Menu
TOA Groei in zicht
TOA Groei in zicht

OKE-koppelingen voor TOA (OOAPI)

Het toets- en examenproces in het mbo is steeds verder gedigitaliseerd. Elke school kan kiezen uit een breed aanbod van administratiesoftware pakketten, planningssystemen en platforms voor digitale toetsen en examens. Om de overdracht van school-, toets- en studentgegevens tussen systemen op een eenduidige manier mogelijk te maken, ontstond binnen MBO Digitaal het idee om een nieuwe marktstandaard voor gegevensuitwisseling in het mbo te neer te zetten.

Sinds april 2022 werken zes mbo-instellingen, zes technische leveranciers en drie toetsleveranciers onder leiding van MBO Digitaal en Kennisnet samen aan het project Onderwijs Koppelingen voor Examinering (OKE). Bij het opstellen van afspraken voor gegevensuitwisseling baseert de projectgroep zich op de Amigo-aanpak en de OOAPI-standaard uit het hoger onderwijs.

Wij nemen actief deel aan dit project. Op deze pagina wordt regelmatig een update geplaatst over de voortgang.

Update 8 september 2023

De specificaties voor de OKE-koppelingen in het mbo zijn uitgewerkt door architecten van de technische leveranciers in de OKE-werkgroep Techniek, onder aansturing van Kennisnet. De specificaties zijn besproken met vertegenwoordigers uit alle organisaties in de projectgroep. In de loop van 2022 zijn de eerste koppelingen gebouwd voor het uitwisselen van gegevens rondom toetsen, zittingen en resultaten. Deze zijn in maart 2023 getest tijdens pilots op drie mbo-instellingen.

Bureau ICE neemt sinds december 2022 deel aan de OKE-projectgroep. In februari 2023 is een gapanalyse gemaakt om de verschillen tussen de OKE-specificaties en de huidige TOA-webservices in kaart te brengen. De resultaten hiervan zijn in verschillende sessies besproken met technische experts uit de OKE-werkgroep Techniek. Dit is vanuit Kennisnet verwerkt tot een nieuwe versie van de afsprakenset in de zomer van 2023, waarin ook de OKE-koppelingen voor deelnemers en toetsresultaten zijn uitgewerkt.

In het najaar van 2023 worden de eerste OKE-koppelingen over toetsen, zittingen en resultaten voor TOA ontwikkeld, deze worden begin 2024 getest op een mbo-instelling. In de zomer van 2024 worden de overige OKE-koppelingen opgeleverd, zodat mbo-scholen vanaf september 2024 kunnen overstappen naar de vernieuwde webservices van TOA. Omdat voor elke overstap een implementatietraject nodig is, blijven de huidige TOA-webservices voorlopig beschikbaar voor de mbo-instellingen die hier nog gebruik van maken.