Menu

Verbeteringen in TOA Toetsplatform – september 2019

Wat is er nieuw?

Op donderdag 26 september 2019 hebben we een aantal verbeteringen doorgevoerd in TOA Toetsplatform. Hieronder zie je wat er is veranderd.

  1. Spellingscontrole voor alle talen voor zowel toetsen als examens
  2. Klaarzetten ook op hoofdafdeling mogelijk
  3. Uitbreiding rechten Examenbureau(beheerder)
  4. Enkele overige zaken die zijn opgelost.

Spellingscontrole voor alle talen voor zowel toetsen als examens

Met deze nieuwe functionaliteit komen we tegemoet aan de aanbeveling vanuit de MBO Raad om studenten met dyslexie gebruik te laten maken van spellingscontrole bij instellingsexamens Nederlands en Engels. Het is een lerend programma waar steeds nieuwe woorden aan kunnen worden toegevoegd. Dit geldt met name voor samengestelde woorden. Je kunt als docent of assessor via een webformulier woorden aan ons doorgeven die je graag toegevoegd ziet aan de woordenlijst. Lees hier meer over.

Klaarzetten ook op hoofdafdeling mogelijk

Sinds afgelopen zomer wordt er bij het klaarzetten een keuze gevraagd in welke (sub)afdeling de toets of het examen voor de student moet worden klaargezet. In sommige gevallen blijkt het wenselijk om de toetsen of examens toch ook op de hoofdafdeling te kunnen klaarzetten, zelfs als de student niet daaraan gekoppeld is. Dit is nu mogelijk gemaakt.

Uitbreiding rechten Examenbureau(beheerder)

We hebben de rechten bij de rollen Examenbureau en Examenbureaubeheerder zodanig gewijzigd dat er minder van afdeling gewisseld hoeft te worden.

Enkele overige zaken die zijn opgelost.

  • Bij het beoordelaarsbeheer is de kolom ‘Afdeling’ toegevoegd. In deze kolom verschijnt de afdeling waarin de toets of het examen is klaargezet. Op deze manier is het makkelijker om een beoordelaar/assessor te vinden en te koppelen.
  • In het vervolg is in het beoordeelscherm ook de naam van de student zichtbaar. Eerst wordt de gebruikersnaam getoond en vervolgens staat tussen haakjes ook de naam van de kandidaat erbij.
  • Bij enkele exports was het zo dat er in de Excellijst een andere volgorde stond dan die op het scherm getoond werd. Dit is nu opgelost. De export toont altijd de volgorde die op het scherm ook zichtbaar is ten tijde van het maken van de export.
  • Het is vanaf nu ook mogelijk om een Assessorengroep aan te maken. Dit gaat op dezelfde wijze als bij een Beoordelaarsgroep via Gebruikers -> Groepen.

Wat hebben we al verbeterd in TOA Toetsplatform?

Bureau ICE werkt continu aan de kwaliteit van TOA Toetsplatform. Bekijk welke verbeteringen we eerder al hebben doorgevoerd.