Menu

Verbeteringen – 20 mei 2021

Op donderdag 20 mei 2021, vanaf 22.00 uur, worden enkele belangrijke wijzigingen in het toetsplatform doorgevoerd. Wij raden je aan om op dat moment geen toetsen en examens te plannen en af te nemen. Lees hier meer over de update.

Vaststellen examens

Om toetsen in te kunnen zetten als examen, is het nodig om de examens vast te stellen. Binnen TOA Toetsplatform (hierna TOA) is het al mogelijk om toetsen te oormerken als examen, maar het gehele vaststelproces lag nog buiten TOA. Met deze nieuwe functionaliteiten willen we het volledige vaststelproces faciliteren en ondersteunen, zodat er geen extra administratieve handelingen meer nodig zijn. Het gaat hierbij niet om het vaststellen van het examen dat tijdens het constructieproces van de TOA examens wordt uitgevoerd.

Om het vaststellen mogelijk te maken, wordt eerst de rol Examencommissie toegevoegd aan TOA. Met deze rol wordt het vaststellen van examens mogelijk.

Vanuit de huidige Toetslijst, die wordt hernoemd naar Vaststellen examen, wordt per toets de actie Vaststellen toegevoegd. Via deze actie kan de vaststelling gestart worden. Allereerst wordt dan de vaststellijst geopend met de relevante bronnen voor deze toets. Mogelijke bronnen zijn bijvoorbeeld: preview van de toets, kandidaatinformatie, docentinstructie, beoordelingsmodel.

Vervolgens wordt er een advies gegeven op basis van de ingevulde vaststellijsten en kan het advies overgenomen worden of de vaststeller kan kiezen om hiervan af te wijken. Mogelijke uitkomsten zijn:

  • Niets doen: de status van de toets wordt niet gewijzigd.
  • Oormerk toets als examen: de toets wordt als examen geoormerkt.
  • Verwijder oormerk examen: het examenoormerk wordt verwijderd. Dit is alleen mogelijk als het oormerk op het niveau van de instelling of afdeling is ingesteld. Bij oormerken van Bureau ICE is het niet mogelijk om het oormerk te verwijderen.
  • Blokkeer toets: de toets wordt geblokkeerd voor afname.

Na de keuze voor de uitkomst van de vaststellijst wordt door het systeem automatisch de status van de toets gewijzigd. Als laatste komt er een samenvatting van de vaststellijst in beeld welke ook als PDF gedownload kan worden.

Voor deze nieuwe functionaliteit zullen we ook een screencast aanbieden. Deze screencast is na de release ook te vinden in TOA, op de hoofdpagina onder het kopje Ondersteuning gebruik TOA.


Op 1 april jl. stond er ook een update van het platform gepland. Door technische problemen is het niet gelukt om deze update doorgang te laten vinden. De wijzigingen die toen zijn aangekondigd, gaan tijdens de update van 20 mei live. Hieronder noemen we ze nogmaals.

Aanpassingen

Verwijderen rolswitch 

Binnen TOA hebben we een aanzienlijk aantal rollen. Bij gebruikers met meerdere rollen levert dit vaak extra klikken op en daarom hebben we besloten om het wisselen van rol te verwijderen. Dit houdt in dat je in TOA alleen nog tussen toetsen en examens hoeft te wisselen, maar niet meer tussen verschillende rollen. Wanneer je ingelogd bent, kun je dus de handelingen uitvoeren die bij jouw rol(len) horen. Het toewijzen van rechten blijft wel werken via het koppelen van rollen aan een gebruiker.

 

Datumfilters beoordelaars- en assessorbeheer 

Om het zoeken in de schermen van het beoordelaars- en assessorbeheer te vereenvoudigen hebben we de datumrange toegevoegd aan het zoekfilter. Eerst wordt het soort datum gekozen waarop gezocht moet worden en vervolgens kan de range worden ingegeven.

 

Status niet meer beoordelen 

In de schermen beoordelaars- en assessorbeheer staat de status ‘Niet meer beoordelen’ vaak bovenaan, terwijl deze status het minst gebruikt wordt. De status zal dus na de livegang verplaatst worden naar het einde van de rij met statussen. Mocht je de status wel willen inkijken, dan kun je via het filter kiezen voor de status ‘Niet meer beoordelen’.

 

Verbeter het TOA Toetsplatform samen met ons

We hebben veel plannen en ideeën voor het TOA Toetsplatform, denk aan verbeterde dashboards, beoordelaarsrapportages, het eventueel mogelijk maken van twee beoordelaars, en meer. Voor een aantal van deze onderwerpen hebben we input van jou als gebruiker hard nodig. Denk je graag mee en wil je jouw visie met ons te delen? We stellen per onderwerp een gebruikerspanel samen. Meld je aan via het formulier om panellid te worden.

TOA Logo