontvangen wij graag jullie BRIN en vestigingsnummer voor een extra check. Lees hier meer over deze benodigde informatie.

05. Voor beheerders

Aan het begin van het schooljaar nemen we je mee in het vernieuwde platform. Via een servicebericht sturen we je een quickstart en instructies voor de mogelijke koppelingen. Daarnaast nodigen we je uit voor een online opstartsessie op 30 augustus speciaal voor beheerders, of sluit bij een van de andere sessies aan in september. Klik hier om de data te bekijken en je aan te melden.

Je kunt t/m 23 juli 2022 gewoon met het huidige JIJ! platform blijven werken. Het is goed om er rekening mee te houden dat gebruikers na de zomervakantie wél inzicht blijft houden in eerder behaalde resultaten van je leerlingen, maar geen inzicht hebt in de specifiek gegeven antwoorden van eerder gemaakte toetsen. Docenten en mentoren kunnen hun toetsen en evaluaties dus het beste vóór het begin van de zomervakantie nabespreken.

Als instellingsbeheerder ontvang je voor het begin van het schooljaar instructies voor het koppelen van de leerlingen en docenten aan het vernieuwde platform. Dit kan weer via de koppeling met Magister of Somtoday. Voor het koppelen zonder Magister of Somtoday zullen we aparte instructies geven.

Aan het begin van het schooljaar ontvangen alle gebruikers van JIJ! een quickstart om soepel aan de slag te gaan met het vernieuwde platform.

06. Voor docenten

Aan het begin van het schooljaar nemen we je mee in het vernieuwde platform. Via een servicebericht sturen we je een quickstart en we nodigen je uit voor een online opstartsessie in september. Klik hier om de data te bekijken en je aan te melden.