Contact

Assessor startbekwaam

Hoe word ik een gecertificeerde beoordelaar?

Je bent gevraagd om mbo-examens af te nemen maar je hebt nog nooit een student beoordeeld. Je wilt daar meer over weten maar waar moet je nou eigenlijk op letten tijdens het beoordelen en hoe kan je dat objectief doen?  Hoe betrouwbaar is jouw beoordeling en heb je persoonlijke beoordelaarsvalkuilen? Kortom, je wilt weten hoe je een gecertificeerde beoordelaar kunt worden.

Voor wie?

Deze training is geschikt voor docenten en BPV-beoordelaars die in het mbo weinig ervaring hebben bij het afnemen van een proeve van bekwaamheid.

Maximale groepsgrootte: 12 deelnemers. De aangeboden training gaat door bij een minimale deelname van vier personen.

Inhoud en resultaat van de training

Na afloop van deze training weet je hoe je objectief een proeve kunt beoordelen. Het is je duidelijk welke taken je als beoordelaar hebt en binnen welke kaders je moet werken. Je weet de examenafname goed voor te bereiden en hoe je de beoordelingscriteria moet lezen. Het invullen van de beoordelingsformulieren en het onderbouwen van je beoordeling is je dan ook helder. Je kent je persoonlijke beoordelaarsvalkuilen en hoe je met deze valkuilen om kunt gaan. Ook het terugkijken op je eigen functioneren als beoordelaar is nuttig, dan weet je tenminste waar je in het vervolg op moet letten. Tot slot ben je in staat om het examenproces en het exameninstrument te beoordelen en onderbouwde feedback te geven aan de examencommissie.

Een succesvol afgeronde training belonen we met het Certificaat startbekwaam Assessor PDCA (proeve van bekwaamheid).

Wanneer en kosten?

Plan – Do en Do:
Op dit moment staan er geen datums gepland. Neem voor vragen contact met ons op

Check – Act:               
Datum wordt samen met de deelnemers vastgesteld, duur: drie uur

De kosten van deze training bedragen € 1.100,-.

Aanvullende informatie

Voor het beoordelen via een criteriumgericht interview bieden we een aparte assessorentraining CGI aan. Een maatwerktraining is ook mogelijk, vraag ons naar de mogelijkheden. Voor ervaren beoordelaars is een verkorte opfristraining mogelijk.

Inschrijven